Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Sprzedaż nieruchomości a podatek dochodowy - 2011.10.27

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPB2/415-461/11-2/MP

Datą nabycia przez Wnioskodawcę ww. lokalu mieszkalnego jest nabycie (w drodze spadku) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, czyli dzień 25 czerwca 2007 r. Zatem, w sytuacji dokonania sprzedaży tego lokalu mieszkalnego w dniu 14 marca 2011 r., czyli przed upływem 5 lat oraz braku zameldowania w tym mieszkaniu, Wnioskodawca zobowiązany jest stosownie do art. 30e ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zapłacić od uzyskanego ze sprzedaży dochodu (przychód – koszty) 19% podatek dochodowy, płatny w terminie złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy 2011, czyli do dnia 30 kwietnia 2012 r.


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj