Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Gdzie płaci podatek dyrektor spółki cypryjskiej? - 2013.09.18

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPTPB2/415-416/13-5/AKr

W radzie dyrektorów cypryjskiej spółki kapitałowej zasiadał polski rezydent. W 2012 r. rada podjęła uchwałę o wypłacie wynagrodzeń, w tym między innymi polskiemu rezydentowi. Polak otrzymał pieniądze w 2013 r., to znaczy po wejściu w życie zmian w treści polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W 2012 r. treść ówczesnego porozumienia o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Cyprem pozwalała, aby podatek od wynagrodzenia dyrektora spółki cypryjskiej, pobierany był na Cyprze. Polska miała wówczas jedynie brać je pod uwagę przy wyliczaniu należnego podatku od innych dochodów. Wraz z początkiem 2013 r. weszły w życie przepisy, nakazujące zapłatę tego podatku w Polsce. Podatnik zapytał więc, gdzie powinien uregulować należność. W jego przypadku uchwała rady dyrektorów o wypłacie wynagrodzeń podjęta była w ubiegłym roku, wypłata – w roku obecnym. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził, że podjęcie uchwały, nie jest równoznaczne z tym, że pieniądze pozostały do dyspozycji podatnika. Jako, że otrzymał je dopiero w tym roku, to powinien zastosować się do przepisów umowy obowiązującej w tym roku.


Opracowano na podstawie sip.gov.pl, Justyna Niedbał Bankier.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj