Drukuj
Dostępne porady
Kto odpowiada

Gwarancja jakości!

Odpowiedzi udzielają redaktorzy posiadający dorobek w zakresie publikacji fachowych i/lub doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości a także współpracująca z serwisem Kancelaria prawna TWZ.

Darmowe porady prawne on-line

Inne formy zatrudnienia (339)

Kontrola ZUS umowy zlecenia

Po kontroli ZUS okazało się, że zleceniobiorca złożył błędne oświadczenie w skutek czego został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego zamiast do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Po opłaceniu składek zaległych będę chciała obciążyć zleceniobiorcę kwotą składek leżących zarówno po stronie zleceniobiorcy jak...

Data: 26.11.2014

Umowa zlecenie – obowiązki zleceniodawcy

Prowadzę działalność jednoosobową, KPiR, usługi elektryczne. Chcę podpisać umowę zlecenie z osobą bez działalności i bez etatu. Co i w jakich wysokościach opłacać muszę za taką osobę (wynagrodzenie np. 1000 zł netto)?

Data: 03.11.2014

Kontrakt menadżerski i firma VAT

Czy jest możliwość wliczenia straty wynikającej z działalności gospodarczej (firma VAT) do dochodu wynikającego z działalności wykonywanej osobiście (kontrakt menadżerski - prezes zarządu)? (pierwszy rok funkcjonowania firmy)

Data: 03.11.2014

Księgowość na umowie zlecenie a ubezpieczenie OC

Czy księgowa może być zatrudniona na podstawie umowy zlecenie w kilku firmach, bez obowiązku zakładania działalności gospodarczej? Czy w takiej sytuacji istnieje możliwość (bądź konieczność) ubezpieczenia OC?

Data: 21.10.2014

Nieterminowe wykonanie zlecenia a nota obciążeniowa

Zleceniobiorca wykonał zleconą usługę według własnego uznania w według swoich terminów, nie biorąc pod uwagę warunków zawartych w umowie, jaką zaakceptował. Z tego tytułu powstały dodatkowe koszty: koszty naszego klienta i koszty opóźnienia. Klient wystawił notę na mniejszą kwotę opóźnienia....

Data: 30.09.2014

Diety kontrakt menadżerski

Mamy zatrudnioną osobę na kontrakcie menadżerskim. W umowie ma zapis o zwrocie wszelkich wydatków za czas podróży służbowych. Czy w takim wypadku należy również naliczyć diety za czas takiej delegacji?

Data: 24.09.2014

Umowa zlecenie a staż pracy

Czy lata pracy z oskładkowanej umowy zlecenia wlicza się do stażu pracy?

Data: 02.09.2014

Zatrudnienie osoby sprzątającej - umowa zlecenie czy o dzieło?

Prowadzę działalność gospodarczą i wynajmuję swoje lokale. Nie jest to najem tylko działalność. Chciałbym zatrudnić na umowę o dzieło osobę do sprzątania biur, klatek podwórza itp. Czy jest taka możliwość, czy tylko pozostaje umowa zlecenie?

Data: 14.08.2014

Dieta zagraniczna a umowa zlecenie

W 2012 roku syn był zatrudniony na umowę zlecenia przez firmę na terenie Polski i oddelegowany do pracy w Niemczech. Czy przysługiwało mu odliczenie od dochodu ryczałtu diety zagranicznej? Czy takie odliczenie dotyczy tylko umowy o pracę? Syn był ubezpieczony...

Data: 04.04.2014

Koszty uzyskania przychodu z dwóch umów zleceń

W 2013 roku pracowałam w dwóch zakładach na umowę zlecenie (płatnik niebędący osobą fizyczną). W pierwszym zakładzie koszty uzyskania przychodu to 978,51 zł a w drugim 1844,16 zł (dojazd do innej miejscowości). Jakie będą moje koszty uzyskania przychodu?

Data: 27.03.2014

Zdalne zlecenie w USA - miejsce opodatkowania

Mam zamiar wykonywać pracę zdalną dla firmy z USA. Przebywam i pracuję na terenie Polski. Praca będzie wykonywana przeze mnie na własnym komputerze, a efekty mojej pracy będą wykorzystywane przez tą firmę na swoich serwerach. Jako wynagrodzenie otrzymam (przykładowo) 100...

Data: 12.03.2014

Opodatkowanie otrzymanego od zleceniodawcy biletu miesięcznego

Podejmując pracę na umowę zlecenie poinformowano mnie, że bilet jaki otrzymuję i odliczają mi za niego 63 zł miesięcznie podlega opodatkowaniu, ponieważ to jest darowizna. Czy ja muszę jeszcze płacić za niego podatek? Łączna kwota za bilety to około 500...

Data: 25.02.2014

Jak rozliczyć podatek od umowy o dzieło

Podpisałem umowę o dzieło z klientem, gdzie stronami umowy były osoby fizyczne, a nie firma i osoba fizyczna. Moje pytanie brzmi w jaki sposób mogę teraz zapłacić podatek dochodowy od tego zlecenia? Czytałem, że przy wypełnianiu deklaracji Pit jest możliwość...

Data: 18.02.2014

Podatek od umowy o dzieło dla zamawiającego

Czy wystawca rachunku za wykonanie umowy o dzieło ma prawo przerzucać koszty należnego podatku na zamawiającego, w sytuacji, gdy jest 3 zamawiających? Czy jeden z zamawiających musi w powyższej sytuacji odprowadzić 1/3 podatku i jak to ma wykazać w swojej...

Data: 20.12.2013

Forma zatrudnienia przy zleceniu na wykonanie usługi w Niemczech

Prowadzę działalność gospodarczą w Polsce (usługi budowlane). Otrzymałam zlecenie na wykonanie ułożenia styropianu i wełny mineralnej na budowanej nieruchomości w Niemczech (jako podwykonawca podwykonawcy niemieckiego). Chciałabym zawrzeć umowę zlecenie z osobami fizycznymi na wykonanie tego zlecenia, ponieważ wykonanie zlecenia wynosiłoby...

Data: 09.10.2013
Strona:   Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14   Następna