Drukuj
Dostępne porady
Kto odpowiada

Gwarancja jakości!

Odpowiedzi udzielają redaktorzy posiadający dorobek w zakresie publikacji fachowych i/lub doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości a także współpracująca z serwisem Kancelaria prawna TWZ.

Darmowe porady prawne on-line

brak danych (14)

Faktura za prąd a podatek VAT

Czy można odliczyć VAT z faktury za prąd w przypadku, gdy wystawiona jest na prywatną osobę, a nie na jej firmę i nie jest na niej wpisany NIP danej osoby? Faktura dotyczy poboru prądu w zakładzie, lecz widnieje na niej...

Data: 08.09.2016

Brak numeru NIP na fakturze VAT a ewidencja VAT

Zakupiłem maszynę na fakturę VAT. Jednak sprzedawca wystawił mi fakturę VAT na osobę fizyczną i nie wpisał numeru NIP. Prowadzę firmę jednoosobową - nie mam problemu z zaksięgowaniem maszyny w KPiR. Czy można taki koszt zaksięgować w ewidencji VAT?

Data: 23.02.2010

Faktura sprzedażowa a brak daty

Wystawiłem fakturę na koniec września 2009 roku, z tym że zapomniałem napisać na fakturze jakiego miesiąca dotyczy (brak daty). Czy mam wystawić korektę faktury czy notę korygującą?

Data: 23.10.2009

Brak nr NIP na fakturze VAT

Faktura PIT.pl za przedłużenie dostępu do bazy odpowiedzi e-porady nie posiada NIP nabywcy. Czy jest to prawidłowe, czy należy dokonać korekty?

Data: 30.07.2009

Brak symbolu PKWiU na fakturze

Czy brak numeru PKWiU na fakturze kosztowej, dokumentującej usługę z oznaczeniem "VAT zw." można przyjąć do księgowania?

Data: 10.07.2009

Brak NIP nabywcy a odliczenie

Czy przedsiębiorca (płatnik VAT) może odliczyć podatek naliczony z faktury, na której brak NIP nabywcy, za usługi telekomunikacyjne i energię elektryczną? Sytuacja jest klarowna dla wystawcy, który nie musi na fakturze podawać NIP nabywcy. A dla odbiorcy - przedsiębiorcy?

Data: 12.01.2009

brak NIP na fakturze

Jak traktować faktury, na których sprzedawca nie ujął numeru NIP nabywcy? Czy takie faktury mogą być podstawą odliczenia podatku VAT? Jak powinien naprawić ten błąd wystawca faktur i z jaką datą? Jaki to będzie miało wpływ na ujęcie w deklaracjach...

Data: 15.01.2008

faktura

Mieliśmy podpisaną umowę zlecenia z kontrahentem na 200 000 zł. Po wykonaniu zlecenia stwierdziliśmy, iż została ona wykonana tylko w 60%, więc zapłaciliśmy tylko 120 000 zł. Kontrahent wystawił fakturę, ale na kwotę 200 000 zł. Odesłaliśmy ją bez księgowania...

Data: 18.10.2007

faktura dla osoby fizycznej - NIP

Czy wystawiając fakturę na żądanie osoby fizycznej należy poza danymi kupującego podać NIP kupującego (os. fizyczna) czy nie jest to konieczne?

Data: 26.09.2007

Faktura korygująca

Czy odbiorca może odmówić przyjęcia faktury korygującej? Przy wystawianiu faktury pomyliłam się, więc wystawiłam fakturę korekty. Odbiorca odmawia jej przyjęcia, ponieważ twierdzi, że to mój błąd, a poza tym zaksięgował sobie dane z dowodu dostawy i nie może mieć innej...

Data: 25.07.2007

Nazwa skrócona

Czy przy wystawianiu faktur jest możliwe posłużenie się nazwą skróconą przedsiębiorstwa?

Data: 05.07.2007

Numer NIP

Jak wyegzekwować od kupującego numer NIP, który potrzebny jest naszej firmie (Sp. z o.o.) do wystawienia faktury VAT. Kupujący przelewają należność na nasze konto po wygraniu aukcji i oczekują przesłania wylicytowanego przedmiotu, Nie reagują na prośby podania numeru NIP. Co zrobić w...

Data: 20.04.2007

vat

Czy przy zakupie samochodu ciężarowego (jednoosobowa działalność), by odjąć vat faktura musi być wystawiona na firmę, czy też może być wystawiona na nazwisko właściciela firmy?

Data: 03.04.2007

nazwa nabywcy na fakturze

Czy na fakturze wystawionej osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą może widnieć zamiast nazwiska i imienia jedynie nazwa przedsiębiorstwa zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej?

Data: 30.12.2006
Strona:    1