Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

PIT-y roczne w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Nabycie udziałów w spółce w drodze darowizny zwolnione z podatku PIT - 2013.11.14

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPB2/415-793/13-2/ES

Wnioskodawczyni wystąpiła z pytaniem, czy darowizna udziałów spółki z o.o. korzysta ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn oraz podatku od osób fizycznych? Wnioskodawczyni jest polskim rezydentem podatkowym. W ramach darowizny może otrzymać udziały pochodzące w całości z majątku osobistego darczyńcy (męża). Wartość rynkowa darowizny zostanie wskazana w umowie darowizny.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu darowizna udziałów nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768). Zgodnie z ww. artykułem podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny lub polecenia darowizny.
 

Dyrektor Izby Skarbowej potwierdził stanowisko wnioskodawczyni, która stwierdziła, że ,, udziały w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są przysługującymi udziałowcowi prawami majątkowymi, z którymi związane są określone prawa korporacyjne w stosunkach pomiędzy udziałowcem a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Prawa te, w przypadku udziałów w kapitale zakładowym w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej zgodnie z prawem polskim i mającej siedzibę na terytorium Polski, podlegają wykonaniu na terytorium Polski. Tym samym  zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT- przychody osiągnięte w związku z otrzymaniem darowizny udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą na terytorium Polski nie będą podlegać przepisom ustawy o PIT. Nieistotne jest przy tym, czy otrzymana przez podatnika darowizna zostanie opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn, czy też będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem.”


Więcej na www.sip.mf.gov.pl


Źródło: sip.mf.gov.pl
Opracowanie: Iwona Maczalska

 

 


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj