Lista deklaracji
Pomoc eksperta

Druki IPS

GUS - Urząd statystyczny

 • C01.F_I ( 46 476B 01-02-2011 )
  C-01(11) Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług
 • C01B.F_I ( 43 202B 02-02-2011 )
  C-01b(2011) Sprawozdanie o cenach producentów robót budowlano-montażowych
 • C05.F_I ( 41 410B 04-02-2011 )
  C-05(2011) Sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym (międzynarodowym)
 • DG1.F_I ( 45 876B 02-02-2011 )
  DG-1(2011) Meldunek o działalności gospodarczej
 • DG1B.F_I ( 31 585B 25-02-2011 )
  DG-1(zał.B)(2011) Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych
 • DG1T.F_I ( 41 055B 27-02-2009 )
  DG-1t(2009) Meldunek o działalności transportu, gospodarki magazynowej i łączności
 • DG1Z.F_I ( 35 651B 22-04-2008 )
  DG-1Z (2000) załącznik do dz.2 meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw produkujących wyroby przemysłowe.
 • G01.F_I ( 45 409B 29-01-2007 )
  G-01 Sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów za rok 2001.
 • G01H.F_I ( 39 082B 29-01-2007 )
  G-01h Sprawozdanie o zużyciu i zapasach materiałów hutniczych za rok 2001.
 • GAKH.F_I ( 37 172B 07-02-2011 )
  AK-H/m(8) Ankieta koniunktury gospodarczej HANDEL
 • GB02.F_I ( 38 385B 07-02-2011 )
  B-02(za 2010) Sprawozdanie o produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych
 • GC03.F_I ( 37 316B 01-02-2011 )
  C-03(2011) Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych
 • GC04.F_I ( 51 824B 07-02-2011 )
  C-04(2011) Sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach
 • GH01K.F_I ( 117 666B 25-02-2011 )
  H-01/k(2011) Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych
 • GH01S.F_I ( 40 985B 07-02-2011 )
  H-01s(7)(za 2010) Sprawozdanie o sprzedaży detalicznej i hurtowej
 • GKT1.F_I ( 124 801B 26-01-2011 )
  KT-1(2011) Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu zbiorowego zakwaterowania
 • GKT1A.F_I ( 53 726B 03-08-2009 )
  KT-1a(2009) Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu zbiorowego zakwaterowania (w lipcu)
 • GKZ.F_I ( 140 976B 23-03-2011 )
  KZ(za 2010) Sprawozdanie dla podmiotów z kapitałem zagranicznym
 • GP01.F_I ( 60 226B 21-01-2011 )
  P-01(za 2010) Sprawozdanie o produkcji za rok 2010
 • GP02.F_I ( 47 383B 20-01-2011 )
  P-02(2011) Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach za miesiąc w 2011 r.
 • GP1M.F_I ( 47 327B 20-01-2009 )
  P-01 mutacja (za 2008) Sprawozdanie o produkcji za 2008 rok
 • GR05.F_I ( 68 372B 21-04-2011 )
  R-05(2011) Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach
 • GSKW.F_I ( 67 366B 31-01-2011 )
  Z-KW(5) Statystyczna karta wypadku
 • GZ03.F_I ( 117 116B 02-03-2011 )
  Z-03(2011) Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za okres od początku roku do końca kwartału
 • GZ05.F_I ( 80 658B 29-02-2008 )
  Z-05(2008) Badanie popytu na pracę
 • GZ06.F_I ( 136 279B 14-01-2011 )
  Z-06(za 2010) Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy
 • GZDS.F_I ( 48 269B 23-02-2011 )
  ZDS (za 2010) Załącznik do sprawozdań F-03, SP, SG-01 - środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych
 • OS1.F_I ( 57 509B 17-01-2011 )
  OS-1(za 2010) Sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających
 • OS3.F_I ( 45 714B 21-01-2011 )
  OS-3(za 2010) Sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń
 • OS4.F_I ( 42 432B 19-01-2011 )
  OS-4(za2010) Sprawozdanie o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie
 • OS5.F_I ( 48 965B 25-01-2011 )
  OS-5(za 2010) Sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich
 • OS6.F_I ( 56 563B 25-01-2011 )
  OS-6(za 2010) Sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych)
 • OS7.F_I ( 54 971B 26-01-2011 )
  OS-7(za 2010) Sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu
 • OS71.F_I ( 36 856B 26-01-2011 )
  OS-7 z1(za 2010) Załącznik nr 1 do działu 1 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu
 • OS72.F_I ( 35 713B 26-01-2011 )
  OS-7 z2a(za2010) Załącznik nr 2a do działów 2 i 5 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu
 • RG1.F_I ( 137 866B 19-07-2010 )
  RG-1(2010) Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem
 • RG2.F_I ( 33 390B 02-07-2010 )
  RG-2(2010) Wniosek o skreślenie podmiotu z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej
 • RGRD.F_I ( 118 027B 19-07-2010 )
  RG-RD(2008) Wykonywana działalność. Załącznik do Wniosku RG-1
 • SP3.F_I ( 134 964B 16-02-2011 )
  SP-3(za2010) Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw za 2010 r.
 • Z05.F_I ( 128 897B 11-04-2011 )
  Z-05(2011) Badanie popytu na pracę

 

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.