Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Pomoc eksperta

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Ulga meldunkowa a sprzedaż wydzielonej części gruntu - 2013.03.26

IPTPB2/415-886/12-4/Akr, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Sąd rejonowy postanowieniem z dnia 28 listopada 2007 r., stwierdził, że na mocy testamentu z dnia 25 lipca 2001 r. podatnik nabywa działkę. Następnie podatnik dokonał sprzedaży wydzielonej działki na rzecz kupującego, nie będąc właścicielem tej działki powyżej 5 lat od nabycia.

Sprzedaż wydzielonej działki miała miejsce w dniu 18 czerwca 2012 r. i nie nastąpiła w wykonaniu działalności gospodarczej. Sprzedany grunt nie był zabudowany budynkiem mieszkalnym. Został wydzielony z działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym podatnik jest zameldowany od 1985 r. i mieszka nadal.

Minister Finansów nie zgodził się z podatniczką, że sprzedaż tego typu w okresie krótszym niż 5 lat pozostanie nieopodatkowana podatkiem dochodowym. Wykładnia taka jest odrębna od orzeczenia NSA z dnia 2 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FPS 3/11, w którym wyroku określono, że ulga meldunkowa przy sprzedaży nieruchomości obejmuje również grunt. U podatnika sprawa dotyczy bowiem odrębnego gruntu, który przed wydzieleniem związany był z budynkiem mieszkalnym, a nie gruntu, na którym posadowiony był budynek.

Przedmiotem odpłatnego zbycia była nieruchomość gruntowa a nie budynek mieszkalny wraz z przypisanym do tego budynku gruntem (nieruchomość zabudowana). Fakt, iż ww. grunt przed wydzieleniem związany był z budynkiem mieszkalnym, w którym Wnioskodawczyni jest zameldowana od 1985 r., nie ma znaczenia, bowiem dla oceny możliwości zastosowania ww. ulgi istotny jest stan ewidencyjny ww. gruntu w dniu jego zbycia, a nie w przeszłości.

Opracował Piotr Szulczewski, na podstawie www.sip.mf.gov.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj