Drukuj
Kto odpowiada

Gwarancja jakości!

Odpowiedzi udzielają redaktorzy posiadający dorobek w zakresie publikacji fachowych i/lub doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości a także współpracująca z serwisem Kancelaria prawna TWZ.

Darmowe porady prawne on-line

Spółki (213)

Przekształcenie małżeńskiej spółki cywilnej

Jakie skutki podatkowe wywoła przekształcenie małżeńskiej spółki cywilnej w działalność prowadzoną przez jednego z małżonków? Małżonkowie pozostają w małżeńskiej wspólności majątkowej.

Data: 02.12.2016

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej

Prowadzimy ze wspólnikiem działalność gospodarczą - usługi RTV. Płacimy podatek w formie karty podatkowej. Nie jesteśmy płatnikami VAT, ale posiadamy kasę fiskalną. Wspólnik zamierza wystąpić ze spółki, ja natomiast chcę prowadzić dalej działalność. Oczywiście każdy z nas posiada oddzielny wpis...

Data: 18.08.2016

Prezes w spółce cywilnej

Czy wspólnicy w spółce cywilnej mogą siebie nazywać prezesami?

Data: 09.08.2016

Towar bez faktury w nowej spółce

Zakładam nową spółkę z o.o., chciałbym to zrobić przez internet. Natomiast standardowa umowa spółki nie przewiduje wnoszenia aportów. Jeden ze wspólników posiada trochę towaru, który spółka będzie sprzedawała. Czy można przyjąć go na stan bez faktury zakupu już po założeniu...

Data: 10.06.2016

Pieczęć wiceprezesa

Czy właściwe jest umieszczenie na pieczątce wiceprezesa Spółki z o.o. terminu współwłaściciel?

Data: 07.06.2016

Rozliczenie spółek offshorowych

Pracuję w biurze księgowym, do którego trafiły właśnie dwie nowe spółki offshore. Jedna z Gibraltaru, druga z Wysp Marshalla. Żadna z nich nie ma siedziby w Polsce, posiadają za to NIP i osiąga dochody w Polsce. Jak rozliczać takie firmy?...

Data: 07.06.2016

Spółka partnerska i indywidualna praktyka lekarska a NFZ

Czy lekarz - partner w spółce partnerskiej (umowa z NFZ) i jednocześnie prowadzący indywidualną praktykę lekarską, może podpisywać - jako indywidualna praktyka - umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z innym podmiotem, który ma umowę z NFZ. Ust. o udzielaniu...

Data: 10.05.2016

Wspólnik spółki komandytowej a PIT

Byłam wspólnikiem spółki komandytowej. Czy powinnam to jakoś uwzględnić w moim zeznaniu podatkowym?

Data: 10.05.2016

Skutki aportu jednej spółki do drugiej

Czy w przypadku aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do sp. z o.o. sp.k. występuje sukcesja podatkowa? Czy faktury wystawione na dzień przed wniesieniem aportu , ale otrzymane po tym dniu, powinno się rozliczać w przedsiębiorstwie wnoszonym, czy już w nowej spółce?...

Data: 12.02.2016

Podatek u źródła w spółce komandytowej

Spółka komandytowa jest producentem gier komputerowych w formie elektronicznej i dokonuje sprzedaży gier za pośrednictwem zagranicznych portali internetowych udzielając im licencji na dystrybucję gier. Kontrahenci przekazują należności pomniejszone o podatek u źródła. Wspólnikami spółki są spółki z o.o. W jaki...

Data: 25.08.2015

Spółka cywilna a nazwa po wystąpieniu wspólnika

Są czterej współwłaściciele spółki cywilnej mający po 25% udziałów. W nazwie firmy jest imię i nazwisko jednego z nich. A teraz dwójka z tych współwłaścicieli wychodzi i rezygnuje z zysków, ale imię i nazwisko jednego z nich było w nazwie...

Data: 10.04.2015

Ważność umowy s.c w świetle prawa

Zawarto umowę spółki cywilnej, której działalność gospodarcza obejmowała zakres : handel art. przemysłowymi, spożywczymi, eksport, import ,ale w żadnym z punktów nic nie zapisano w jaki sposób cel ten będzie realizowany. Żaden punkt umowy nie dotyczy wkładów, nic o ich...

Data: 10.04.2015

Powództwo cywilne wobec wspólnika s.c

Mąż jest wspólnikiem w spólce cywilnej, ze swoją żoną ozostaje w współwłasności małżenskiej. Czy żona może wystąpić do byłego wspólnika męża z zarzutem uszczuplenia jej majątku, wspólnik nie rozliczył się z mężem?

Data: 10.04.2015

Zwrot dopłat do kapitału rezerwowego w sp. z o.o.

Na przestrzeni lat wspólnicy sp. z o.o. czynili dopłaty zwrotne do kapitału spółki. Spółka jest właścicielem nieruchomości (lokal użytkowy), w którym prowadzi działalność. Czy możliwy jest zwrot wniesionych dopłat zwrotnych w postaci prawa do wspomnianej nieruchomości?

Data: 10.04.2015

Sp. z o.o. jako wspólnik spółki jawnej

Spółka z o.o. ma zostać wspólnikiem spółki jawnej, która obecnie prowadzi książkę przychodów i rozchodów. W związku z tym pojawiło się kilka wątpliwości. 1.Czy spółka sp. z o.o. może przystąpić do spółki jawnej w trakcie roku i wtedy należy sporządzić...

Data: 16.09.2014
Strona:    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12   Następna

Sprawdź także w kategorii Spółki :