Przegląd artykułów prasowych

 

W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 


Przegląd prasy ma charakter informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych. Streszczenie artykułów nie stanowi porady podatkowej czy prawnej i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji, a PIT.pl sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Jaką kwotę można odzyskać

Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2007-02-16
Konrad Piłat

Chcąc uzyskać zwrot VAT za materiały budowlane, podatnicy będą mogli obliczyć limity zwrotu na początku kwartału, nie czekając na publikację odpowiedniego wskaźnika przez GUS. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów. Zasady rozliczeń dalej jednak pozostaną skomplikowane. Limit zwrotu dla robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę wynosi 12,295 proc. iloczynu 70 i ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych. Należy uwzględnić wskaźnik za kwartał poprzedzający złożenie wniosku, dlatego też nie można składać wniosku na początku kwartału, dopóki wskaźnik nie jest opublikowany. Od 6 marca przy wyliczaniu limitu podatnicy będą brać pod uwagę cenę 1 mkw. ogłoszoną ostatnio przed kwartałem, w którym składany jest wniosek. Od 6 marca w ustawie zostanie także wyraźnie zapisana zasada, że jednemu podatnikowi przysługują maksymalnie dwa z czterech limitów. Ustawa będzie też wyraźnie stwierdzać, że osobom pozostającym w związku małżeńskim w dniu poniesienia wydatków przysługuje jeden limit.

Drukuj