Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Samozatrudnienie w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Wydobywanie i transport piasku oraz gruzu porozbiórkowego – stawka ryczałtu - 2013.02.22

IPTPB1/415-692/12-4/MD, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Podatnik zadający pytanie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wydobywania żwiru i piasku, oraz gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z), rozbiórki i burzenia obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z), przygotowania terenów pod budowę (PKD 43.12.Z), pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 43.99.Z), sprzedaży hurtowej drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z) oraz transportu drogowego towarów (PKD 49.41.Z). W zaświadczeniu regon rodzaj przeważającej działalności wg PKD 2007 został określony jako 08.12.Z wydobywanie żwiru i piasku oraz wydobywanie gliny i kaolinu.

Minister Finansów uznał za prawidłowe stosowanie następujących stawek podatku:

  1. w wysokości 5,5% - dla wydobywanych przez materiałów oraz ich transportu samochodami o ładowności powyżej 2 ton,
  2. w wysokości 3% dla dostawy piasku zakupionego od innego kontrahenta.

W pierwszym przypadku Minister Finansów uznał wskazane czynności za działalność wytwórczą, w drugim - jako handel nabytym towarem i stąd też różnica stawek ryczałtu do obu prowadzonych czynności.

Opracował Piotr Szulczewski na podstawie www.sip.mf.gov.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj