Podatki w praktyce

Czynności cywilne PCC

Intercyza a podatek

Majątkowa umowa małżeńska podlegała opodatkowaniu do końca 2006 r. Obecnie nie przewiduje się podatku z tego tytułu. Małżonkowie nie muszą również uiszczać z tego tytułu opłaty skarbowej.

Do końca 2006 r. podatek wynosił 38 zł bez względu na to, o jaką umowę majątkową chodziło.

Zgodnie z art. 47 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964, nr 9, poz. 59), małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.  

Uwaga !

Należy jednak pamiętać, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej - jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, a następnie powołuje się przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt jej dokonania.

Zgodnie z art. 4 ust 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2006, nr 222, poz. 1629) do czynności cywilnoprawnych, o których mowa w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

W przypadku powołania się na umowę po 5 latach od dnia jej zawarcia, obowiązek podatkowy nie może zatem powstać (bo wcześniej, przed dniem wejścia w życie przepisów uchylających, obowiązek podatkowy nie powstał).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 29-11-2011
  • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz