Lista deklaracji

Rozlicz się z PIT.pl

Rozlicz podatek PIT za 2013 rok z PIT.pl

Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Druki IPS

Druki IPS mini to nowa wersja znanego programu Druki IPS firmy IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne. Aplikacja jest przeznaczona dla systemów Windows XP i nowszych, rozpowszechniana na licencji Careware. Zawiera największą spośród

konkurencyjnych aplikacji listę wzorów formularzy, które są na bieżąco aktualizowane. Druki IPS mini stanowi doskonałe narzędzie dla osób sporadycznie wypełniających różne druki.

 

Podczas uruchomienia program pobiera listę dostępnych dokumentów. Po jej wczytaniu mamy możliwość automatycznego ściągnięcia aktualnego wzoru formularza. Wypełnianie formularzy w Druki IPS mini jest bardzo proste. Aplikacja sama oblicza i wyświetla informacje o brakach i błędach. Wypełniony dokument można zapisać do pliku PDF lub wydrukować w całości. Program umożliwia również nadruk danych na oryginalnym druku oraz wiele innych opcji pomocnych do wypełnienia różnego rodzaju dokumentów.

Program charakteryzuje się bardzo małymi wymaganiami sprzętowymi. Instalator zajmuje mniej niż 5 MB, a po instalacji nie więcej niż 15 MB na dysku twardym. Natomiast wszystkie aktualne wzory formularzy, których jest około 910, zajmują 135 MB. Druki IPS mini są dostępne na stronie producenta również w wersji „portable”.

 

Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10
mail: pomoc@ips-infor.com.pl

 

 

GUS - Urząd statystyczny

 • C01.F_I ( 46 476B 01-02-2011 )
  C-01(11) Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług
 • C01B.F_I ( 43 202B 02-02-2011 )
  C-01b(2011) Sprawozdanie o cenach producentów robót budowlano-montażowych
 • C05.F_I ( 41 410B 04-02-2011 )
  C-05(2011) Sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym (międzynarodowym)
 • DG1.F_I ( 45 876B 02-02-2011 )
  DG-1(2011) Meldunek o działalności gospodarczej
 • DG1B.F_I ( 31 585B 25-02-2011 )
  DG-1(zał.B)(2011) Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych
 • DG1T.F_I ( 41 055B 27-02-2009 )
  DG-1t(2009) Meldunek o działalności transportu, gospodarki magazynowej i łączności
 • DG1Z.F_I ( 35 651B 22-04-2008 )
  DG-1Z (2000) załącznik do dz.2 meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw produkujących wyroby przemysłowe.
 • G01.F_I ( 45 409B 29-01-2007 )
  G-01 Sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów za rok 2001.
 • G01H.F_I ( 39 082B 29-01-2007 )
  G-01h Sprawozdanie o zużyciu i zapasach materiałów hutniczych za rok 2001.
 • GAKH.F_I ( 37 172B 07-02-2011 )
  AK-H/m(8) Ankieta koniunktury gospodarczej HANDEL
 • GB02.F_I ( 38 385B 07-02-2011 )
  B-02(za 2010) Sprawozdanie o produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych
 • GC03.F_I ( 37 316B 01-02-2011 )
  C-03(2011) Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych
 • GC04.F_I ( 51 824B 07-02-2011 )
  C-04(2011) Sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach
 • GH01K.F_I ( 117 666B 25-02-2011 )
  H-01/k(2011) Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych
 • GH01S.F_I ( 40 985B 07-02-2011 )
  H-01s(7)(za 2010) Sprawozdanie o sprzedaży detalicznej i hurtowej
 • GKT1.F_I ( 124 801B 26-01-2011 )
  KT-1(2011) Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu zbiorowego zakwaterowania
 • GKT1A.F_I ( 53 726B 03-08-2009 )
  KT-1a(2009) Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu zbiorowego zakwaterowania (w lipcu)
 • GKZ.F_I ( 140 976B 23-03-2011 )
  KZ(za 2010) Sprawozdanie dla podmiotów z kapitałem zagranicznym
 • GP01.F_I ( 60 226B 21-01-2011 )
  P-01(za 2010) Sprawozdanie o produkcji za rok 2010
 • GP02.F_I ( 47 383B 20-01-2011 )
  P-02(2011) Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach za miesiąc w 2011 r.
 • GP1M.F_I ( 47 327B 20-01-2009 )
  P-01 mutacja (za 2008) Sprawozdanie o produkcji za 2008 rok
 • GR05.F_I ( 68 372B 21-04-2011 )
  R-05(2011) Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach
 • GSKW.F_I ( 67 366B 31-01-2011 )
  Z-KW(5) Statystyczna karta wypadku
 • GZ03.F_I ( 117 116B 02-03-2011 )
  Z-03(2011) Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za okres od początku roku do końca kwartału
 • GZ05.F_I ( 80 658B 29-02-2008 )
  Z-05(2008) Badanie popytu na pracę
 • GZ06.F_I ( 136 279B 14-01-2011 )
  Z-06(za 2010) Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy
 • GZDS.F_I ( 48 269B 23-02-2011 )
  ZDS (za 2010) Załącznik do sprawozdań F-03, SP, SG-01 - środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych
 • OS1.F_I ( 57 509B 17-01-2011 )
  OS-1(za 2010) Sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających
 • OS3.F_I ( 45 714B 21-01-2011 )
  OS-3(za 2010) Sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń
 • OS4.F_I ( 42 432B 19-01-2011 )
  OS-4(za2010) Sprawozdanie o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie
 • OS5.F_I ( 48 965B 25-01-2011 )
  OS-5(za 2010) Sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich
 • OS6.F_I ( 56 563B 25-01-2011 )
  OS-6(za 2010) Sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych)
 • OS7.F_I ( 54 971B 26-01-2011 )
  OS-7(za 2010) Sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu
 • OS71.F_I ( 36 856B 26-01-2011 )
  OS-7 z1(za 2010) Załącznik nr 1 do działu 1 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu
 • OS72.F_I ( 35 713B 26-01-2011 )
  OS-7 z2a(za2010) Załącznik nr 2a do działów 2 i 5 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu
 • RG1.F_I ( 137 866B 19-07-2010 )
  RG-1(2010) Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem
 • RG2.F_I ( 33 390B 02-07-2010 )
  RG-2(2010) Wniosek o skreślenie podmiotu z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej
 • RGRD.F_I ( 118 027B 19-07-2010 )
  RG-RD(2008) Wykonywana działalność. Załącznik do Wniosku RG-1
 • SP3.F_I ( 134 964B 16-02-2011 )
  SP-3(za2010) Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw za 2010 r.
 • Z05.F_I ( 128 897B 11-04-2011 )
  Z-05(2011) Badanie popytu na pracę

 

Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz