Drukuj
Dostępne porady
Kto odpowiada

Gwarancja jakości!

Odpowiedzi udzielają redaktorzy posiadający dorobek w zakresie publikacji fachowych i/lub doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości a także współpracująca z serwisem Kancelaria prawna TWZ.

Darmowe porady prawne on-line

Pracownicy i ZUS (2093)

Wypadek na umowie zleceniu

Od sierpnia 2015 roku jestem zatrudniona na umowę zlecenie. W połowie maja 2016 roku połamałam śródstopie i jestem na zwolnieniu lekarskim do teraz. Moja szefowa opłaca mi składki emerytalne, rentowe, podstawę ubezpieczenia zdrowotnego, ale chorobowych mi nie opłaca. Czy mogę...

Data: 28.10.2016

Czy miałem prawo do ubezpieczenia?

Zostałem zatrudniony na umowę zlecenie. Podczas pracy miałem wypadek tj. zawal serca. Bylem w tym czasie ubezpieczony, wszystko przebiegło dobrze. Otrzymałem zwolnienie lekarskie na okres dłuższy niż czas mojej umowy zlecenie. Później jeszcze to L4 mi przedłużono. Podczas rehabilitacji dostarczyłem...

Data: 28.10.2016

Jak pracownik może złożyć wypowiedzenie bez okresu wypowiedzenia?

Jestem kierownikiem sklepu. Chcę zmienić pracę, a przede wszystkim jak najszybciej zwolnić się z obecnego miejsca pracy, gdyż mam dość nerwowej atmosfery i szykan ze strony przełożonego. Jestem zatrudniona na umowę na czas nieokreślony, więc mam zapisany w umowie 3-miesięczny...

Data: 28.10.2016

Jaki jest ryczałt za nocleg zagraniczny?

W tabeli http://www.vat.pl/podroze_zagranica_diety_1558.php jest kwota limitu za nocleg. Jeśli pracownik nie przedstawi dokumentów / rachunków za nocleg, bo ich nie posiada, jakie są kwoty ryczałtu za taki zagraniczny nocleg? Czy podane w tabeli stawki są również ryczałtem?

Data: 28.10.2016

Jak wyliczyć ekwiwalent netto?

Czy dobrze wyliczyłam kwotę netto ekwiwalentu za urlop? Ustalając ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2016 r., należy przyjąć współczynnik obowiązujący w 2016 roku, tj. 21. Wyliczenie ekwiwalentu za jeden dzień: 2774,96 zł : 21= 132,14 zł. Wyliczenie ekwiwalentu za 1...

Data: 28.10.2016

Wczasy pod gruszą a dofinansowanie z ZFŚS

W regulaminie zakładowym przyznawania świadczeń z ZFŚS zapisano, że pracownik może skorzystać z dofinansowania do wczasów pod gruszą, jeżeli skorzysta z urlopu wypoczynkowego w ciągu kolejnych 14 dni kalendarzowych. Pracownik zamierza odebrać dwa dni z tytułu odbioru sobót, w których...

Data: 27.10.2016

Deklaracja ZUS

Czy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą wykonując ją osobiście i płacąca za siebie składki ZUS, musi co miesiąc składać deklaracje do ZUS?

Data: 27.10.2016

Urlop wypoczynkowy

Czy nadal obowiązuje wykorzystanie 14 dni kalendarzowych łącznie z sobotami i niedzielami z 26 dni urlopu wypoczynkowego? Czy w ciągu roku mogę sobie wybierać np. 1 dzień, 2, 5, czy 10 dni roboczych?

Data: 27.10.2016

Rencista zakłada firmę – co ze składką zdrowotną?

Jestem rencistą 2-giej grupy inwalidzkiej. Pobieram rentę w wysokości 2100 brutto miesięcznie. Od 1.09.2016 r. mam zamiar prowadzić działalność gospodarczą i rozliczać się w formie karty podatkowej. Czy muszę płacić składki zdrowotne do ZUS?

Data: 24.10.2016

Macierzyństwo a umowa na czas określony

Pracuję na umowę o pracę na czas określony do stycznia 2017 roku. Planujemy z mężem dziecko. Jak to będzie wyglądało, gdybym zaszła w ciąże przed końcem mojej umowy, ale nie minąłby jeszcze 3 miesiąc ciąży, gdy ta umowa sie...

Data: 18.10.2016

Zwolnienie lekarskie po wypowiedzeniu

Okres wypowiedzenia skończył się 31.08.2016 r., natomiast zwolnienie miałam do 05.09.2016 r. Dostarczyłam je pracodawcy. Czy muszę składać jeszcze jakąś deklarację z ZUS?

Data: 18.10.2016

Odzież robocza w koszty

Jestem doradcą rolniczym, który pracuje w terenie. Czy mogę zaliczyć zakup kurtki lub obuwia jako kosztów działalności?

Data: 10.10.2016

Czy komornik może zająć zasiłek macierzyński lub opiekuńczy?

Otrzymałam od komornika zajęcie wynagrodzenia za pracę i zasiłku chorobowego z tytułu egzekucji innych należności i wezwanie do dokonania potrąceń. Czy w momencie, gdy pracownik będzie otrzymywał zamiast wynagrodzenie i zasiłku chorobowego, zasiłek opiekuńczy lub zasiłek macierzyński (jesteśmy płatnikiem zasiłków)...

Data: 16.09.2016

Działalność pozarolnicza w KRUS a możliwość zatrudnienia pracownika

Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą, jestem ubezpieczona w KRUS-ie. Czy mogę zatrudnić pracownika jednocześnie nie tracąc możliwości opłacania KRUS-u? Jeśli tak, to na jakich zasadach mogę to zrobić? Zaznaczę, iż pracownik jest mi potrzebny w zastępstwie np. w razie mojej choroby...

Data: 16.09.2016

Diety w aglomeracji śląskiej

Jak traktować wyjazdy kierowców poruszających się w granicach aglomeracji śląskiej - diety? Przykładowo siedziba firmy w Zabrzu, wyjazd do Rudy Śląskiej, praca 5 godzin, powrót.

Data: 15.09.2016
Strona:   Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21   Następna