Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Samozatrudnienie w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Limit przychodów w ryczałcie ewidencjonowanym dotyczy wyłącznie działalności gospodarczej - 2013.02.27

IPPB1/415-123/13-2/EC, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Podatnik jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. Posiada nieruchomość, którą wynajmuje na cele użytkowe, a uzyskany w ten sposób przychód podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z art. 6 ust la ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.). Wnioskodawca szacuje, że w roku 2013 przychód uzyskany z najmu przekroczy równowartość kwoty 150.000 EURO. Zastanawiał się, czy limit 150.000 EURO, z powodu którego traci prawo do ryczałtu dotyczy wyłącznie działalności, czy również wynajmujących, korzystających z ryczałtu.

Minister Finansów stwierdził, że limit przychodów warunkujący skorzystanie ze zryczałtowanej formy opodatkowania dotyczy jedynie przychodów z działalności gospodarczej, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zmiany formy opodatkowania uzyskiwanych przychodów z najmu w sytuacji, gdy przychody uzyskane z tego tytułu przekroczą równowartość 150.000 euro. Zainteresowany może bowiem podlegać opodatkowaniu w formie ryczałtu ewidencjonowanego od uzyskiwanych przychodów z tytułu najmu (w przypadku, gdy najem nie jest prowadzony w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej) niezależnie od wysokości osiągniętych w roku podatkowym przychodów.

Opracował Piotr Szulczewski na podstawie www.sip.mf.gov.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj