Przegląd artykułów prasowych

 

W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 


Przegląd prasy ma charakter informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych. Streszczenie artykułów nie stanowi porady podatkowej czy prawnej i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji, a PIT.pl sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Każdą dopłatę z PIT należy wpłacić do urzędu skarbowego

Gazeta Prawna z dnia 2009-04-01

Ewa Matyszewska

Nawet 1 zł niedopłaty podatku z rozliczenia PIT za 2008 rok należy wpłacić na rachunek urzędu skarbowego. Eksperci podatkowi potwierdzają, że co do zasady zobowiązanie podatkowe powinno zostać uregulowane w pełnej wysokości, nawet jeśli jest to kwota kilku złotych. Polskie przepisy nie określają minimalnej kwoty podatku, jaka może stać się przedmiotem egzekucji organów podatkowych. W takiej sytuacji organ podatkowy może wezwać podatnika nawet do zapłaty 1 zł zaległego podatku.

Praktyka pokazuje, że organy podatkowe rzadko wzywają do zapłaty kwot nieprzekraczających kosztów upomnienia, które obecnie wynoszą 8,80 zł. Warto tez wiedzieć, że organ podatkowy może z urzędu umorzyć zobowiązanie podatkowe nieprzekraczające 44 zł. Niestety fiskus rzadko korzysta z tej możliwości.

Drukuj