Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Pomoc eksperta

PIT-y roczne w interpretacjach

Hodowli ślimaków nie musisz rozliczać przed fiskusem na druku PIT

ILPB1/415-315/14-2/IM, 2014.05.06, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

To, czy przychody z hodowli ślimaków zaliczyć należy do działów specjalnych produkcji rolnej, czy też nie zależeć może opodatkowanie takich zbiorów i konieczność płacenia podatku dochodowego.

Z pytaniem do urzędu zwrócił się podatnik prowadzący hodowlę ślimaków, sprzedawanych następnie większym podmiotom i za granicę. Podatnik prowadzi działalność w okresie od listopada do kwietnia w pomieszczeniach gospodarczych, a od maja do października na zewnątrz. Okres przetrzymywania ślimaków w fazie tuczy od zakupu do momentu sprzedaży wynosić będzie 7 do 8 miesięcy.

Minister Finansów wskazał, że do działów specjalnych produkcji rolnej nie zalicza się hodowli ślimaków, bowiem w specyfice rodzajowej hodowla tego typu nie została wymieniona. Oznacza to, że hodowla ślimaków jest działalnością rolniczą, a dochody z niej uzyskiwane nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Działami specjalnymi produkcji rolnej – w myśl art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – są uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Minister Finansów stwierdził więc, że działalność w zakresie hodowli ślimaków jest zaliczana do działalności rolniczej, wyłączonej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.


Opracował Piotr Szulczewski, źródło www .sip.mf.gov.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj