Drukuj
Dostępne porady
Kto odpowiada

Gwarancja jakości!

Odpowiedzi udzielają redaktorzy posiadający dorobek w zakresie publikacji fachowych i/lub doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości a także współpracująca z serwisem Kancelaria prawna TWZ.

Darmowe porady prawne on-line

Pracownicy i ZUS (2031)

Umowa o współpracy a choroba

Czy mając podpisaną umowę o współpracy, będąc na zwolnieniu lekarskim, przysługuje mi wynagrodzenie? W umowie wpisane jest stałe wynagrodzenie plus prowizja.

Data: 17.07.2016

Kara dla pracownika

Czy firma, w której pracuję jako kurier, może na mnie nakładać kary bez żadnego uzasadnienia? Firma nakłada kary za złe odłożenie dokumentu do szuflady, nieodpowiedni kolor skarpet itp. Czy powinni dać na to jakiś rachunek? W końcu to ich przychód,...

Data: 17.07.2016

Wypowiedzenie z powodu niezdolności do pracy

Czy w przypadku stwierdzenia przez lekarza medycyny pracy stałej niezdolności do pracy na danym stanowisku, na którym pracownik wcześniej był zatrudniony na czas nieokreślony przed długim okresem nieobecności (urlop macierzyński i wychowawczy), pracodawca może nakłonić pracownika do przyjęcia wypowiedzenia za...

Data: 17.07.2016

Zamiana umowy o pracę na zlecenie

Chcę przejść z umowy o pracę na umowę zlecenie w tym samym zakładzie pracy. Czy mogę to zrobić z dnia na dzień czy obowiązuje mnie najpierw 3-miesięczny okres wypowiedzenia?

Data: 17.07.2016

Wymiar urlopu wypoczynkowego po przejściu z pół etatu na pełen

Pracownik z ponad 10-letnim stażem zatrudniony jest na 1/2 etatu. 25 lipca ma przejść na pełen etat. Ile dni urlopu łącznie w 2016 roku będzie mu należało?

Data: 16.07.2016

Wysokość zasiłku macierzyńskiego

Jestem zatrudniona od wielu lat na umowę o pracę u jednego pracodawcy z wynagrodzeniem w wysokości najniższej krajowej. Obecnie jestem w 8 tygodniu ciąży i otrzymałam propozycję podjęcia dodatkowego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu. W...

Data: 16.07.2016

Minimalne wymagania dotyczące zatrudnianego pracownika

Czy pracownik musi spełnić formalne wymagania (poza szkoleniem BHP, np. udokumentowane doświadczenie bądź wykształcenie) na stanowisku, na którym będzie pracował? Chcę zatrudnić osobę, która nie ma udokumentowanego doświadczenia ani wykształcenia na stanowisku, na którym będzie pracować (jestem tego świadomy jako...

Data: 16.07.2016

Jak zatrudnić rolnika?

Jestem pracodawcą i chcę zatrudnić rolnika na umowę zlecenie jako kierowca (kilka wyjazdów w m-cu.) Jakie dokumenty muszę przygotować, a jakie rolnik?

Data: 16.07.2016

Praca w godzinach nocnych

Czy dodatek nocny pracodawca może wliczyć w minimalną stawkę? Skoro ma to być dodatek, to dlaczego ma możliwość zaniżania podstawy płacy z czego po dodaniu dodatku nocnego, za święta i stażu pracy dopiero jest 1850 zł. Tymczasem osoby na tych...

Data: 16.07.2016

Zasiłek chorobowy z ZUS a okres wyczekiwania

Pracowałam na umowę o pracę od 02.11.2015 do 12.03.2016, a od 10.03.2016 do 05.04.2016 przebywałam na zwolnieniu lekarskim (zwyrodnieniowy zespół bólowy kręgosłupa lędźwiowego). Od 06.04.2016 podjęłam pracę na umowę aktywującą jako niania z ubezpieczeniem chorobowym, jednak nawrót choroby nie pozwolił...

Data: 16.07.2016

Odprawa a rozwiązanie umowy z winy pracownika

Pracodawca rozwiązuje umowę o pracę na czas nieokreślony na podstawie przepisu art. 30 §1 pkt. 2 kodeksu pracy, podając w wypowiedzeniu, że jest to wina pracownika. Czy w takiej sytuacji, jeżeli w uzasadnieniu jest wskazana wina pracownika to, czy należy...

Data: 16.07.2016

Wypadek na umowie zleceniu

Mój mąż był zatrudniony na umowę zlecenie. W tym czasie uległ wypadkowi i otrzymał zwolnienie do 7 lipca. Umowa nie została podpisana z powodu zwlekania pracodawcy. W tym czasie pracował. Wygląda to tak: umowa od 18 kwietnia do 18 maja....

Data: 16.07.2016

Jak często trzeba robić badania okresowe?

Pracuję w handlu, przy odzieżówce. Co ile lat muszę odnawiać okresowe badania lekarskie?

Data: 13.07.2016

Składka zdrowotna od niskiego wynagrodzenia

Zatrudniam na umowę o pracę pracownika na 1/2 etatu. Wynagrodzenie brutto wynosi 925 zł. W deklaracji RCA wykazuję wszystkie składki potrącone od wynagrodzenia. Czy w deklaracji DRA też wykazuję tę składkę zdrowotną do zapłacenia?

Data: 12.07.2016

Preferencyjne składki ZUS

Osoba obywatelstwa polskiego prowadziła działalność we Włoszech i tam podlegała ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu. Działalność ta została zawieszona 2 miesiące temu. Aktualnie chciałaby otworzyć działalność gospodarczą w Polsce. Czy może skorzystać z preferencyjnego ubezpieczenia ZUS?

Data: 11.07.2016
Strona:   Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21   Następna