Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Darowizna od macochy a zwolnienie z podatku od spadków i darowizn - 2013.08.26

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, IBPBII/1/436-132/13/HK

Po śmierci biologicznego ojca, macocha wychowująca wnioskodawczynię chce przekazać na jej konto środki pieniężne, jako darowiznę. Po jej otrzymaniu  wnioskodawczyni chce zgłosić w urzędzie skarbowym  otrzymaną darowiznę na formularzu SD-Z2 i skorzystać ze zwolnienia z podatku od darowizny.

Czy darowizna od macochy będzie korzystała ze zwolnienia od podatku, zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

Zgodnie z art. 4a pkt l ustawy o podatku od spadku i darowizn z  chwilą śmierci naturalnego ojca pozostającego w związku małżeńskim z osobą nie będącą matką naturalną nie przestaje istnieć przesłanka pozwalająca na uznanie tej osoby za macochę, to otrzymana przez Wnioskodawczynię darowizna będzie zwolniona z podatku od spadków i darowizn.

Oznacza to, że jeżeli wnioskodawczyni spełni przesłanki wskazane  w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn a więc:

  • zgłosi naczelnemu urzędowi skarbowemu otrzymaną darowiznę na druku SD-Z2 oraz
  • udokumentuje otrzymaną kwotę

to będzie miała prawo do zwolnienia z podatku od darowizn.

 

Źródło: sip.gov.pl
Opracowanie: Iwona Maczalska PIT.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj