Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Najem domków rekreacyjnych nie daje prawa do ryczałtu i stawki 8,5% 2015.06.15

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, IBPBII/2/4511-370/15/MW

Najem prywatny należy odróżnić od prowadzonego w formie zorganizowanej. Tej drugiej formy jego prowadzenia nie można rozliczać ryczałtowo.

Podatnik zamierza ze środków własnych zakupić nieruchomość gruntową, zabudowaną pięcioma domkami rekreacyjnymi. Celem zakupu jest nabycie nieruchomości zdatnej w perspektywie czasu do zamieszkania, a niemożliwym jest nabycie części omawianej nieruchomości. Zamierza wynajmować pokoje w ww. domkach rekreacyjnych. Wynajem domków nie będzie prowadzony w sposób ciągły, tzn. będzie on okazjonalny a wynajmowane nieruchomości nie byłyby składnikami majątku związanymi z działalnością gospodarczą ani w żaden sposób nie istniałby związek pomiędzy wynajmowanym składnikiem majątkowym a ewentualnie rozpoczętą w przyszłości przez podatnika pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Minister Finansów wskazał, że nie w każdym przypadku podatnik może sam zaliczyć wynajmowanie nieruchomości do majątku prywatnego lub związanego z działalnością gospodarczą. Jeżeli bowiem rozmiar, powtarzalność, zarobkowy charakter oraz sposób zorganizowania wskazują na znamiona działalności gospodarczej, to w takim przypadku wynajem nieruchomości spełnia przesłanki uznania go za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i winien zostać rozliczony na zasadach właściwych dla tej działalności. W takim też przypadku art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprost wskazuje, że taki najem nie może być traktowany jako odrębne od działalności źródło przychodów. Nie ma przy tym znaczenia czy działalność była zarejestrowana, czy też nie.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychodami z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne mogą podlegać przychody z najmu, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychody te są opodatkowane stawką 8,5%.

Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 196 ze zm.) – pod pojęciem usługi hotelarskie należy rozumieć krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

W myśl art. 35 ust. 2 tej ustawy – usługi hotelarskie mogą być świadczone również w innych obiektach, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, o których mowa w art. 45 pkt 4 oraz wymagania określone w ust. 1 pkt 2.

Zgodnie ze stosowanym od dnia 1 stycznia 2011 r. – dla celów opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wyboru formy opodatkowania i stawki podatku – rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753), pod symbolem 55.20 sklasyfikowane zostały – usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 17% przychodów ze świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy.

Opisany wynajem domków rekreacyjnych będzie w istocie szeregiem cyklicznych, powtarzalnych okresowo, w sposób zorganizowany i ciągły czynności, podejmowanych w celach zarobkowych, zawierających ww. elementy definicji działalności gospodarczej. Usługi wynajmu domków rekreacyjnych jakie zamierza świadczyć podatnik noszą znamiona usług związanych z zakwaterowaniem. Nie sposób zatem zgodzić się ze stanowiskiem, że czynności wynajmu domków rekreacyjnych mieszczą się w ramach tzw. najmu prywatnego.

Opracował Piotr Szulczewski, źródło: www.mf.gov.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Autor: skandal w biaz dzień kur....a (30-06-2016 14:52:35)
Temat: skandal
za wszytsko podatek i podatek po 2 jne oskładkowanie zdrowotne przy prowadzeniu dzialności i pracy na etacie jednoczesnie to tez po 2 jny podatek bo tak na...pokaż całą treść
za wszytsko podatek i podatek po 2 jne oskładkowanie zdrowotne przy prowadzeniu dzialności i pracy na etacie jednoczesnie to tez po 2 jny podatek bo tak na prawde te bajosnkei sumy skladek to nei zadne skladki tylko w rozuimieniu skarbowym pdatki jak nie zaplacisz to nie zus cie bedzie sciagl a skarbowa ja sie pytam wy oszusci czemu skoro place po 2jnie jak pracuje i jednoczenie prowadze dzialnoscp o godzinach to po 1 moja po2jna skladka nie ma znaczenia dla jakosci uslug leczenia npo u denstysty ( zawsze z doplata jedne i te same plobmy - co jest nie uzasadnione ekonomicznie bo jest kradzieza w bialy dzien) 2 pytanie doi oszustow z urzedow skarbowych dlaczego jescze okradacie czlowieka i traktujecie jak potencjalnego zlodzieja na te marne 45 zl podatku jesli dzialnosc jest odwieszona i oddajcecie na koniec roku to jest po prostu oszustwo zwiń
Autor: Jan (15-03-2016 10:51:47)
Temat: Opresyjne panstwo!
To co może być najmem prywatnym, skoro wszystko można podciągnąć pod najem zorganizowany wymagający DG? To jest chore!
Autor: snake (25-11-2015 12:12:35)
Temat: oto Polska, coś można ale w sumie nie można
jakaś masakra z tym krajem naszym .musicie jeszcze więcej przepisów nawymyslać debile warszawskie
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj