Drukuj
Kto odpowiada

Gwarancja jakości!

Odpowiedzi udzielają redaktorzy posiadający dorobek w zakresie publikacji fachowych i/lub doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości a także współpracująca z serwisem Kancelaria prawna TWZ.

Darmowe porady prawne on-line

Rachunkowość (40)

Rozliczenie różnic inwentaryzacji początkowej i końcowej a wejście na VAT w trakcie roku

Szukam pomocy w kwestii rozliczenia rocznego firmy, gdy w trakcie roku (w październiku) stałam się podatnikiem VAT. Nie wiem, jak mam rozliczyć inwentaryzację: początkowa jest sporządzona wg cen zakupu brutto (nie byłam vatowcem), a końcowa jak ma wyglądać? Mam na...

Data: 02.10.2017

Jak księgować w firmie pożyczkowej niespłacone pożyczki?

Prowadzę firmę pożyczkową. Jak w przypadku braku skutecznej windykacji, księgować pożyczki niespłacone przez osoby fizyczne?

Data: 15.11.2015

Zapisy w PKPiR

Pracuję w firmie produkującej sprzęt AGD jako przedstawiciel handlowy (własna działalność). Zgodnie z zawartą umową za sprzedaż kilku urządzeń dostaję jednorazowo od firmy, (oprócz prowizji) 1 szt. urządzenia, na które otrzymuję fakturę w zamian ja wystawiam fakturę na usługi na...

Data: 14.11.2014

Naprawa zamortyzowanego środka trwałego

Zamortyzowano środek trwały (przyrząd mierniczy) o wartości 10 tys. zł. Po zakończonej amortyzacji przyrząd się zepsuł. Czy koszty naprawy zwiększają wartość środka trwałego (przyrządu), czy należy je amortyzować? Czy dokupione urządzenie współpracujące z przyrządem mierniczym zwiększa jego wartość, czy niezależnie...

Data: 10.12.2013

Jak zaksięgowac zmniejszenie udziałów?

Spółka zoo prowadząca księgi handlowe otrzymała wypis z KRS o przeprowadzonym zmniejszeniu i sprzedaży części udziałów z kapitału zakładowego. W jaki sposób zaksięgować to zmniejszenie? Czy moment ten wystąpi dopiero przy wypłacie?

Data: 07.07.2010

Kapitał rezerwowy - ile

Spółka posiada kapitał rezerwowy w wysokości 5.000,oo zł. Chciałaby utworzyć kapitał rezerwowy z dopłat wspólników na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Czy jest jakiś limit wysokości kapitału rezerwowego w stosunku do zakładowego? Czy wysokość kapitału rezerwowego może być obojętna?

Data: 29.06.2010

Rezerwa na przyszłe koszty na przełomie roku bilansowego

Spółdzielnia mieszkaniowa utworzyła rezerwę na przyszły koszt - otrzymała decyzję z gminy, że ma przyszłym roku zapłacić odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, ale odwołała się od tej decyzji. Jest pewne, że odszkodowanie zapłaci, ale nie w tym roku....

Data: 07.12.2009

Rachunkowość wspólnoty

Jeżeli odsetki od konta bankowego wspólnoty mieszkaniowej, księguję na koncie przychody finansowe, to koszty prowadzenia rachunku bankowego są kosztami finansowymi, czy podstawowymi?

Data: 04.12.2009

Zaksięgowanie darowizny w fundacji

Fundacja zawiera umowy darowizny z osobami prywatnymi lub organizacjami, które otrzymują na ich podstawie środki pieniężne na realizację projektów tożsamych z celami statutowymi fundacji . Po zakończeniu realizacji projektu obdarowany jest zobowiązany do przedstawienie sprawozdania wraz z rozliczeniem otrzymanej kwoty...

Data: 23.10.2009

Wartość księgowa

Czy wartość księgowa to wartość początkowa pomniejszona o amortyzację?

Data: 04.09.2009

Inwentaryzacja

Jak często należy wykonywać inwentaryzację, jeśli nie prowadzi się dokumentacji magazynowej (PZ, RW) - prowadząc jednocześnie pełne księgi handlowe? Które artykuły ustawy o rachunkowości regulują tą kwestię?

Data: 07.07.2009

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w gospodarstwie rolnym

Czy gospodarstwo rolne(osoba fizyczna), płacące do tej pory podatek dochodowy na podstawie norm szacunkowych, po przekroczeniu za rok 2007 obrotów w wysokości 800 tyś Euro jest zobowiązane prowadzić księgi rachunkowe i na tej podstawie płacić podatek dochodowy?

Data: 29.06.2009

Zmiana stanu rezerw celowych

Ze względu na rodzaj działalności (poręczenia), tworzymy rezerwy celowe na zagrożone poręczenia księgowane Wn 760 koszty operacyjne Ma 842 - w analityce kontrahent. W przypadku częściowej spłaty kredytu przez klienta i umniejszeniu wysokości naszego poręczenia maleje też konieczna wysokość...

Data: 29.06.2009

Prenumerata czasopisma zagranicznego

Zakupiliśmy prenumeratę czasopisma zagranicznego na trzy lata od kontrahenta z USA. Czasopismo - miesięcznik w wersji papierowej przesyłany do nas pocztą. Otrzymaliśmy fakturę w USD. Zaksięgowaliśmy po kursie z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Za rok 2009 - wrzucone w...

Data: 29.06.2009

gospodarka magazynowa

Od stycznia 2009 nasza firma przechodzi na pełną księgowość. Jest to firma budowlana, więc kupujemy materiały budowlane, które wbudowujemy i wykorzystujemy do wykonania prac budowlanych. Moje pytanie jest następujące, czy w związku z pełną księgowością musimy wprowadzić do firmy gospodarkę magazynową,...

Data: 29.06.2009
Strona:    1 2 3   Następna

Sprawdź także w kategorii Rachunkowość :