Pytania czytelników:

Informacja o czynnościach unijnych, czyli VAT-UE

Podatnicy, którzy oprócz czynności krajowych dokonują również transakcji z podatnikami z krajów Wspólnoty, powinni przed pierwszą taką czynnością dodatkowo zarejestrować się dla celów europejskich, a prowadzone transakcje deklarować na formularzu VAT-UE.

Obowiązek rejestracji celem otrzymania numeru VAT-UE następuje jeszcze przed pierwszą czynnością wewnątrzwspólnotową i dotyczy podatników, którzy dokonywać będą WNT, WDT, importu usług lub świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca z kraju Wspólnoty.

W przypadku importu usług i ich świadczenia sprawa jest bardziej skomplikowana niż przy czynnościach dotyczących towarów.

W informacji podsumowującej VAT-UE wyszczególniane są jedynie usługi świadczone na rzecz podatników z krajów UE, pomija się w VAT-UE import usług. Co więcej, w przypadku świadczenia usług na rzecz podmiotów z Unii – obowiązek wyszczególnienia ich w informacji VAT-UE dotyczy jedynie usług, do których stosuje się art. 28b (zatem zasadę ogólną ustalania miejsca świadczenia), świadczonych na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0 %, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca.

Uwaga:
W informacji podsumowującej VAT-UE nie trzeba wpisywać importu usług, mimo że przy jego wykonywaniu podatnik powinien posługiwać się numerem VAT-UE.

Informacje podsumowujące VAT-UE składa się do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Wyjątkowo w przypadku niskiego obrotu (dla WNT 50 tys. zł, dla pozostałych 250 tys. zł) informacje można składać za okresy kwartalne. Usługi świadczone przez polskiego podatnika – za granicę pozostają poza tymi limitami – w ich przypadku okres składania VAT-UE pozostaje kwartalny, niezależnie od limitu osiągniętych obrotów.

Pytanie:
Czy do deklaracji VAT-UE wpisujemy towary zakupione z Unii opodatkowane stawką zw lub 0%? Transakcja odbywa się między podatnikami: podatku VAT i odpowiednio podatku od wartości dodanej.

Tak, o ile mamy do czynienia z WNT – to transakcja podlega wyszczególnieniu w VAT-UE. Jedynie w przypadku, gdyby transakcja nie została uznana za WNT, lecz transakcję krajową za granicą, nie byłaby wprowadzona do VAT-UE.

Opracował: Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

Data publikacji: 13.04.2011