Przegląd artykułów prasowych

 

W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 


Przegląd prasy ma charakter informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych. Streszczenie artykułów nie stanowi porady podatkowej czy prawnej i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji, a PIT.pl sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Jak skutecznie starać się o umorzenie podatku
Ulga w spłacie należności podatkowych

Gazeta Prawna z dnia 2006-04-25
Anna Wojda

Podatnicy znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej mogą złożyć wniosek o umorzenie zaległości podatkowej. Kłopoty finansowe nie mogą być jednak tylko przejściowe. Po umorzeniu podatku podatnik w ogóle nie musi go płacić. Warunkiem umorzenia jest ważny interes podatnika lub interes publiczny. O umorzeniu decyduje jednak organ podatkowy. Zły stan majątkowy i finansowy podatnika wcale nie gwarantuje jeszcze że umorzenia zaległości podatkowej. Wniosek najlepiej wysłać listem poleconym lub złożyć osobiście żądając potwierdzenia jego złożenia. Wniosek trzeba opłacić znakiem opłaty skarbowej o wartości 5 zł.

Drukuj