Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Zwrot wydatków na remont nie jest przychodem - 2013.10.10

interpretacja ogólna Ministra Finansów, DD3/033/184/CRS/13/RD-94536/13

Organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej uwzględniły orzecznictwo sądów administracyjnych i wyjaśniły w jaki sposób należy rozumieć przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do refundacji z funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej wydatków poniesionych przez właściciela lokalu mieszkalnego na jego remont.

Minister finansów w interpretacji z 17 marca 2009 r. (nr DD3/033/33/KDJ/09/209) stwierdził, że w przypadku, kiedy podatnik otrzymuje refundację od spółdzielni mieszkaniowej wydatków poniesionych na remont lokalu mieszkalnego (który przysługuje mu na podstawie spółdzielczego lub własnościowego prawa do lokalu), to zwrot ten nie stanowi przychodu, który podlegałby opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo, jak wynika z wyjaśnień resortu transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek utrzymania w należytym stanie nieruchomości, w tym zasoby mieszkaniowe, stanowiące współwłasność spółdzielni i właścicieli lokali, zarządzanych przez spółdzielnię. Minister finansów uwzględnił tę opinię oraz ugruntowaną linię orzeczniczą sądów administracyjnych w tej sprawie i uznał, że kwota zwrotu otrzymana na podstawie i zgodnie ze statutem albo regulaminem spółdzielni mieszkaniowej, przez właściciela lokalu mieszkalnego (z funduszu remontowego) nie stanowi przychodu. Nie podlega on zatem opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 

<< więcej o interpretacji Ministra Finansów


Opracowała Justyna Niedbał, źródło www.sip.mf.gov.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj