Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Sprzedaż ryb z dzierżawionych jezior i stawów - 2013.05.29

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPB1/415-302/13/HD

Podatnik jest użytkownikiem zbiorników wody – jeziora, nacieku bez nazwy w zalewie rzeki. Z tego tytułu zobowiązany jest do zapłaty czynszu dzierżawnego. Ponadto jako użytkownik ww. zbiorników wodnych, zobowiązany jest do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej, polegającej na rybacko-wędkarskim wykorzystaniu wód, zarybianiu i wspieraniu jego naturalnego rozrodu, zachowania odpowiedniego stanu ichtiofauny – co wspomagane będzie połowami o charakterze regulacyjno-kontrolnym, natomiast odławiana ryba będzie sprzedawana. Niezależnie od własnych odłowów, podatnik zamierza rozpocząć sprzedaż zezwoleń na połów ryb wędkarzom – amatorom. Zezwolenie będzie uprawniało kupującego do dokonania odłowów określonej liczby, wielkości i gatunków ryb i zabrania ich do domu.

Minister Finansów wskazał, że ustawodawca dla celów podatku dochodowego precyzuje wyraźnie co należy rozumieć przez działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w przepisie art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter wyczerpujący. Zgodnie z definicją działalności rolniczej, podstawową jej cechą jest uzyskanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkcja roślinna), chowu lub hodowli (produkcja zwierzęca).

Artykuł 1 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 ze zm.) stanowi, że za chów ryb uważa się działania zmierzające do utrzymywania i zwiększania produkcji ryb, a za hodowlę – chów połączony z doborem i selekcją, w celu zachowania i poprawienia wartości użytkowej ryb.

Prowadzona hodowla ryb stanowi działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z uwagi na taką kwalifikację, dochody ze sprzedaży ryb nieprzetworzonych, pochodzących z odłowów oraz z pobieranych opłat za zezwolenia na amatorski połów ryb na obszarze obwodów rybackich – nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże pamiętać należy, że w przypadku wcześniejszego zakupu ryb w celu hodowli (zarybiania), jeżeli okres przetrzymywania ryb, w trakcie którego następuje ich biologiczny wzrost, będzie krótszy niż dwa miesiące, licząc od dnia ich nabycia, to przychody z ich sprzedaży nie będą stanowiły przychodów z działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takich okolicznościach dochód podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Opracował Piotr Szulczewski, źródło www.sip.mf.gov.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Autor: hodowca 2 (13-08-2016 09:18:48)
Temat: podatek
Czyli wychodzi na to że mogę sprzedać ryby do przetwórni bez podatku będąc dzierżawcą jezior jako osoba fizyczna .
Autor: Hodowca (02-06-2016 16:03:50)
Temat: Nic
Ani grosza im niedam przynajmniej kalisz będzie chudszy bo nie będzie za co kupić jedzenia...pokaż całą treść
Ani grosza im niedam przynajmniej kalisz będzie chudszy bo nie będzie za co kupić jedzenia zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj