Przegląd artykułów prasowych

 

W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 


Przegląd prasy ma charakter informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych. Streszczenie artykułów nie stanowi porady podatkowej czy prawnej i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji, a PIT.pl sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Gdy urząd kwestionuje wartość domu
Sprzedaż lub przekazanie lokalu w formie darowizny

Gazeta Prawna z dnia 2006-07-31
Krzysztof Tomaszewski

Urzędy skarbowe często kwestionują wartość podaną w akcie notarialnym dotyczącym sprzedaży lub darowizny domu czy mieszkania. Podatnicy mogą jednak udowadniać, że podana wartość odpowiada cenie rynkowej. Urząd najczęściej wzywa do podwyższenia wartości, co powinno nastąpić w terminie 14 dni. Jeżeli podatnik nie skoryguje wartości, to organ podatkowy określa tę wartość na podstawie opinii biegłego. Jeżeli wartość określona w ten sposób przekroczy o 33% wartość podaną przez strony, to koszty opinii ponoszą solidarnie strony czynności cywilnoprawnej (sprzedaży) lub nabywca (darowizna).

Podatnicy mogą się jednak bronić przed podwyższaniem dal celów podatkowych wartości ich nieruchomości, poprzez przesłanie urzędowi dokładnego opisu nieruchomości, wraz ze wskazaniem, jakie czynniki wpłynęły na faktyczną cenę domu lub mieszkania, np. lokalizacja przy ruchliwej ulicy, kształt działki, dojazd do niej, materiał, z którego wykonany jest budynek, wiek i stan budynku, wielkość działki. Można także przesłać urzędowi mapy geodezyjne, zdjęcia nieruchomości itp.

Drukuj