Drukuj
Kto odpowiada

Gwarancja jakości!

Odpowiedzi udzielają redaktorzy posiadający dorobek w zakresie publikacji fachowych i/lub doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości a także współpracująca z serwisem Kancelaria prawna TWZ.

Darmowe porady prawne on-line

Menadżer (22)

Kontrakt menadżerski

Czy zapisy kontraktu menadżerskiego mogą przewidywać pracę menadżera bez wynagrodzenia?

Data: 03.02.2017

Klauzula o zakazie konkurencji

Rozwiązałem umowę z kontrahentem. Na jakiej podstawie mam roczny zakaz konkurencji? Przy czym kontrahent wycofał się dobrowolnie z pewnego obszaru. Czy w takim przypadku w stosunku do tego miejsca też obowiązuje mnie zakaz konkurencji? Do uzasadnienia potrzebuję podstawy prawnej.

Data: 18.08.2016

Rachunek umowy zlecenia a podpis prezesa

Kto powinien podpisać rachunek umowy zlecenia, który wystawia zleceniobiorca i jest on jednocześnie prezesem zarządu jednoosobowego? Spółka ma dwoje udziałowców, większościowy jest właśnie prezesem. W spółce jest też prokurent z prokurą samoistną. Umowa zlecenie została zawarta z prezesem przez pełnomocnika...

Data: 18.04.2016

Umowa zlecenie a klauzula o zakazie konkurencji

Mam podpisaną roczną umowę zlecenia z firmą, na rzecz której świadczę usługi u klienta. W umowie jest zapis o zakazie konkurencji. Firma, z którą podpisałam umowę, próbuje wymusić na mnie zgodę na zmianę warunków umowy, które byłyby dla mnie niekorzystne,...

Data: 03.11.2015

Czy członek zarządu spółki z o.o. może wystawiać faktury za zarządzanie

Czy członek zarządu może zarządzać Spółką z o.o. w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i wystawiać za zarządzanie faktury?

Data: 25.02.2011

Postanowienia kontraktu manadżerskiego a koszty podatkowe spółki

Właściciel i jedyny udziałowiec spółki z o.o. jednocześnie prezes z powołania, ma zawarty kontrakt menadżerski (akt notarialny) na zarządzanie spółka. W kontrakcie tym ma zagwarantowane dodatkowe świadczenia nie stanowiące podstawy wynagrodzenia w postaci karnety na basen i fitness oraz wyjazdy...

Data: 13.07.2010

Umowa o dzieło z zarządem

Czy z członkiem zarządu może być zawarta umowa cywilnoprawna o zarządzaniu firmą? Interesuje mnie, czy to może być umowa o dzieło i jakie skutki prawne są z nią związane oraz jak taka umowa powinna być prawidłowo skonstruowana, aby nie zawierała...

Data: 01.03.2010

Wynagrodzenie Prezea Zarządu

Czy wynagrodzenie Prezesa Zarządu, ustanowione uchwałą wspólników, czynności wykonywane są na podstawie mianowania, może być np. ustalone w sposób procentowy w stosunku do przychodu za miesiąc poprzedni? Np. 10% przychodu za miesiąc poprzedni, stanowi wynagrodzenie Prezesa. Chodzi o to, że...

Data: 02.02.2010

Prezes pracuje bez wynagrodzenia

Czy prezes spółki z o.o. może pracować bez wynagrodzenia, bez umowy o pracę?

Data: 27.01.2010

Działalność gospodarcza plus kontrakt menadżerski

Osoba jest zatrudniona na kontrakcie menadżerskim. Oprócz tego prowadzi działalność gospodarczą i wystawia rachunki dla firmy, w której jest zatrudniona. Czy może w ramach swojej działalności świadczyć usługi innym podmiotom (ten sam zakres usług, nie są to usługi manedżerskie)?

Data: 26.01.2010

Kontrakt menadżerski

Osoba prowadząca działalność gospodarczą opłacająca za siebie z tego tytułu składki ZUS, zawiera z firmą kontrakt menadżerski. Czy w związku z opłacaniem przez siebie już składek ZUS, firma która zawarła jako zleceniodawca ten kontrakt odprowadza wyłącznie podatek dochodowy od...

Data: 30.07.2009

Kim osoba delegująca?

Kto powinien podpisać druk delegacji jako osoba delegująca w podróż służbową prezesa zarządu spółki z o.o. zatrudnionego na umowę o pracę?

Data: 15.07.2009

Zwrot kosztów dojazdu członków rad nadzorczych na posiedzenia

Dwóch członków Rady Nadzorczej dojeżdża na posiedzenia własnym samochodem z innej miejscowości. Decyzją Zarządu zwracam im koszty dojazdu (ilość km x stawka ustawowa). W naszych księgach wydatek ten nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Członkom Rady potrącam podatek dochodowy i składkę...

Data: 07.07.2009

Zwrot kosztów za studia MBA

Firma, w której pracuję opłaca koszty studiów MBA prezesowi zarządu, który świadczy usługi zarządzania na podstawie umowy-zlecenia. Połowa tych kosztów jest następnie refakturowana na prezesa. Czy pozostała połowa opłaty stanowi podstawę do oskładkowania i opodatkowania podatkiem dochodowym? Czy wystawienie refaktury...

Data: 07.07.2009

Zatrudnienie

Czy członek zarządu spółdzielni może jednocześnie być zatrudnionym w tej spółdzielni (umowa o pracę na pełnym etacie) jako magazynier z odpowiedzialnością materialną?

Data: 26.06.2009
Strona:    1 2   Następna

Sprawdź także w kategorii Menadżer :