Drukuj
Kto odpowiada

Gwarancja jakości!

Odpowiedzi udzielają redaktorzy posiadający dorobek w zakresie publikacji fachowych i/lub doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości a także współpracująca z serwisem Kancelaria prawna TWZ.

Darmowe porady prawne on-line

Pracownicy (46)

I kwartał 2017 roku - trzymiesięczny okres rozliczeniowy

Jak obliczyć godziny do wypracowania przy wykorzystanym urlopie 9 dni oraz 14 dni choroby w pierwszym kwartale 2017 roku?

Data: 08.05.2017

Udział w komisji wyborczej

Otrzymałem PIT-R z Urzędu Gminy w związku z pracą w komisji wyborczej. Czy muszę składać do Urzędu Skarbowego PIT 11 i dołączyć do niego PIT-R czy nie muszę składać PITu w ogóle?

Data: 04.01.2016

Jak rozliczyć umowę zlecenie?

Chcę zawrzeć umowę zlecenie na zawieranie transakcji w formie pośrednictwa. Ja będę wystawiał umowę będąc pośrednikiem, a moje wynagrodzenie będzie prowizją od wysokości transakcji. Czy wystarczy roczne rozliczenie na ogólnych zasadach z takich umów zlecenia z całego roku? Z każdej...

Data: 12.04.2013

Śmierć zleceniobiorcy a wynagrodzenie

W jaki sposób uregulować należne wynagrodzenie zleceniobiorcy, który zmarł nie wystawiając wcześniej rachunku za wykonane prace zlecenia? Naliczyć wynagrodzenie według posiadanych danych do rozliczenia okresu świadczenia zlecenia, ale na jakiej podstawie i dokumencie tego dokonać, jakie potrącić składki ZUS (Zleceniobiorca...

Data: 26.05.2010

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

W dniu 8 kwietnia 2010 r. skończyła się pracownikowi umowa o pracę na czas określony (pracownik był zatrudniony na pełen etat z pensją 1317,00 zł brutto). Czy ekwiwalent za zaległy urlop mogę wypłacić wraz z wynagrodzeniem, czy musi on zostać...

Data: 14.05.2010

Zatrudnienie małżonka

Prowadzę działalność jednoosobową. Czy mogę zatrudnić żonę na umowę o dzieło? Czy muszę w takim przypadku odprowadzić składkę na ubezpieczenia zdrowotne?

Data: 26.01.2010

Zaliczka PIT w grudniu

Zatrudniam pracowników na umowę zlecenie. Odprowadzam zaliczkę na PIT od ich dochodów. Czy na wynagrodzenie listopadowe zaliczkę wpłacam normalnie do 20 grudnia? Czy dobrze rozumiem, że podwójna zaliczka opłacana w listopadzie, dotyczy jedynie przedsiębiorców płacących zaliczkę PIT od swoich dochodów?

Data: 11.12.2009

Ewidencja czasu pracy

Czy muszę prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika pracującego w domu? Czy wystarczy tylko potwierdzenie zalogowania się do komputera i wylogowania?

Data: 09.12.2009

Zatrudnienie syna w firmie ojca

Prowadzę działalność gospodarczą. Czy mogę zatrudnić syna (22 lata, studiującego) u siebie w firmie? Czy może to być umowa zlecenia? Czy wynagrodzenie wypłacone synowi będzie dla mnie kosztem podatkowym?

Data: 16.11.2009

Akta osobowe

Czy zatrudniając młodocianego na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego trzeba założyć teczkę akt osobowych ze wszystkimi dokumentami obowiązującymi normalnego pracownika?

Data: 04.09.2009

Składki ZUS

Prowadzę działalność jestem na KPiR i podatnikiem VAT. Chcę zatrudnić na umowę zlecenie osobę pobierającą emeryturę i będącą jednocześnie zatrudnioną w innej firmie z wynagrodzeniem wyższym od minimalnego (ma również w niej odprowadzane składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe). Czy od...

Data: 10.07.2009

Wynagrodzenie z umowy zlecenia a ZUS

Pracownik zatrudniony na umowę zlecenie wystawił rachunek z tytułu tej umowy 29 czerwca, ale przelewu wynagrodzenia dokonałem dopiero 1 lipca. Do kiedy muszę zapłacić ZUS do 15-go lipca czy do 15-go sierpnia?

Data: 10.07.2009

Umowa dla studenta do 26 roku życia

Zatrudniamy w naszym przedszkolu studentkę na umowę zlecenia. Jest to stanowisko pomocy nauczyciela. Studentka pomaga nauczycielowi w czasie zajęć, ale również sprząta, podaje posiłki itd. Dla nas zatrudnienie na zlecenie studenta jest korzystne, ale czy ZUS to zaakceptuje.

Data: 07.07.2009

Przychód Irlandczyka

Czy przychód Irlandczyka (nie mającego stałego miejsca zamieszkania w Polsce) z tytułu umowy o dzieło zawartej na okres 10 miesięcy (od IX do VI) w zakresie opracowania tematów i przeprowadzenia zajęć programowych na kursie języka angielskiego będzie opodatkowany w Polsce?

Data: 06.07.2009

Godziny nadliczbowe

Jestem pracownikiem poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zatrudniona na stanowisku psychologa 1/2 etatu. Na polecenie przełożonego pracuję w nadgodzinach. Na piśmie polecenia nie otrzymałam. Nie wypełniam żadnej dokumentacji na godziny nadliczbowe, ani nie podpisuję takiej dokumentacji jeżeli ją wypełnia sekretarka. Moje płaca...

Data: 02.07.2009
Strona:    1 2 3 4   Następna

Sprawdź także w kategorii Pracownicy :