Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Samozatrudnienie w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Czynności doradcze i analityczne Członka Zarządu - 2013.06.27

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPB1/415-265/13-2/MD

Podatnik jest osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą. W ramach tej działalności prowadzi aptekę. Ponadto jednocześnie pełni funkcję Prezesa hurtowni farmaceutycznej, w której pobiera wynagrodzenie za pełnienie funkcji Prezesa oraz pobierał wynagrodzenie za zarządzanie hurtownią, określone na podstawie umowy o pracę. Z ostatnim dniem 2012 r. została rozwiązana umowa o pracę z hurtownią farmaceutyczną, a została zawarta umowa cywilno - prawna na świadczenie usług w zakresie szeroko pojętych analiz, na rzecz tej hurtowni. Przedmiotowe usługi wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wykonywanie ww. analiz nie należało do zakresu obowiązków wypełnianych na podstawie umowy o pracę. Dotychczas prowadzona działalność gospodarcza (apteka) opodatkowana była stawką liniową - 19%.

Minister Finansów stwierdził, że w myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podatnik na możliwość opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze świadczenia usług analiz tzw. podatkiem liniowym nie ma wpływu fakt, iż pełnił on na podstawie powołania funkcję prezesa zarządu hurtowni farmaceutycznej, na rzecz której usługi te będą świadczone. Jednocześnie zauważyć należy, że wykonywanie analiz nie należało do zakresu obowiązków wypełnianych na podstawie umowy o pracę.

Zatem przychody uzyskane z tytułu wykonywanych usług (analiz), należy zakwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3. Podatnik może opodatkować dochody uzyskane w 2013 r. z prowadzonej działalności gospodarczej wg 19% stawki podatku liniowego, na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Opracował Piotr Szulczewski, źródło www.sip.mf.gov.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj