Lista deklaracji
Pomoc eksperta

Druki IPS

Finansowo - księgowe

 • ASZN.F_I ( 43 346B 22-04-2008 )
  ASZN - Arkusz spisu z natury
 • BILANS.F_I ( 64 517B 29-01-2007 )
  BILANS-1(od 2002) Bilans przedsiębiorstwa
 • DOWW.F_I ( 28 093B 14-08-2009 )
  DW Dowód wewnętrzny
 • DWKP.F_I ( 26 876B 15-05-2008 )
  KP Dowód wpłaty KP
 • DWKW.F_I ( 26 628B 15-05-2008 )
  KW Dowód wypłaty KW
 • EST.F_I ( 35 803B 29-01-2007 )
  EST(2) Ewidencja środków trwałych - książka inwentarzowa z tabelą amortyzacyjną - dla mniejszych jednostek
 • EW.F_I ( 29 287B 11-09-2009 )
  EW(2009) Ewidencja wyposażenia
 • FPSKF.F_I ( 38 766B 04-02-2011 )
  PSKF(2011) Protokół anulowania sprzedaży z kasy fiskalnej
 • IK.F_I ( 26 049B 29-01-2007 )
  IK Inwentaryzacja kasy - zestawienie wpłacanej gotówki
 • IKZ.F_I ( 36 512B 29-01-2007 )
  IKZ(1) Zbiorcza inwentaryzacja kasy - zestawienie gotówki
 • KKM.F_I ( 41 643B 29-01-2007 )
  KKM Karta kontowa materiałowa przebitkowa
 • KSTR.F_I ( 30 043B 29-01-2007 )
  KSTR Karta środka trwałego
 • MLT.F_I ( 27 144B 29-01-2007 )
  LT/LN(1) Likwidacja środka trwałego/przedmiotu nietrwałego
 • MMM.F_I ( 35 478B 22-04-2008 )
  Mm Przesunięcie międzymagazynowe
 • MOT.F_I ( 27 715B 29-01-2007 )
  OT - Przyjęcie środka trwałego
 • MPT.F_I ( 28 593B 23-03-2011 )
  PT(1) - Protokół przekazania - przejęcia środka trwałego
 • MPW.F_I ( 34 706B 22-04-2008 )
  P (2x) Magazyn przyjmie (ruch wewnętrzny) 2 egz.
 • MPZ.F_I ( 36 453B 22-04-2008 )
  Pz Przyjęcie materiału z zewnątrz
 • MRW.F_I ( 37 142B 22-04-2008 )
  Rw (3x) Rozchód wewnętrzny 3 egz.
 • MTMN.F_I ( 47 315B 23-08-2007 )
  MT-MN(1) Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego lub przedmiotu nietrwałego
 • MWW.F_I ( 34 707B 22-04-2008 )
  W (2x) Magazyn wyda (ruch wewnętrzny) 2 egz.
 • MWZ.F_I ( 37 133B 22-04-2008 )
  Wz Wydanie materiału na zewnątrz
 • NODS.F_I ( 36 834B 29-01-2007 )
  NotOds Nota odsetkowa
  NotOds(2) - Nota odsetkowa
 • NOKS.F_I ( 26 068B 05-02-2009 )
  NOKS Nota księgowa
 • NOTK.F_I ( 27 649B 04-02-2010 )
  NOT KOR(4) Nota korygująca
 • OMPM.F_I ( 25 637B 07-09-2007 )
  OMPM Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 • PK.F_I ( 28 529B 27-08-2008 )
  PK Polecenie księgowania
 • PLST.F_I ( 24 279B 29-01-2007 )
  PLST(1) Protokół fizycznej likwidacji środka trwałego
 • PMAT.F_I ( 35 815B 22-04-2008 )
  PMAT Przepustka materiałowa
 • PWSK.F_I ( 26 351B 29-01-2007 )
  PWSK Protokół weryfikacji salda konta
 • RBAN.F_I ( 32 017B 29-01-2007 )
  RB(1) Raport bankowy
 • RKAD.F_I ( 38 677B 10-01-2011 )
  RKD Raport kasowy dewizowy
 • RKAS.F_I ( 35 807B 27-11-2009 )
  RK(1a) Raport kasowy
 • RPPB.F_I ( 31 169B 29-01-2007 )
  RPPB(1) Rachunek przepływów pieniężnych - metoda bezpośrednia wg Dz.U. 2000.113.1186
 • RPPP.F_I ( 31 312B 29-01-2007 )
  RPPP(1) Rachunek przepływów pieniężnych - metoda pośrednia wg Dz.U. 2000.113.1186
 • RZS2.F_I ( 48 600B 29-01-2007 )
  RZSP-2(2) Rachunek zysków i strat jednostek z wył. banków i ubezpieczycieli - wariant porównawczy, wersja 2
  RZSP-2(2)(2003 za 2002) Rachunek zysków i strat jednostek z wył. banków i ubezpieczycieli - wariant porównawczy, wersja 2
  RZSP-2(DNK) Rachunek Zysków i Strat jednostek z wył. banków i ubezpieczycieli - wersja porównawcza wg Dz.U.00.113.1186 (dowolne nazewnictwo kolumn)
 • RZSK2.F_I ( 29 498B 05-06-2008 )
  RZSK-2(2) Rachunek zysków i strat jednostek z wył. banków i ubezpieczycieli - wariant kalkulacyjny, wersja 2
 • SNEA.F_I ( 30 269B 29-01-2007 )
  SNEA Ewidencja arkuszy spisów z natury
 • SNKN.F_I ( 36 248B 22-04-2008 )
  SNKN Zestawienie kompensat niedoborów i nadwyżek
 • SNOK.F_I ( 25 355B 29-01-2007 )
  SNOK Oświadczenie poinwentaryzacyjne osoby odpowiedzialnej materialnie
 • SNOP.F_I ( 25 721B 29-01-2007 )
  SNOP Oświadczenie przedinwentaryzacyjne osoby odpowiedzialnej materialnie
 • SNOPM.F_I ( 25 668B 29-01-2007 )
  SNOPM Oświadczenie przedinwentaryzacyjne osoby odpowiedzialnej materialnie za środki pieniężne
 • SNRI.F_I ( 26 143B 29-01-2007 )
  SNRRI Protokół komisji inwentaryzacyjnej w sprawie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
 • SNWRI.F_I ( 33 592B 22-04-2008 )
  SNWRI Wykaz różnic inwentaryzacyjnych
 • SNZS.F_I ( 26 130B 29-01-2007 )
  SNZS Sprawozdanie zespołu dot. przygotowania i przebiegu spisu z natury
 • SPIK.F_I ( 29 716B 29-01-2007 )
  PIK Protokół inwentaryzacji kasy
 • WDZ.F_I ( 27 404B 10-02-2011 )
  WDZ(2) Wezwanie do zapłaty
 • WOZ.F_I ( 26 239B 29-01-2007 )
  WOZ Wniosek o zaliczkę
 • ZAL.F_I ( 30 009B 29-01-2007 )
  Rozl. zaliczki Rozliczenie zaliczki pobranej
 • ZZKW.F_I ( 118 932B 11-09-2009 )
  ZZKW(2009) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wg Dz.U. 2002.76.694

 

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.