Drukuj
Dostępne porady
Kto odpowiada

Gwarancja jakości!

Odpowiedzi udzielają redaktorzy posiadający dorobek w zakresie publikacji fachowych i/lub doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości a także współpracująca z serwisem Kancelaria prawna TWZ.

Darmowe porady prawne on-line

Pracownicy i ZUS (1970)

Kara dla pracownika za odstąpienie od umowy zlecenia

W dniu 1.10.2015 r zawarta została umowa zlecenie na czas nieoznaczony, zasady wynagradzania-\"okres rozliczeniowy do 10 każdego miesiąca, wynagrodzenie w wys. 1000 zł brutto pod warunkiem realizacji miesięcznego planu zadań tj. przyjęcia minimum 12 nieruchomości zaakceptowanych przez dyrektora przez okres...

Data: 12.02.2016

Rekompensata czasem wolnym za nadgodziny

Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Przepracował dwie soboty (szósty dzień) w styczniu. Obowiązuje trzymiesięczny okres rozliczeniowy. Zwrócił się do pracodawcy z prośbą, aby udzielił mu czasu wolnego w lutym, 1:1 za te 16 godzin, ponieważ potrzebuje tylu...

Data: 12.02.2016

ZFŚS a członek komisji socjalnej

Jestem pracownikiem wojewódzkiej samorządowej osoby prawnej - taki status ma nasza firma, w której jest tworzony ZFŚS. Od lat zajmuję się kadrami i jestem też przewodniczącą komisji socjalnej. Ostatnio poddano w wątpliwość, czy mogę być członkiem komisji, ponieważ pracodawca sam...

Data: 12.02.2016

Rozwiązanie umowy o pracę a renta

Z powodu pogarszającego się stanu zdrowia zmuszona jestem rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron i przejść na rentę. Mam uprawnienia rentowe i trzymiesięczny okres wypowiedzenia wynikający ze stażu pracy. Obecnie jestem na dłuższym zwolnieniu lekarskim. Jak bezpiecznie dokonać tych czynności?

Data: 12.02.2016

Jak przejść z ZUS do KRUS?

Zawiesiłam pozarolniczą działalność gospodarczą po dwóch latach prowadzenia, byłam ubezpieczona w ZUS. Jak przejść z ubezpieczeniem do KRUS? Posiadam ziemię. Czy mogę teraz wznowić działalności gospodarczą z ubezpieczeniem w KRUS? Zaznaczam, że nigdy nie ubezpieczałam się w KRUS.

Data: 12.02.2016

Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop?

Pracodawca liczy mój ekwiwalent jako średnią z całego roku z premiami (nie wliczając ostatniej - najwyższej) - tłumacząc się dużą różnicą w premiach sezonowych, a nie z 3 ostatnich miesięcy. Czy ma do tego prawo?

Data: 11.02.2016

Urlop wypoczynkowy po rocznym macierzyńskim

Urodziłam dziecko w roku 2014. Umowa o pracę jest na czas nieokreślony. Skorzystałam z rocznego urlopu macierzyńskiego, po czym poszłam na urlop wypoczynkowy. Z dniem 24 stycznia mam przejść na urlop wychowawczy. Czy mogę zgłosić pracodawcy wniosek urlopowy za rok...

Data: 23.01.2016

Ubezpieczenie w KRUS a własna firma

Jestem ubezpieczony w KRUS-ie i zamierzać zarejestrować działalność handlowo-usługową związaną między innymi z handlem samochodami i częściami, usługami transportowymi, przewozem osób oraz naprawą samochodów itp. Czy są jakieś wyłączenia - jakich działalności nie można prowadzić oraz czy można zatrudniać pracowników...

Data: 23.01.2016

Staż pracy a umowa zlecenie

Pracowałem na umowę zlecenie. Z umowy wynika, że odprowadzane miałem składki. Czy te umowy wliczają się do stażu lat pracy?

Data: 23.01.2016

Ekwiwalent za zaległy urlop

Wygasła mi umowa 26.12.2015 r. Mam 45 dni zaległego urlopu z 2014 r. i 2015 r. Ponadto nieodebrane wolne soboty za te dwa lata. Jak wyliczyć ekwiwalent za zaległy?

Data: 22.01.2016

na macierzyńskim bony pracownicze

Pracuje w firmie "x" od przeszło 3 lat. Od lutego 2015 przebywałam na zwolnieniu lekarskim (ciąża), od maja zaś wykorzystuje roczny urlop macierzyński. Pracownicy Firmy na Boże Narodzenie otrzymują prezenty w formie Bonów Sodexo, które jak twierdzi Firma Mi się...

Data: 12.01.2016

Czas pracy w podróży służbowej

Treść: Czy jeśli pracownik prawie w każdym tygodniu dostaje polecenie wyjazdu służbowego i świadczy pracę odwiedzając partnerów sieci franczyzowej (pracuje dla centrali takiej sieci- na etacie) to jego czas pracy liczony jest od wyjazdu samochodem z domu? Np. Wyjazd dotyczy...

Data: 12.01.2016

Umowa zlecenie a składki ZUS 2016

Czy wystarczy oświadczenie zleceniobiorcy, że jest zatrudniony w innym miejscu i tam opłaca pełne składki ZUS? Czy wówczas mogę zgłosić takiego pracownika tylko do ubezpieczenia zdrowotnego?

Data: 12.01.2016

Urlop częściowy w nowym miejscu po przerwie w zatrudnieniu

U pierwszego pracodawcy byłem zatrudniony na umowie o pracę do kwietnia 2015 r., następnie miałem miesięczną przerwę w zatrudnieniu (cały maj), a od czerwca jestem zatrudniony na umowie o pracę w nowym miejscu. W poprzednim miejscu pracy wykorzystałem urlop wypoczynkowy...

Data: 12.01.2016

Wysokości zasiłku macierzyńskiego

Obecnie zatrudniona jestem na podstawie umowy o pracę (w wysokości najniższej krajowej) oraz dodatkowo posiadam umowę zlecenie (spółka córka mojego pracodawcy). Z umowy zlecenia nie są odprowadzane składki ZUS, ani też dobrowolna składka chorobowa. W przyszłym roku planuję ciążę. Czy...

Data: 12.01.2016
Strona:   Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21   Następna