ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2007r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Złożenie zeznania

Gdzie złożyć zeznanie

Zeznanie roczne PIT należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania (niekoniecznie zameldowania) osoby fizycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli podatnik nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, wóczas zeznanie należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca pobytu na terenie Polski.

W przypadku małżonków mających różne miejsca zamieszkania (zamieszkania, nie zameldowania), jeżeli na ich wniosek podlegają oni łącznemu opodatkowaniu, właściwość miejscową ustala się według miejsca zamieszkania jednego z małżonków, wskazanego we wspólnym rocznym zeznaniu podatkowym. Zatem w takim przypadku małżonkowie w zeznaniu wspólnym sami decydują, do którego urzędu skarbowego - męża czy żony - zlożą PIT roczny.

W przypadku spółki niemającej osobowości prawnej (np. s.c., sp. j.) właściwym miejscowo urzędem skarbowym, w którym składa się sprawozdanie finansowe dołączone do zeznania podatkowego (pelna rachunkowość), jest:

  • urząd skarbowy właściwy ze względu na adres siedziby spółki, jeżeli przynajmniej dla jednego wspólnika jest on właściwy według ww. zasad, albo
  • jeżeli siedziba spółki znajduje się poza obszarem właściwości urzędu skarbowego choć jednego ze wspólników, to urząd skarbowy właściwy dla jednego ze wspólników, wedle ich wyboru, albo
  • jeżeli wspólnicy nie dokonali wyboru - urząd skarbowy właściwy dla wspólnika wskazanego w pierwszej kolejności w umowie spółki.

Zeznania roczne PIT każdy ze wspólników składa w swoim urzędzie skarbowym, właściwym według miejsca zamieszkania, a w braku miejsca zamieszkania - według miejsca pobytu, a w razie wspólnego rozliczenia małżonków - wybrany urząd podatnika albo jego małżonka.

Uwaga ! Przeprowadzka w trakcie roku

W przypadku podatników, którzy zmienili miejsce zamieszkania lub pobytu, wskutek czego właściwy stał się urząd skarbowy inny niż dotychczasowy - jest urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie lub pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustał przed tym dniem - według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na jej terytorium.