Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Nieodpłatny lokal na prywatne przedszkole powoduje powstanie przychodu - 2013.03.15

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPB1/415-1322/12/DP

Podatnik prowadzi punkt przedszkolny w lokalu, do którego dysponuje tytułem prawnym jakim jest umowa użyczenia ze Stowarzyszeniem. Użyczający posiada prawo do ww. lokalu na podstawie umowy użyczenia zawartej z właścicielem lokalu (Burmistrz Gminy i Miasta - jednostka samorządu terytorialnego) i jego zgodę na bezpłatne użyczenie osobie trzeciej. Z tytułu użytkowania lokalu podatnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów za energię elektryczną, gaz, wodę, media oraz wywóz nieczystości proporcjonalnie do szacunkowego zużycia na funkcjonowanie punktu przedszkolnego.

Zdaniem podatnika, według definicji zawartych w przepisach ustawy o systemie oświaty - jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do zwolnienia z opłat z tytułu użytkowania lokalu na prowadzenie m.in. „innych form wychowania przedszkolnego".

Minister Finansów wskazał, że powołane zwolnienie wynikające z przepisu art. 81 ustawy o systemie oświaty, nie dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie można przy tym zgodzić się ze stanowiskiem, że w niniejszej sprawie występuje sytuacja objęta dyspozycją tego przepisu, gdyż stroną umowy (jak opisano we wniosku) nie jest jednostka samorządu terytorialnego a Stowarzyszenie.

Reasumując - nieodpłatne używanie lokalu – na podstawie umowy użyczenia zawartej ze Stowarzyszeniem – stanowi dla podatnika nieodpłatne świadczenie, którego wartość stanowi przychód w ramach działalności gospodarczej.

Opracował Piotr Szulczewski na podstawie www.sip.mf.gov.pl

 


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj