Drukuj
Dostępne porady
Kto odpowiada

Gwarancja jakości!

Odpowiedzi udzielają redaktorzy posiadający dorobek w zakresie publikacji fachowych i/lub doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości a także współpracująca z serwisem Kancelaria prawna TWZ.

Darmowe porady prawne on-line

Wierzytelności nieściągalne (9)

VAT przy umorzeniu długu

Spółka akcyjna kilka lat temu była w bardzo złej kondycji finansowej. W pewnym momencie posiadała kilkumilionowy dług wobec kontrahenta. Po upływie 150 dni od terminu wymagalności, spółka skorygowała VAT naliczony. Kilka m-cy potem spółka porozumiała się z dłużnikiem, który umorzył...

Data: 02.12.2016

Forma dochodzenia należości od dłużnika

Czy wierzyciel, zlecając firmie windykacyjnej dochodzenie należności od dłużnika, ma obowiązek powiadomić dłużnika, jakiej firmie zlecił dochodzenie należności, wysokości należności oraz o dokumentach uzasadniających tę należność?

Data: 20.12.2012

Nieściągalne wierzytelności

Prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR, VAT). Otrzymaliśmy informację, iż w stosunku do naszego dłużnika, aktualnie jest prowadzone postępowanie upadłościowe. Zgłosiliśmy swoją wierzytelność do masy upadłości. Do niedawna sprawa ta była jeszcze w egzekucji komorniczej. Czy mogę księgować tę wierzytelność w koszty...

Data: 09.11.2012

Podatek VAT od wierzytelności nieściągalnych

Mam sprawę u komornika dotyczącą niezapłaconych faktur. Firma już nie istnieje. Wiem, że po wydaniu decyzji o nieściągalności od komornika będę mogła zaliczyć w koszty kwotę netto z faktur, a co z VAT-em?

Data: 23.10.2012

Korekta VAT - ulga na złe długi

Otrzymałam zawiadomienie od kontrahenta, że zamierza dokonać korekty podatku należnego. Rzecz w tym, że uzyskał już wyrok nakazowy w sprawie tych samych faktur. Jeśli dokonam korekty deklaracji, skoryguję VAT. A jeśli mimo to komornik ściągnie te same kwoty, czy mogę...

Data: 27.08.2010

długi nieściągalne a podatek VAT

Chciałam dowiedzieć się jeszcze, czy w koszty należy zaksięgować kwotę netto czy też brutto należności?

Data: 20.05.2008

nie zapłacona faktura - koszt

Jeden z naszych kontrahentów nie zapłacił nam należności, w związku z tym gdy będę wciągał w koszty jako straty te faktury to w koszty, to mam wpisać wartość faktur netto czy brutto? I co z vatem (należności powstały w 2003r.,...

Data: 24.09.2007

należności nieściągalne a zwrot towaru

Jak udokumentować zwrot towarów /paliwa/ przy częściowym zwrocie tego samego paliwa (zatrzymanego przez urząd celny u kontrahenta) po zastosowaniu odpisu należności nieściągalnych i wykorzystaniu ulgi VAT na złe długi?

Data: 18.09.2007

niezapłacone należności

Jak większość prowadzących działalność gospodarczą p[osiadam niezapłacone przez klientów należności. 1/ Czy mogę odliczyć PIT i podatek doch. od należności gdzie nie było prowadzonej windykacji i egzekucji. Są to należności od osób fizycznych? 2/ Czy jeżeli mam umorzenie sprawy od komornika z...

Data: 29.06.2007
Strona:    1