Drukuj
Dostępne porady
Kto odpowiada

Gwarancja jakości!

Odpowiedzi udzielają redaktorzy posiadający dorobek w zakresie publikacji fachowych i/lub doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości a także współpracująca z serwisem Kancelaria prawna TWZ.

Darmowe porady prawne on-line

Pracownicy i ZUS (1845)

Księgowość na umowie zlecenie a ubezpieczenie OC

Czy księgowa może być zatrudniona na podstawie umowy zlecenie w kilku firmach, bez obowiązku zakładania działalności gospodarczej? Czy w takiej sytuacji istnieje możliwość (bądź konieczność) ubezpieczenia OC?

Data: 21.10.2014

Preferencyjny ZUS dla młodego lekarza

Lekarz dentysta - stażysta odbył staż do 30.09.2014 r. Od 01.10.2014 rozpoczął działalność gospodarczą. Od 09.10.2014 r. podpisał umowę cywilno-prawną z innym lekarzem, u którego nie odbywał stażu. Od 20.10.2014 podpisze umowę cywilno-prawną z lekarzem u którego wcześniej odbywał staż....

Data: 21.10.2014

Rozpoczęcie pracy na umowę o pracę w trakcie prowadzenia działalności

Prowadzę działalność gospodarczą. 15 września rozpocząłem równolegle zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. W jakiej wysokości powinienem zapłacić składki z tytułu prowadzenia działalności (za wrzesień) zakładając, że mojego nowego pracodawcę wyznaczyłem na głównego płatnika składek? Czy w związku z tym...

Data: 20.10.2014

Zaległe składki ZUS

Prowadziłem działalność gospodarczą od 2000 roku do 2009 roku. Była to firma jednoosobowa. Od 10.2006 r. do 14.05.2009 r. miałem zawieszoną działalność gospodarczą. Z dniem 14.05.2009 r. została ona zlikwidowana. Obecnie otrzymałem z USC zawiadomienie o nie zapłaconych składkach do...

Data: 20.10.2014

Działalność gospodarcza a zasiłek macierzyński

Jestem w ciąży. W styczniu urodzi się dziecko. Chciałabym się dowiedzieć, czy jeśli w grudniu opłacę składki w maksymalnej wysokości, to mam szansę na wysoki zasiłek macierzyński od stycznia? Jeśli założę działalność, to ile maksymalnie będą wynosić składki? Nigdy wcześniej...

Data: 30.09.2014

Składki ZUS za współmałżonka

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, jednak nieraz istnieje potrzeba, że pomaga mi w wykonywaniu niektórych czynności Żona, np. załatwianie spraw w urzędach, obsługa klientów w sytuacji, gdy muszę wyjechać na spotkanie lub wykonanie usługi. Ponieważ nie jest ta pomoc wykonywana w...

Data: 30.09.2014

Nieterminowe wykonanie zlecenia a nota obciążeniowa

Zleceniobiorca wykonał zleconą usługę według własnego uznania w według swoich terminów, nie biorąc pod uwagę warunków zawartych w umowie, jaką zaakceptował. Z tego tytułu powstały dodatkowe koszty: koszty naszego klienta i koszty opóźnienia. Klient wystawił notę na mniejszą kwotę opóźnienia....

Data: 30.09.2014

Diety kontrakt menadżerski

Mamy zatrudnioną osobę na kontrakcie menadżerskim. W umowie ma zapis o zwrocie wszelkich wydatków za czas podróży służbowych. Czy w takim wypadku należy również naliczyć diety za czas takiej delegacji?

Data: 24.09.2014

Data płatności jubileuszówki bez składek ZUS

Kiedy powinnam wypłacić "13" dla pracownika samorządowego jeśli przypada mu 20 lat w dniu 1 listopada 2014 roku? Czy jeśli przelew zostanie dokonany 3-go listopada tj. w poniedziałek, to czy za 5 lat należy naliczyć składki ZUS, bo odstęp będzie...

Data: 16.09.2014

Umowa zlecenie a staż pracy

Czy lata pracy z oskładkowanej umowy zlecenia wlicza się do stażu pracy?

Data: 02.09.2014

Wypowiedzenie umowy przez pracownika z natychmiastowym skutkiem

Wyczytałem w internecie, że mogę rozwiązać umowę o pracę na czas określony z powodu przywrócenia zatrudnienia w poprzednim zakładzie pracy. Czy w tym wypadku należą mi się pieniądze za przepracowane godziny w danym miesiącu, pieniądze za niewykorzystany urlop oraz za...

Data: 02.09.2014

Maksymalna składka ZUS w grudniu a zasiłek macierzyński od stycznia

Jestem w ciąży. W styczniu urodzi się dziecko. Chciałabym się dowiedzieć, czy jeśli w grudniu opłacę składki w maksymalnej wysokości, to mam szansę na wysoki zasiłek macierzyński od stycznia?

Data: 02.09.2014

Służby BHP

Prowadzę działalność gospodarczą i zatrudniam do 10 pracowników. Czy w związku z tym mogę sam jako właściciel wykonywać zadania BHP w firmie na podstawie podstawowego szkolenia BHP dla pracodawców, czy muszę zatrudnić zewnętrzne służby BHP, względnie wykonać kurs dla służb...

Data: 25.08.2014

ZUS dla nowych firm po upływie 24 miesięcy

Po upływie 24 miesięcy płacenia niższego ZUS trzeba wypełnić w ZUS jakieś dokumenty, czy można automatycznie przejść na stawkę składek ZUS bez preferencji?

Data: 19.08.2014

Składka na Fundusz Pracy

Dlaczego i w jakim celu muszę opłacać składkę na Fundusz Pracy jeżeli prowadzę samodzielnie działalność gospodarczą, nie zatrudniam pracowników i nie jestem zatrudniana na żadnych umowach o pracę, tudzież na umowach cywilnoprawnych?

Data: 19.08.2014
Strona:   Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21   Następna