Samozatrudnienie

Zasady księgowości

Ewidencja VAT

Forma prowadzenia ewidencji VAT oraz jej urzędowy wzór nie zostały określone ani w ustawie o VAT, ani w aktach wykonawczy. Podatnik ma więc prawo do dowolnego ustalenia wzoru takiej ewidencji, w jakikolwiek sposób.

Ewidencja VAT musi jednak zawierać dane niezbędne do określenia:

  • przedmiotu i podstawy opodatkowania;
  • wysokość podatku należnego;
  • kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego;
  • kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu;
  • inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a także
  • kwoty podatku naliczonego przy częściowym odliczeniu podatku VAT.

W zakresie zakupów nie trzeba w ewidencji VAT wykazywać zakupów, w stosunku do których podatnikowi prawo do odliczenia nie przysługuje.

Jeżeli podatnik oprócz zasad pośrednictwa opodatkowanego (VAT-marża), stosuje również ogólne zasady opodatkowania VAT, to jest on obowiązany prowadzić ewidencję z uwzględnieniem podziału w zależności od sposobu opodatkowania; w odniesieniu do dostawy opodatkowanej marżą ewidencja musi zawierać w szczególności kwoty nabycia towarów niezbędne do określenia kwoty marży, o której mowa w tych przepisach.

Dla celów podatku VAT podatnicy obowiązani są prowadzić odrębne ewidencje, również wtedy, gdy korzystają ze zwolnienia podmiotowego (pod rygorem naliczenia podatku VAT 22% bez prawa do odliczenia podatku VAT).

Podmiot zobowiązany Rodzaj ewidencji

Podatnicy VAT czynni

Ewidencja VAT
Ewidencja otrzymywanych towarów (do przerobu uszlachetniającego)
Ewidencja towarów oddanych do przerobu (w UE poza terytorium kraju)

Podatnicy VAT zwolnieni na podstawie art.113 ust.1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług

Ewidencja sprzedaży

Korzystający ze zwolnienia podmiotowego dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów: - rolnicy ryczałtowi dla prowadzonej przez nich działalności rolniczej; - podatnicy, którzy wykonują jedynie czynności inne niż opodatkowane podatkiem i którym nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług; - podatnicy zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy; - osoby prawne, które nie są podatnikami VAT.

Ewidencja wartości nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez te podmioty towarów.

Pośrednicy turystyczni

Ewidencja usług zakupionych dla bezpośredniej korzyści turysty

 

W określonych sytuacjach podmioty dokonujące sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników indywidualnych nie prowadzących działów specjalnych produkcji rolnej, obowiązani są ewidencjonować obroty przy zastosowaniu kas fiskalnych.

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 14-12-2005
  • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz