Drukuj
Kto odpowiada

Gwarancja jakości!

Odpowiedzi udzielają redaktorzy posiadający dorobek w zakresie publikacji fachowych i/lub doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości a także współpracująca z serwisem Kancelaria prawna TWZ.

Darmowe porady prawne on-line

Non profit (37)

Wpisowe UKS

Jesteśmy Uczniowskim Klubem Sportowym. Pobieramy jednorazowo wpisowe od członków przystępujących do klubu. Jak zakwalifikować w/w opłatę do działalności statutowej: odpłatnej czy nieodpłatnej?

Data: 22.12.2016

Przekazanie fundacji kostiumów

Fundacja zajmująca się zgodnie ze swym statutem rozpowszechnianiem i wspieraniem kultury miasta, przyjęła od osoby (prezesa fundacji) stroje -kostiumy używane w przyszłości w spektaklach wystawianych przez fundacje. W jaki sposób zaksięgować i ująć w sprawozdaniu takie przekazanie ? Czy...

Data: 13.07.2016

Fundusz celowy w fundacji

Fundacja ma dwa cele: pomoc ludziom i ochronę środowiska. Fundacja gromadzi środki na dwóch funduszach: fundusz pomocowy i fundusz ekologiczny. Fundacja prowadzi działalność w zakresie recyklingu, ekologii etc. Cel, jaki ma fundacja, to bieżąca pomoc ludziom oraz zgromadzenie funduszy na...

Data: 07.06.2016

Aukcja charytatywna a odliczenie darowizny

Co się dzieje w przypadku aukcji charytatywnych, gdzie cały dochód idzie na rzecz fundacji, a w zamian darczyńca wylicytuje mniej lub bardziej przydatny przedmiot?

Data: 12.01.2016

Refakturowanie usługi dokonana przez stowarzyszenie

Czy stowarzyszenie jako organizacja pozarządowa OPP nieprowadząca działalności gospodarczej może wystawić refakturę za wywóz gruzu na wykonawcę prac remontowych w lokalu stowarzyszenia?

Data: 26.11.2014

Opodatkowanie sprzedaży konia do hipoterapii

Dom Pomocy Społecznej posiada konie na potrzeby hipoterapii dzieci. Od 2012 roku mamy nowego źrebaka, który ma już 1,5 roku. Ma swój paszport i chcemy go teraz sprzedać osobie, która również prowadzi hipoterapię. Będzie to umowa kupna-sprzedaży. Czy Dom Pomocy...

Data: 04.12.2013

Opodatkowanie imprezy charytatywnej

Chciałem zorganizować z przyjaciółmi (jako osoby fizyczne) imprezę charytatywną. Z jednej strony mam koszty wynajmu sali, dekoracji itp. Z drugiej jest przychód z tytułu biletów wstępu, loterii fantowej itp. Nie mam koszów osobowych gdyż jesteśmy wolontariuszami. Cała różnica zostanie przekazana...

Data: 23.08.2013

Darowizna na rzecz fundacji - nieruchomość

Fundacja X przejmie w drodze inkorporacji inną fundację Y, która posiada nieruchomość. Ta nieruchomość zostanie przekazana w drodze darowizny dla fundacji X. Będzie ona stanowiła siedzibę fundacji, jednak część nieruchomości będzie wynajmowana, aby pokryć bieżące koszty fundacji X (światło, czynsz,...

Data: 25.09.2012

1% z OPP a podatek

W ramach 1% zostały przekazane na moje subkonto środki pieniężne, które wykorzystałam na podstawie faktur na rehabilitację. Czy w tym przypadku mam obowiązek ujęcia w rozliczeniu podatkowym wykorzystanych pieniędzy i czy od tej kwoty muszę zapłacić podatek?

Data: 20.02.2012

Zbiórka publiczna w Internecie

Fundacja (OPP) prowadzi akcję zbierania pieniędzy na realizację konkretnego zadania (wymiana na drogach wspinaczkowych punktów asekuracyjnych na nowe i atestowane) zwracając się do ogółu środowiska za pośrednictwem różnych witryn internetowych. Wpłacający mają w tytułach przelewów wpisywać \"darowizna na konkretne zadanie\"....

Data: 29.06.2010

Stowarzyszenie kultury fizycznej - KRS

W zgłoszeniu KRS-W20 są takie pozycje: komitet założycielski i wybór organów. O kogo chodzi?

Data: 25.06.2010

Wolontariusze

Stowarzyszenie wykonuje festiwal, nie w celu działalności gospodarczej (nie zarabia na tym). Zatrudnia do tego wolontariuszy (nic im nie płaci). Czy od uzyskanego nieodpłatnego świadczenia należy zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych? Czy może należy zapłacić podatek dochodowy od osób...

Data: 14.06.2010

CIT a stowarzyszenie

Jestem od niedawna księgową w Stowarzyszeniu (Cech Rzemiosł Różnych).Cech podlega Izbie Rzemieślniczej. W Cechu zrzeszeni są rzemieślnicy zatrudniający młodocianych uczniów na naukę zawodu, którzy płacą składki z tytuły tej przynalezności. W biurze Cechu przygotowujemy dla rzemieślników wnioski do OHP, o...

Data: 25.05.2010

Stowarzyszenie kultury fizycznej

Czy przy zakładaniu stowarzyszenia kultury fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą umowa założycielska musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego? Z ilu osób minimum musi składać się takie stowarzyszenie?

Data: 09.02.2010

OPP - PIT za 2009 r.

Jesteśmy stowarzyszeniem, chcemy uzyskać status organizacji pożytku publicznego, aby móc otrzymać 1% podatku PIT z rozliczeń rocznych. Czy zdążymy dopełnić formalności teraz, żeby móc otrzymać 1% już z rozliczeń rocznych PIT za 2009 r.?

Data: 16.11.2009
Strona:    1 2 3   Następna

Sprawdź także w kategorii Non profit :