Lista deklaracji

Rozlicz się z PIT.pl

Rozlicz podatek PIT za 2013 rok z PIT.pl

Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Druki IPS

Druki IPS mini to nowa wersja znanego programu Druki IPS firmy IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne. Aplikacja jest przeznaczona dla systemów Windows XP i nowszych, rozpowszechniana na licencji Careware. Zawiera największą spośród

konkurencyjnych aplikacji listę wzorów formularzy, które są na bieżąco aktualizowane. Druki IPS mini stanowi doskonałe narzędzie dla osób sporadycznie wypełniających różne druki.

 

Podczas uruchomienia program pobiera listę dostępnych dokumentów. Po jej wczytaniu mamy możliwość automatycznego ściągnięcia aktualnego wzoru formularza. Wypełnianie formularzy w Druki IPS mini jest bardzo proste. Aplikacja sama oblicza i wyświetla informacje o brakach i błędach. Wypełniony dokument można zapisać do pliku PDF lub wydrukować w całości. Program umożliwia również nadruk danych na oryginalnym druku oraz wiele innych opcji pomocnych do wypełnienia różnego rodzaju dokumentów.

Program charakteryzuje się bardzo małymi wymaganiami sprzętowymi. Instalator zajmuje mniej niż 5 MB, a po instalacji nie więcej niż 15 MB na dysku twardym. Natomiast wszystkie aktualne wzory formularzy, których jest około 910, zajmują 135 MB. Druki IPS mini są dostępne na stronie producenta również w wersji „portable”.

 

Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10
mail: pomoc@ips-infor.com.pl

 

 

Finansowo - księgowe

 • ASZN.F_I ( 43 346B 22-04-2008 )
  ASZN - Arkusz spisu z natury
 • BILANS.F_I ( 64 517B 29-01-2007 )
  BILANS-1(od 2002) Bilans przedsiębiorstwa
 • DOWW.F_I ( 28 093B 14-08-2009 )
  DW Dowód wewnętrzny
 • DWKP.F_I ( 26 876B 15-05-2008 )
  KP Dowód wpłaty KP
 • DWKW.F_I ( 26 628B 15-05-2008 )
  KW Dowód wypłaty KW
 • EST.F_I ( 35 803B 29-01-2007 )
  EST(2) Ewidencja środków trwałych - książka inwentarzowa z tabelą amortyzacyjną - dla mniejszych jednostek
 • EW.F_I ( 29 287B 11-09-2009 )
  EW(2009) Ewidencja wyposażenia
 • FPSKF.F_I ( 38 766B 04-02-2011 )
  PSKF(2011) Protokół anulowania sprzedaży z kasy fiskalnej
 • IK.F_I ( 26 049B 29-01-2007 )
  IK Inwentaryzacja kasy - zestawienie wpłacanej gotówki
 • IKZ.F_I ( 36 512B 29-01-2007 )
  IKZ(1) Zbiorcza inwentaryzacja kasy - zestawienie gotówki
 • KKM.F_I ( 41 643B 29-01-2007 )
  KKM Karta kontowa materiałowa przebitkowa
 • KSTR.F_I ( 30 043B 29-01-2007 )
  KSTR Karta środka trwałego
 • MLT.F_I ( 27 144B 29-01-2007 )
  LT/LN(1) Likwidacja środka trwałego/przedmiotu nietrwałego
 • MMM.F_I ( 35 478B 22-04-2008 )
  Mm Przesunięcie międzymagazynowe
 • MOT.F_I ( 27 715B 29-01-2007 )
  OT - Przyjęcie środka trwałego
 • MPT.F_I ( 28 593B 23-03-2011 )
  PT(1) - Protokół przekazania - przejęcia środka trwałego
 • MPW.F_I ( 34 706B 22-04-2008 )
  P (2x) Magazyn przyjmie (ruch wewnętrzny) 2 egz.
 • MPZ.F_I ( 36 453B 22-04-2008 )
  Pz Przyjęcie materiału z zewnątrz
 • MRW.F_I ( 37 142B 22-04-2008 )
  Rw (3x) Rozchód wewnętrzny 3 egz.
 • MTMN.F_I ( 47 315B 23-08-2007 )
  MT-MN(1) Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego lub przedmiotu nietrwałego
 • MWW.F_I ( 34 707B 22-04-2008 )
  W (2x) Magazyn wyda (ruch wewnętrzny) 2 egz.
 • MWZ.F_I ( 37 133B 22-04-2008 )
  Wz Wydanie materiału na zewnątrz
 • NODS.F_I ( 36 834B 29-01-2007 )
  NotOds Nota odsetkowa
  NotOds(2) - Nota odsetkowa
 • NOKS.F_I ( 26 068B 05-02-2009 )
  NOKS Nota księgowa
 • NOTK.F_I ( 27 649B 04-02-2010 )
  NOT KOR(4) Nota korygująca
 • OMPM.F_I ( 25 637B 07-09-2007 )
  OMPM Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 • PK.F_I ( 28 529B 27-08-2008 )
  PK Polecenie księgowania
 • PLST.F_I ( 24 279B 29-01-2007 )
  PLST(1) Protokół fizycznej likwidacji środka trwałego
 • PMAT.F_I ( 35 815B 22-04-2008 )
  PMAT Przepustka materiałowa
 • PWSK.F_I ( 26 351B 29-01-2007 )
  PWSK Protokół weryfikacji salda konta
 • RBAN.F_I ( 32 017B 29-01-2007 )
  RB(1) Raport bankowy
 • RKAD.F_I ( 38 677B 10-01-2011 )
  RKD Raport kasowy dewizowy
 • RKAS.F_I ( 35 807B 27-11-2009 )
  RK(1a) Raport kasowy
 • RPPB.F_I ( 31 169B 29-01-2007 )
  RPPB(1) Rachunek przepływów pieniężnych - metoda bezpośrednia wg Dz.U. 2000.113.1186
 • RPPP.F_I ( 31 312B 29-01-2007 )
  RPPP(1) Rachunek przepływów pieniężnych - metoda pośrednia wg Dz.U. 2000.113.1186
 • RZS2.F_I ( 48 600B 29-01-2007 )
  RZSP-2(2) Rachunek zysków i strat jednostek z wył. banków i ubezpieczycieli - wariant porównawczy, wersja 2
  RZSP-2(2)(2003 za 2002) Rachunek zysków i strat jednostek z wył. banków i ubezpieczycieli - wariant porównawczy, wersja 2
  RZSP-2(DNK) Rachunek Zysków i Strat jednostek z wył. banków i ubezpieczycieli - wersja porównawcza wg Dz.U.00.113.1186 (dowolne nazewnictwo kolumn)
 • RZSK2.F_I ( 29 498B 05-06-2008 )
  RZSK-2(2) Rachunek zysków i strat jednostek z wył. banków i ubezpieczycieli - wariant kalkulacyjny, wersja 2
 • SNEA.F_I ( 30 269B 29-01-2007 )
  SNEA Ewidencja arkuszy spisów z natury
 • SNKN.F_I ( 36 248B 22-04-2008 )
  SNKN Zestawienie kompensat niedoborów i nadwyżek
 • SNOK.F_I ( 25 355B 29-01-2007 )
  SNOK Oświadczenie poinwentaryzacyjne osoby odpowiedzialnej materialnie
 • SNOP.F_I ( 25 721B 29-01-2007 )
  SNOP Oświadczenie przedinwentaryzacyjne osoby odpowiedzialnej materialnie
 • SNOPM.F_I ( 25 668B 29-01-2007 )
  SNOPM Oświadczenie przedinwentaryzacyjne osoby odpowiedzialnej materialnie za środki pieniężne
 • SNRI.F_I ( 26 143B 29-01-2007 )
  SNRRI Protokół komisji inwentaryzacyjnej w sprawie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
 • SNWRI.F_I ( 33 592B 22-04-2008 )
  SNWRI Wykaz różnic inwentaryzacyjnych
 • SNZS.F_I ( 26 130B 29-01-2007 )
  SNZS Sprawozdanie zespołu dot. przygotowania i przebiegu spisu z natury
 • SPIK.F_I ( 29 716B 29-01-2007 )
  PIK Protokół inwentaryzacji kasy
 • WDZ.F_I ( 27 404B 10-02-2011 )
  WDZ(2) Wezwanie do zapłaty
 • WOZ.F_I ( 26 239B 29-01-2007 )
  WOZ Wniosek o zaliczkę
 • ZAL.F_I ( 30 009B 29-01-2007 )
  Rozl. zaliczki Rozliczenie zaliczki pobranej
 • ZZKW.F_I ( 118 932B 11-09-2009 )
  ZZKW(2009) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wg Dz.U. 2002.76.694

 

Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz