Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Pomoc eksperta

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Najem prywatny i firmowy można łączyć, a wycofany z firmy majątek - wynajmować prywatnie - 2013.09.03

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPB1/415-695/13-2/IM

Podatnik, będący płatnikiem VAT, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na:

  • wynajmie lokalu mieszkalnego na cele użytkowe (lokal jest środkiem trwałym firmy),
  • podnajmie lokalu mieszkalnego na cele użytkowe,
  • wynajmie urządzenia medycznego (laser L(…) jest środkiem trwałym firmy).

Oprócz najmu w ramach działalności gospodarczej Podatnik w ramach najmu prywatnego wynajmuje lokal mieszkalny na cele mieszkalne i opodatkowuje przychód z tego tytułu zryczałtowanym podatkiem dochodowym 8,5%.

Podatnik planuje w najbliższej przyszłości wycofanie z ewidencji środków trwałych firmy i przekazanie obu środków trwałych na cele prywatne oraz zawieszenie działalności gospodarczej. Ponieważ oba lokale i urządzenie medyczne będą nadal przedmiotem najmu i podnajmu, uzyskane z tego tytułu przychody, podatnik chce opodatkować poza działalnością gospodarczą również jako najem prywatny zryczałtowanym podatkiem dochodowym 8,5%.

Minister Finansów stwierdził, że co do zasady wybór kwalifikacji i sposób rozliczenia przychodów z najmu ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzecz w najem. Jedynie w przypadku, gdy przedmiotem najmu są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, albo najem jest przedmiotem tej działalności, zgodnie z treścią cytowanego wcześniej art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynajmowanie nieruchomości traktowane jest jako pozarolnicza działalność gospodarcza.

W przypadku zatem wycofania z ewidencji środków trwałych firmy i przekazania środków trwałych na cele prywatne oraz dokonania stosownych zmian w umowach najmu, z których będzie wynikało, że najem nie jest prowadzony w ramach działalności gospodarczej – najem, stanowił będzie źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane z tego najmu mogą być opodatkowane – zgodnie z wolą podatnika – na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Opracował Piotr Szulczewski, źródło www.sip.mf.gov.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj