ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

PIT-y roczne 2011

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2011r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

PIT-y przez Internet bez e-Podpisu

Rok 2011 będzie kolejnym już, za który podatnicy będą mogli złożyć deklarację za pośrednictwem Internetu, bazując na deklaracjach nie wymagających podpisu elektronicznego. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów: „Ponad 89 tysięcy podatników skorzystało z możliwości złożenia zeznania podatkowego za 2008 rok drogą elektroniczną. Około 77 tys. zeznań złożono bez podpisu kwalifikowanego, a tylko ok. 1.5 tys. z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W 2010 r. bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zostało złożonych 299 tys. zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39”. Dane za rok 2010 są znacznie wyższe. W 2011 r. z systemu wysyłki e-deklaracji skorzystało prawie milion użytkowników. „Liczba ta obejmuje elektroniczne formularze PIT-28, 36, 36L, 37, 38, 39 oraz PIT-16, 16A i 19A, zarówno z kwalifikowanym podpisem, jak i bez niego. Podatnicy najchętniej korzystają z możliwości wysyłania PIT bez podpisu kwalifikowanego”.

W 2012 roku będzie możliwe przesłanie przez Internet bez korzystania z e-podpisu poniższych zeznań podatkowych:

 • PIT-36,
 • PIT-36L,
 • PIT-37,
 • PIT-38,
 • PIT-39,
 • zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2011 (PIT-28),
 • deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego 2011 (PIT-16A),
 • deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego 2011 (PIT-19A),
 • wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16), który zostanie złożony w roku 2012.

Pozostałe deklaracje można składać w Internecie korzystając z e-podpisu.

Zabezpieczenie powyższych 9 dokumentów składanych bez e-podpisu oparte jest na zestawie informacji o podatniku składającym deklarację lub wniosek:

 1. numer NIP,
 2. imię (pierwsze),
 3. nazwisko,
 4. numer PESEL (jeśli podatnik posiada ten numer),
 5. data urodzenia,
 6. kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za poprzedni rok podatkowy (czyli składając PIT za 2011 rok wpisujemy przychód z PIT-a za 2010) albo wartość "0" (zero) w przypadku, gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym jest składany dokument elektroniczny nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.

 

Bezpłatny pdf Opis broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów

PIT przez internet 2012

 

Rozliczenie z małżonkiem - w 2010 r. i 2011 r. łatwiej przez Internet

PIT za 2011 r. (a także za 2010 r.) składany z małżonkiem wystarczy podpisać danymi jednego małżonka. PIT będzie ważny dla obojga małżonków. Za rok 2011 małżonkowie chcąc rozliczyć się łącznie nie muszą bowiem składać dodatkowo w formie tradycyjnej (np. listem poleconym) oświadczenia UPL-1. Tak jak rok wcześniej, wniosek o opodatkowanie łącznie z małżonkiem może być wyrażony przez jednego z małżonków. Wniosek taki traktuje się na równi z oświadczeniem o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Stąd w roku 2012, zeznanie za 2011 r. można złożyć łącznie, a jako dane uwierzytelniające (czyli jako informacje podpisujące deklarację) – podać informacje dotyczące jednego z małżonków.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 26-08-2011
 • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz