Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Samozatrudnienie w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Usługi kosmetyczne, w tym żelowanie paznokci rozliczysz kartą podatkową - 2014.05.06

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPB1/415-155/14-2/IM

Podatnik prowadzi działalność zakwalifikowaną w PKD w grupowaniu 96.02.Z - fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, gdzie podstawę stanowią usługi kosmetyczne polegające na:

 1. paznokcie żelowe;
 2. makijaż okolicznościowy;
 3. depilacja (woskowanie);
 4. piercing (kolczykowanie, przekłuwanie) uszu;
 5. zabiegi na twarz,
 6. henna brwi i rzęs;
 7. manicure, malowanie;
 8. żele dłoni i stóp.

Ponadto:

 • przy prowadzeniu działalności nie korzysta z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę, oraz nie korzysta z usług innych przedsiębiorstw i zakładów;
 • nie prowadzi poza PKD 96.02.Z innej pozarolniczej działalności gospodarczej; małżonek nie prowadzi działalności w tym samym zakresie;
 • nie wytwarza wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

Minister Finansów wskazał, że zakres usług kosmetycznych mieści się w załączniku nr 3 i 4 poz. 88 wymienionych w tejże ustawie, zatem są spełnione przesłanki uprawniające do opodatkowania działalności kartą podatkową.

Opodatkowanie w formie karty podatkowej jest możliwe zatem pod warunkiem, że, stosownie do art. 25 ust. 1 ustawy o podatku ryczałtowym podatnicy decydujący się na tę formę:

 1. złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,
 2. we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli,
 3. przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
 4. nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 5. małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
 6. nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
 7. pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Usługi kosmetyczne zostały ujęte pod poz. 88 części I - Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa - Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej, stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy. Natomiast zakres tych usług szczegółowo określony został w poz. 88 - Charakterystyka działalności usługowej i wytwórczo-usługowej objętej opodatkowaniem w formie karty podatkowej, stanowiącej załącznik nr 4 do ww. ustawy, gdzie wskazano, że obejmuje on: wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki upiększającej: stosowanie maseczek upiększających, farbowanie rzęs oraz regulacja i farbowanie brwi, makijaż, manicure i pedicure. Wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki zachowawczej, z zastosowaniem odpowiednich aparatów i preparatów: oczyszczanie skóry twarzy i pleców, masaże pielęgnacyjne twarzy, szyi, ramion, rąk, głowy itp., maski pielęgnacyjne (np. ściągające, odżywcze, plastyczne i ziołowe). Wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki leczniczej, jak: lecznicze oczyszczanie skóry z zaskórników, usuwanie prosaków oraz wykwitów mięczaka zakaźnego, masaże lecznicze, masaże refleksyjne, zabiegi z dziedziny światło-, wodo- i elektroterapii, wchodzące w zakres kosmetyki zachowawczej i leczniczej.


Opracował Piotr Szulczewski, źródło: www.sip.mf.gov.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj