Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Zwolnienie z PIT: własny cel mieszkaniowy nawet przy nabyciu kolejnej nieruchomości - 2014.03.14

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPB2/415-1168/13/DSZ

W dniu 5 grudnia 2011 r. podatnik otrzymał jako darowiznę od swojej matki nieruchomość, którą zamierza w roku 2014 sprzedać, a otrzymane w ten sposób fundusze przeznaczyć na zakup działki budowlanej, na własne cele mieszkaniowe. Jednocześnie jest obecnie współwłaścicielem domu, na zasadach wspólnoty małżeńskiej.

Minister Finansów wskazał, że podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia podatkowego dotyczącego sprzedaży nieruchomości, wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest przeznaczenie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych na własne cele mieszkaniowe wymienione w przepisie art. 21 ust. 25 ww. ustawy począwszy od dnia odpłatnego zbycia nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Zawarte w tym artykule wyliczenie tzw. wydatków mieszkaniowych, których realizacja powoduje zwolnienie z opodatkowania kwot dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, ma bowiem charakter wyczerpujący (enumeratywny).

Podkreślenia ponadto wymaga, że ustawodawca regulując omawiane zwolnienie, nie ograniczył go do wydatkowania przychodu z tytułu zbycia nieruchomości lub praw przez podatników, którzy nie będą posiadać innych nieruchomości niż nabyta lub wybudowana. Z punktu widzenia ustawodawcy istotne jest, aby wydatkowanie przychodu było ukierunkowane na zrealizowanie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika. Innymi słowy podatnik, który uzyskał przychód ze sprzedaży nieruchomości lub praw może przeznaczyć go na zakup lub budowę innej nieruchomości lub prawa, uzyskując przy tym prawo do ww. zwolnienia, jednakże działanie takie ma służyć zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych tego podatnika, a nie innych osób. Nieważne jest zatem ile nieruchomości posiada już podatnik w chwili wydatkowania środków ze sprzedaży, ważne jest jedynie aby ten kolejny zakup lub budowa służyły faktycznie zaspokajaniu jego potrzeb mieszkaniowych. Na podatniku spoczywał będzie obowiązek wykazania, że zakup opisanej we wniosku działki budowlanej służyć będzie takiemu właśnie celowi.

Stąd też sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze darowizny od matki w 2011 r., dokonana w roku 2014, tj. przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, będzie stanowić źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dochód ze sprzedaży tej nieruchomości będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e tej ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Jednocześnie, przeznaczenie całej kwoty uzyskanej ze sprzedaży ww. nieruchomości na zakup działki budowlanej może zostać uznane za wydatek na cele mieszkaniowe zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz art. 21 ust. 25-30 ww. ustawy. Sam fakt posiadania innej nieruchomości (współwłasności domu na zasadach wspólnoty małżeńskiej) nie wyklucza bowiem możliwości skorzystania ze zwolnienia z art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy spełnieniu przesłanek wskazanych w cytowanych powyżej przepisach.

Opracował Piotr Szulczewski, źródło: www.sip.mf.gov.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Autor: Jan (01-10-2016 10:45:28)
Temat: pożyczka z zakładowego funduszu remontowego na remont własnego mieszkania
Dzień dobry, odbiegnę od tematu ale mam podobny problem, w 2016 r. sprzedałem mieszkanie otrzymane w spadku, przed upływem 5 lat, według ustawy mam obowiązek zapłacenia podatku...pokaż całą treść
Dzień dobry, odbiegnę od tematu ale mam podobny problem, w 2016 r. sprzedałem mieszkanie otrzymane w spadku, przed upływem 5 lat, według ustawy mam obowiązek zapłacenia podatku dochodowego w wysokości 19%. W 2015 r. otrzymałem pożyczkę na remont mieszkania z zakładowego funduszu remontowego w wysokości 17000 zł. Część środków już została wykorzystana na remont łazienki i pokoju w mieszkaniu własnościowym, które obecnie zamieszkuję. Zgodnie z ustawą o PIT przeznaczam pożyczkę na własne cele mieszkaniowe. Czy w związku z powyższym mogę odpisać tę kwotę od przychodu ze sprzedaży mieszkania otrzymanego w spadku przed opodatkowaniem, inaczej mówiąc, chcę odjąć kwotę 17000 od kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania otrzymanego w spadku i od otrzymanej kwoty zapłacić podatek 19%? Na dowód otrzymanej pożyczki z funduszu remontowego mam umowę. Czy takie rozumowanie jest zgodne z zapisami w ustawie? pozdrawiam zwiń
Autor: Jan (01-10-2016 10:43:16)
Temat: pożyczka z zakładowego funduszu remontowego na remont własnego mieszkania
Dzień dobry, odbiegnę od tematu ale mam podobny problem, w 2016 r. sprzedałem mieszkanie otrzymane w spadku, przed upływem 5 lat, według ustawy mam obowiązek zapłacenia podatku...pokaż całą treść
Dzień dobry, odbiegnę od tematu ale mam podobny problem, w 2016 r. sprzedałem mieszkanie otrzymane w spadku, przed upływem 5 lat, według ustawy mam obowiązek zapłacenia podatku dochodowego w wysokości 19%. W 2015 r. otrzymałem pożyczkę na remont mieszkania z zakładowego funduszu remontowego w wysokości 17000 zł. Część środków już została wykorzystana na remont łazienki i pokoju w mieszkaniu własnościowym, które obecnie zamieszkuję. Zgodnie z ustawą o PIT przeznaczam pożyczkę na własne cele mieszkaniowe. Czy w związku z powyższym mogę odpisać tę kwotę od przychodu ze sprzedaży mieszkania otrzymanego w spadku przed opodatkowaniem, inaczej mówiąc, chcę odjąć kwotę 17000 od kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania otrzymanego w spadku i od otrzymanej kwoty zapłacić podatek 19%? Na dowód otrzymanej pożyczki z funduszu remontowego mam umowę. Czy takie rozumowanie jest zgodne z zapisami w ustawie? pozdrawiam zwiń
Autor: Klemens Bartolski (10-04-2016 17:10:14)
Temat: Opodatkwanie sprzedazy nieruchomości.
Klasyczna odpowiedź urzędnika , bez konkretów z całkowitą swoboda interpretacji w innych US. Ponadto US w Toruniu już może podejść do sprawy inaczej a w Gdańsku może...pokaż całą treść
Klasyczna odpowiedź urzędnika , bez konkretów z całkowitą swoboda interpretacji w innych US. Ponadto US w Toruniu już może podejść do sprawy inaczej a w Gdańsku może być jeszcze inaczej. Najistotniejsze pytania bez odpowiedzi to: Kiedy powstaje faktyczne zobowiązanie podatkowe ze sprzedaży nieruchomości z darowizny, jeśli czas jego posiadania jest krótszy niż 5 lat? Pamiętać należy o tym, że pięć lat dotyczy kolejnych lat kalendarzowych (drobne urzędnicze niedopowiedzenie - ale to margines sprawy). Czy należy uiścić opłatę po transakcji,czy na koniec roku podatkowego (po wypełnieniu PIT - 39), czy po upływie 2 lat od daty sprzedaży, jeśli zgodnie z deklaracją nie nabyło się kolejnej nieruchomości na własne cele mieszkaniowe licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży darowanej (spadkowej) działki? Wszystkie trzy interpretacje uzyskałem w US najjaśniejszej RP. A która obowiązuje??? Czy jeśli deklarowałem po 2 latach zakup a nie nabyłem nowej nieruchomości, to w jednym z wariantów płacę zaległy podatek 19% wraz z odsetkami karno - skarbowymi za te dwa lata czy też bez odsetek?? Czy kupując działkę budowlaną jestem może ograniczenie co do jej wielkości (jakieś limity - np. 1000 mkw.)? Czy działka musi być objęta przestrzennym planem zagospodarowania, czy może być bez tego planu z zaznaczeniem, że będzie działką budowlaną? Potem takie "nie dopowiedziane niuanse" mogą z nas zrobić oszustów i będziemy mogli być karani w majestacie "niby prawa" w tym niby państwie prawa. A należy pamiętać o bezgranicznej swobodzie interpretacji prawa w U.S., które jeśli nawet będą błędne, to praktycznie albonie do odwrócenia albo bez żadnych konsekwencji dla urzędników i ich mocodawców. zwiń
Autor: adam (20-03-2015 06:48:39)
Temat: dzialka budowlona
jak wyglada sprawa zakupu dzialki budowlanej na ktorej jest pasek rolnego ko 1a a pozostale 9 jest budowlane
Autor: adam (05-01-2015 17:49:17)
Temat: podatek dochodowy
a co jeśli: podatnik zakupioną działkę sprzeda po 5 miesiacach, lub wybuduje dom i po roku od zakupu działki sprzeda całość-" bo to jednak nie to"...pokaż całą treść
a co jeśli: podatnik zakupioną działkę sprzeda po 5 miesiacach, lub wybuduje dom i po roku od zakupu działki sprzeda całość-" bo to jednak nie to" Czy będzie mógł ponownie złożyć deklarację, że dochód przeznaczy na zakup kolejnej nieruchomości do celów mieszkalnych? i czy będzie musiał w takim przypadku zapłacić podatek od otrzymanej darowizny? Pozdrawiamzwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj