Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

System podatkowy w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Zadając pytanie w interpretacji – precyzyjnie formułuj jego treść - 15.01.2014

NSA, II FSK 331/12

Interpretacja prawa podatkowego nie stanowi opinii doradczej, poprzez którą udzielający rozpatruje całościowo sytuację, w jakiej znajduje się pytający – taki wniosek można wynieść z tez wyroku NSA z dnia 15 stycznia 2014 r. W ocenie sądu to na podatniku ciąży obowiązek sprecyzowania pytania w taki sposób, by organ mógł odnieść się wyłącznie do kwestii podjętych w pytaniu.

NSA wskazał, że skoro skarżący wnosił o interpretację art. 21 ust. 1 pkt 39 u.p.d.o.f. i odpowiedź na pytanie, czy przepis ten ma zastosowanie do przedstawionego przez niego stanu faktycznego, to celem interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na konkretne pytanie zadane przez podatnika i wyjaśnienie wątpliwości dotyczących stosowania i wykładni przepisów prawa podatkowego. Stąd też zdaniem sądu można czynić organowi interpretacyjnemu zarzutu, że nie wskazał, czy w opisanym we wniosku stanie faktycznym mógł mieć zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 40 u.p.d.o.f., skoro sam Skarżący o to nie wnosił.

Podatnik sam powinien zadbać o to, by treść pytania w pełni zawierała wskazania, które przy jego rozpatrzeniu podjęte zostały przez Ministra Finansów. W odpowiedzi na interpretację, Minister Finansów ograniczyć się może do przedstawienia negatywnej oceny stanowiska Skarżącego i nie wskazuje prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym (art. 14c § 2 Ordynacji podatkowej). Udzielenie interpretacji indywidualnej polega na odpowiedzi na pytanie postawione we wniosku oraz ustosunkowaniu się do sformułowanej w nim oceny prawnej na tle stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę.


Opracował Piotr Szulczewski, źródło: www.sip.mf.gov.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj