Interpretacje podatkowe 2015

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Pomoc eksperta

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Spłata kredytu mieszkaniowego stanowi wydatki na własne cele mieszkaniowe - 2012.01.09

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPB2/415-632/11-3/AK

Wnioskodawczyni zawarła ze Spółdzielnią Mieszkaniową umowę o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we własności gruntu, na podstawie której nabyła do majątku osobistego prawo własności tego lokalu. W lipcu 2009 r. ww. lokal mieszkalny stanowiący majątek osobisty, Wnioskodawczyni sprzedała a następnie złożyła w Urzędzie Skarbowym PIT-39, gdyż zamierzała dochód uzyskany ze sprzedaży mieszkania przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe.

Stwierdza się, że środki finansowe uzyskane z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, w części faktycznie wydatkowanej na budowę domu jednorodzinnego oraz spłata rat i odsetek zaciągniętego kredytu hipotecznego na budowę domu mogą być zaliczone do wydatków na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy. Tym samym, dochód w tej części, korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli Wnioskodawczyni spełni pozostałe przesłanki wskazane przepisami prawa.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 131ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

Prowadzenie firmy może być proste?

Postaw na program, który dostosujesz do siebie

Stwórz swój własny zestaw modułów i nie przepłacaj!

Poznaj szczegóły >>>

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
... Drukuj