Drukuj
Dostępne porady
Kto odpowiada

Gwarancja jakości!

Odpowiedzi udzielają redaktorzy posiadający dorobek w zakresie publikacji fachowych i/lub doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości a także współpracująca z serwisem Kancelaria prawna TWZ.

Darmowe porady prawne on-line

refaktura (52)

VAT od refakturowania zużytych mediów w lokalu

Jestem właścicielem lokalu użytkowego, który wynajmuję. Za usługę wynajmu płacę 23 % podatku VAT, w moim przypadku kwartalnie VAT 7-K. Moje pytanie dotyczy płatności podatku VAT od refakturowania zużytych mediów w lokalu. Mój najemca zgodnie z zawartą miedzy nami Umową...

Data: 21.12.2016

Refaktura za media w mieszkaniu komunalnym

Moja mama, która mieszka w bloku komunalnym i w terminie uiszcza wszystkie opłaty na podstawie stawek wcześniej ustalonych, otrzymała refakturę na kwotę 500 zł za media (ścieki, wodę i śmieci), za co już płaciła razem z czynszem. Z zebranych informacji...

Data: 12.06.2013

Refakturowanie opłaty VIATOLL

Prowadzę firmę świadczącą usługi transportowe. W związku z wykonywaną działalnością ponoszę opłaty za przejazd drogami płatnymi VIATOLL oraz za przejazd autostradami, które księguję w KPiR w kosztach oraz odliczam VAT z paragonów za autostrady. Mój kontrahent oprócz faktury za usługi...

Data: 21.11.2012

Stawka VAT za media - woda, ścieki, wywóz nieczystości

Jestem właścicielem nieruchomości, w której wynajmuję lokale użytkowe w ramach działalności gospodarczej. Zgodnie z zawartymi umowami, na fakturach obok czynszu występują koszty w wysokości zależnej od najemcy, za dostawę wody, odbiór ścieków i wywóz nieczystości stałych. Dostawa tych mediów jest...

Data: 19.09.2011

Zapytanie o fakturę VAT

W tamtym roku w październiku kupiłam płytki do łazienki sprzedawca powiedział, że wystawi fakturę za tydzień. Zapomniałam i nie odebrałam tej faktury. Zgłosiłam się w tym roku, lecz sprzedawca poinformował mnie że nie wyda faktury, gdyż skończył się rok i...

Data: 09.09.2011

Refaktura wysyłki na poczcie bez VAT od 2011?

Od lat prowadzę firmę handlującą na Allegro. Na jednym z portali podatkowych wyczytałem że obecnie nie stosuje się już pełnomocnictwa do refaktury za koszty przesyłki. Czy to prawda?

Data: 26.08.2011

Korekty refaktur za prąd

Otrzymaliśmy korekty za energię elektryczną z zakładu energetycznego. Każda korekta dotyczy innego okresu 2010 r. Do faktur pierwotnych wystawialiśmy refaktury i odliczaliśmy VAT. Korekty są na "plus". Czy teraz korygując refaktury muszę również wracać i korygować deklaracje z 2010 r.?

Data: 06.04.2011

Refakturowanie usług

Otrzymujemy fakturę z telekomunikacji. Termin wystawienia 14.03.2011 r., termin płatności 28.03.2011 r. Faktura obejmuje rozmowy telefoniczne od 04.02-10.03.2011 r. oraz abonament za marzec? Z jaką datą powinnam wystawić refakturę na pracownika, z którym nie mam zawartej umowy o refakturowanie?

Data: 05.04.2011

Koszty eksploatacji w spółce jawnej

Spółka jawna utworzona przez dwie obce osoby fizyczne posiada siedzibę w domu jednego wspólnika na podstawie umowy użyczenia. Co miesiąc do przychodów drugiego wspólnika jest doliczana stała kwota z tytułu uzyskania przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Faktury za energię, wodę, ochronę...

Data: 01.04.2011

Refaktura ubezpieczenia

Czy refakturowanie ubezpieczenia ac i oc podlega zwolnieniu z VAT? Leasingujemy samochody ciężarowe które z powodu braku zleceń podnajmujemy innej firmie. Wystawiamy refakturę na czynsz leasingowy oraz ubezpieczenie doliczając 22% VAT. Podnajemca kwestionuje takie działanie i twierdzi, że refaktura ubezpieczenia...

Data: 04.10.2010

Podatek VAT na zwrot kosztów delegacji

Świadczę usługi dla instytucji publicznej na podstawie umowy-zlecenia. Umowa przewiduje oprócz podstawowego wynagrodzenia zwrot kosztów wyjazdów służbowych - delegacji w związku z realizowaną umową. Jestem podatnikiem VAT i wystawiam dla tej instytucji fakturę VAT z różną stawką podatku: usługi doradztwa...

Data: 20.09.2010

Refakturowanie rozmów telefonicznych

Dokonujemy refakturowania rozmów telefonicznych, dotyczą one osobistych rozmów pracowników. Nie mamy z nimi podpisanych żadnych umów o refakturowanie. Faktura z TP zawiera następujące dane: data wystawienia 13.08.2010 r. termin płatności 14 dni. Obejmuje ona rozmowy za lipiec oraz abonament za...

Data: 07.09.2010

Data na fakturze sprzedaży

Zgodnie z zawartymi umowami między spółkami, koszty obsługi prawnej fakturowane są przez kancelarię prawniczą na jedną z nich, a następnie na jej podstawie spółka obciąża pozostałe. W umowie o obsługę prawną z kancelarią jest zapis o płatności, na podstawie faktury...

Data: 20.07.2010

Refaktura faktury zagranicznej

Chcę refakturować koszty poniesione za granicą. Otrzymałem od kontrahenta zagranicznego fakturę ze stawką 19% VAT. Rozumiem, że w wypadku refaktury do kontrahenta polskiego używam stawkę przyjętą w Polsce, czyli 22%.

Data: 19.07.2010

Refaktura za najem

Nasz Akademicki Związek Sportowy wynajmuje sale gimnastyczną. Za salę otrzymujemy fakturę wystawiona na Uczelnię z 7 % stawką VAt-u. Zarząd główny AZS na Kraków chce nam zrefundować wynajem tej sali, którą wynajmuje nasz AZS. Czy można wystawić jedną refakturę na...

Data: 15.07.2010
Strona:    1 2 3 4   Następna