Drukuj
Dostępne porady
Kto odpowiada

Gwarancja jakości!

Odpowiedzi udzielają redaktorzy posiadający dorobek w zakresie publikacji fachowych i/lub doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości a także współpracująca z serwisem Kancelaria prawna TWZ.

Darmowe porady prawne on-line

Podstawa opodatkowania (80)

Przekazanie towaru z działalności do spółki

Podatnik ma działalność (VAT) oraz jest wspólnikiem w spółce cywilnej. Kupuje książki z zagranicy na działalność. Część z nich przekazuje do spółki cywilnej, żeby rozdać uczestnikom szkolenia w ramach kursu. Czy podatnik musi te książki sprzedać spółce, czy może je...

Data: 17.11.2015

Import towaru z Australii

Otrzymałem fakturę za przesyłkę kurierską z Australii. Czy podlega ona opodatkowaniu podatkiem VAT i w jakiej stawce czy nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Data: 28.07.2011

Premia pieniężna a VAT

Czy w 2011 r., na premię pieniężną (dotyczącą 2% wykonanego obrotu) wystawiamy faktury VAT czy noty obciążeniowe?

Data: 31.03.2011

Odliczenie VAT za hotel, catering, usługę gastronomiczną

Prowadzę i organizuje szkolenia. W ramach tych usług, jeśli oczekuje tego klient, organizujemy noclegi, wyżywienie, wynajem sal konferencyjnych, catering etc. kupując te usługi i odsprzedając jako koszt organizacji szkolenia. W spotykanych interpretacjach pojawiają się wątpliwości, czy wszystkie ww. usługi podlegają...

Data: 23.03.2011

Przerejestrowanie działalności gospodarczej

Osoba prowadząca działalność gospodarczą - produkcja mebli chce przerejestrować tą działalność na współmałżonka. Forma opodatkowania księga przychodów i rozchodów na zasadach ogólnych. W jaki sposób przekazać towary i wyroby wykazane w remanencie zamknięcia jednej firmy na stan nowej firmy współmałżonka?

Data: 28.02.2011

Przekazanie telefonu na cele osobiste a podatek VAT

W zeszłym roku kupiłam telefon komórkowy w promocji za 1,00 zł +22% podatku VAT. Podatek naliczony odliczyłam. Czy powinnam wystawić fakturę wewnętrzną i naliczyć podatek VAT, jeśli przekażę na cele prywatne? Od jakiej podstawy?

Data: 29.11.2010

Co jest podstawą opodatkowania VAT przy pożyczce

Wiem już, że pożyczka dla spółki córki jest usługą finansową zwolnioną od podatku. Czy w deklaracji VAT-7 powinienem wpisać kwotę pożyczki, czy też kwotę odsetek (w końcu to one są moim zdaniem "obrotem", a nie całość pożyczki). Jeśli odsetki, to...

Data: 29.11.2010

Import auta z UE – podatek akcyzowy

Prowadzę działalność gospodarczą (płatnik VAT, podatek liniowy) i rozpatruję import samochodu używanego z terenu UE. Załóżmy, że jest to samochód o pojemności 2500 (większa akcyza) o wartości zakupu 4 tys. euro (kurs euro 4 zł), wartość samochodu w złotych to...

Data: 21.09.2010

Przekazanie na własne potrzeby laptopa a VAT

Jakie konsekwencje w podatku VAT wywoła, przekazanie na własne potrzeby podatnika laptopa zakupionego dla celów prowadzonej działalności? Laptop został kupiony w 2008 r. za kwotę 1850 zł netto i widnieje w ewidencji wyposażenia.

Data: 14.09.2010

Przeniesienie wyposażenia na prywatne potrzeby

W przypadku przeniesienia wyposażenia (laptop zakupiony za 1700 zł netto na fakturę VAT odliczony) nabytego na potrzeby jednoosobowej działalności gospodarczej na prywatne potrzeby podatnika należy wystawić fakturę wewnętrzną i rozpoznać przychód i VAT należny od rynkowej czy nabycia?

Data: 13.09.2010

WNT - jak księgować zmianę w pozycjach faktur ?

16.04.2010 r. nasz kontrahent z Francji wystawił fakturę sprzedaży, towary dotarły 24.04.2010 r., ale okazała się, że nie są zgodne z wystawioną fakturą. 30.04.2010 r. dostawca z Francji skorygował fakturę (zmieniły się poszczególne pozycje kwota całkowita pozostała bez zmian)....

Data: 13.07.2010

Faktura za usługę transportową w euro

Wystawiłam fakturę dla polskiego kontrahenta w Euro za usługę transportową. Data wystawienia faktury (30.03.) to również data wykonania usługi. Zastosowałam kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury (29.03.) dla celów przeliczenia kwoty podatku VAT na złotówki. Obowiązek...

Data: 12.07.2010

PPE+VAT a różnice kursowe na VAT-7K

Spółka jawna jest płatnikiem VAT, a jej wspólnicy wybrali ryczałt PPE 3,0%, gdzie dodatnie różnice kursowe zwiększają podstawę opodatkowania ryczałtem Wspólnicy uznali, że przychody z tytułu różnic kursowych nie podlegają podatkowi VAT i w ogóle nie uwzględniali ich przy wypełnianiu...

Data: 29.06.2010

Rabat za nowego klienta

Mam podpisane umowy z klientami na comiesięczną usługę na taką samą kwotę. Wprowadziła promocję, która polega na tym, że za polecenie nowego klienta i podpisanie z nim umowy obniżam wartość faktury w danym miesiącu o wartość podpisanej umowy. Czy trzeba wprowadzić...

Data: 01.03.2010

Deklaracja zerowa VAT za okres miniony

Mój klient zarejestrował się jako podatnik VAT w sierpniu 2009 r. Dokonuje rozliczeń kwartalnych. Jednak zaczął działać dopiero w listopadzie. Za III kwartał deklaracji nie składał. Czy złożyć deklarację zerową za tamten kwartał?

Data: 04.01.2010
Strona:    1 2 3 4 5 6   Następna