Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Koszty utrzymania lokalu użyczonego od męża można rozliczać w firmie - 2014.09.18

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPB1/415-697/14/AK

Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą – salon fryzjerski. Działalność jest opodatkowana na tzw. zasadach ogólnych – prowadzi podatkową książkę przychodów i rozchodów. Działalność jest prowadzona w lokalu należącym do męża – między małżonkami istnieje wspólność majątkowa, jednakże lokal znajduje się w jego majątku odrębnym. Na podstawie umowy użyczenia ma ona prawo do nieodpłatnego używania całego lokalu, jednakże jest zobowiązana do ponoszenia kosztów jego utrzymania, w tym m.in. podatku od nieruchomości, czynszu i innych mediów. W dowodach wpłaty za podatek i media widnieje imię i nazwisko męża, gdyż jest on właścicielem lokalu.

Minister Finansów wskazał, że podatek od nieruchomości, czynsz i koszty mediów opłacane z tytułu używania użyczonej od męża nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, stanowi koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 22 ust. 1 ww. ustawy. Ponoszenie tego wydatku związane jest bowiem z posiadaniem i wykorzystywaniem na potrzeby tej działalności nieruchomości na której mieści się prowadzony przez Wnioskodawczynię salon fryzjerski. Istnieje zatem związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku z tego tytułu, a osiąganiem przychodów ze źródła przychodu - pozarolnicza działalność gospodarcza. Wydatek ten należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jako koszt ogólny działalności gospodarczej.

Wskazane we wniosku wydatki związane z uiszczaniem przez prowadzącą salon fryzjerski podatku od nieruchomości, czynszu i kosztów mediów wykorzystywanej na podstawie umowy użyczenia na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów tej działalności, o ile zostaną właściwie udokumentowane.


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj