ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.
Pomoc eksperta

UWAGA: Jesteś w archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2012 rok

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

PIT-y przez Internet bez e-Podpisu

Rok 2012 będzie kolejnym już, za który podatnicy będą mogli złożyć deklarację za pośrednictwem Internetu, bazując na deklaracjach nie wymagających podpisu elektronicznego. Wystarczające będzie zatem skorzystanie z platformy internetowej lub programu do rozliczania PITów rocznych. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów w roku poprzednim, deklaracje przez Internet za 2011 r. złożyła rekordowa ilość podatników – „2 066 328 elektronicznych PIT-ów, 100% więcej niż rok temu. Liczba ta obejmuje formularze: PIT-28, 36, 36L, 37, 38, 39 oraz PIT 16, 16A i 19A, zarówno z kwalifikowanym podpisem, jak i bez niego”.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów: „Najwięcej deklaracji PIT wysłanych przez Internet wpłynęło w województwie mazowieckim, śląskim i małopolskim (odpowiednio ponad 302 tys., 261 tys. i 188 tys. zeznań, czyli ponad 15, 13 i 9% ogółu przesłanych).

Elektroniczne PIT-y bez podpisu kwalifikowanego najchętniej przesyłają ludzie młodzi: prawie 53 % wszystkich rozliczających się przez Internet to osoby w wieku 21-40 lat. Spory odsetek to jednak osoby w średnim wieku i starsze – podatnicy pomiędzy 41-50 oraz 51-60 rokiem życia stanowią po ok. 17% ogółu wszystkich rozliczających się przez Internet, a blisko 8 % ogółu zeznań przesłały osoby w wieku 61-70 lat”.

W 2011 r., z systemu wysyłki e-deklaracji skorzystało prawie milion użytkowników. „Liczba ta obejmuje elektroniczne formularze PIT-28, 36, 36L, 37, 38, 39 oraz PIT-16, 16A i 19A, zarówno z kwalifikowanym podpisem, jak i bez niego. Podatnicy najchętniej korzystają z możliwości wysyłania PIT bez podpisu kwalifikowanego”.

W 2013 roku będzie możliwe przesłanie przez Internet bez korzystania z e-podpisu poniższych zeznań podatkowych:

 • PIT-36,
 • PIT-36L,
 • PIT-37,
 • PIT-38,
 • PIT-39,
 • zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2012 (PIT-28),
 • deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego 2012 (PIT-16A),
 • deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego 2012 (PIT-19A),
 • wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16), który zostanie złożony w roku 2013.

Pozostałe deklaracje można składać w Internecie korzystając z e-podpisu.

Zabezpieczenie powyższych 9 dokumentów składanych bez e-podpisu oparte jest na zestawie informacji o podatniku składającym deklarację lub wniosek:

 1. numer NIP,
 2. imię (pierwsze),
 3. nazwisko,
 4. numer PESEL (jeśli podatnik posiada ten numer),
 5. data urodzenia,
 6. kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za poprzedni rok podatkowy (czyli składając PIT za 2012 rok wpisujemy przychód z PIT-a za 2011) albo wartość "0" (zero) w przypadku, gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym jest składany dokument elektroniczny nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.

Rozliczenie z małżonkiem - w 2010, 2011 i 2012 r. łatwiej przez Internet

PIT za 2012 r. (a także za 2011 r.) składany z małżonkiem wystarczy podpisać danymi jednego małżonka. PIT będzie ważny dla obojga małżonków. Za rok 2012 małżonkowie chcąc rozliczyć się łącznie nie muszą bowiem składać dodatkowo w formie tradycyjnej (np. listem poleconym) oświadczenia UPL-1. Tak jak rok wcześniej, wniosek o opodatkowanie łącznie z małżonkiem może być wyrażony przez jednego z małżonków. Wniosek taki traktuje się na równi z oświadczeniem o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Stąd w roku 2013, zeznanie za 2013 r. można złożyć łącznie, a jako dane uwierzytelniające (czyli jako informacje podpisujące deklarację) – podać informacje dotyczące jednego z małżonków.

Rozliczenie z małżonkiem - w 2010, 2011 i 2012 r. łatwiej przez Internet

 

Bezpłatny pdf Opis broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów

PIT przez internet 2012

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 19-07-2012
 • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz