Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Sprzedaż mieszkania a kredyt na nowe mieszkanie - 2014.01.17

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPB2/415-645/13-4/Akr

Podatnik w 2009 r. sprzedał nieruchomość mieszkalną nabytą w 2005 r., za kwotę 62.500 zł. Następnie nabył po trzech miesiącach, we wrześniu 2009 r. nowe mieszkanie za kwotę 87.500 zł. Na zakup nowego mieszkania zostały wykorzystane środki pieniężne ze sprzedaży poprzedniego mieszkania w kwocie 54.000 zł oraz kredyt hipoteczny w kwocie 33.500 zł zaciągnięty na zakup nowego mieszkania w Bank, trzy miesiące po sprzedaży poprzedniego mieszkania.

Minister Finansów wskazał, że zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
  • na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację – na cele mieszkalne – własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Podatnik ma zatem prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w każdym przypadku wydatkowania, w przewidzianym ustawą terminie, przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) na spłatę kredytu (pożyczki) zaciągniętego na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy. Bez znaczenia w tym przypadku jest natomiast data zaciągnięcia kredytu (pożyczki) i której nieruchomości lub prawa majątkowego ten kredyt (pożyczka ) dotyczy.

 

Źródło: sip.mf.gov.pl
Opracowanie: Piotr Szulczewski, PIT.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Autor: Magda (20-01-2016 13:42:28)
Temat: sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym
Pięć lat temu skorzystałam z oferty promocyjnej kredytu hipotecznego, którą znalazłam na stronie: http://www.get-money.pl - Teraz nie jestem w stanie spłacać tego kredytu i chciałabym sprzedać to...pokaż całą treść
Pięć lat temu skorzystałam z oferty promocyjnej kredytu hipotecznego, którą znalazłam na stronie: http://www.get-money.pl - Teraz nie jestem w stanie spłacać tego kredytu i chciałabym sprzedać to mieszkanie, ale problemem jest to że pozostało jeszcze 20 lat spłaty kredytu. Czy takie mieszkanie z kredytem można sprzedać?zwiń
Autor: Grzegorz B (19-06-2015 09:16:28)
Temat: sprzedaż mieszkania
Witam, chciałbym sprzedać mieszkanie z kredytem, ponieważ chciałbym kupić następne-nowe. Czy nowy nabywca może przejąć mój kredyt i spłacać go dalej? Wg tego co zostało tutaj napisane: http://www.forum-kredytowe.pl/f125/sprzedaz-mieszkania-z-kredytem-41784.html teoretycznie nie...pokaż całą treść
Witam, chciałbym sprzedać mieszkanie z kredytem, ponieważ chciałbym kupić następne-nowe. Czy nowy nabywca może przejąć mój kredyt i spłacać go dalej? Wg tego co zostało tutaj napisane: http://www.forum-kredytowe.pl/f125/sprzedaz-mieszkania-z-kredytem-41784.html teoretycznie nie można czy to prawda? zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj