ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.
PIT-y roczne 2014
Pomoc eksperta

UWAGA: Jesteś w archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2014 rok

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

PIT-y przez Internet bez e-Podpisu

W 2015 roku  składać należy e-deklaracje jeszcze częściej, niż dotychczas. Jak co roku bazą będą druki nie wymagające podpisu elektronicznego, zatem druki, które podpisujemy naszymi danymi (PESEL, NIP, data urodzenia, imię, nazwisko, kwota przychodu).

Podatnik będzie miał również możliwość założyć specjalne konto elektroniczne, z którego będzie mógł wysyłać pisma urzędowe, składać deklaracje podatkowe czy odbierać pisma do niego adresowane. Założenie konta będzie wymagało jednak użycia e-podpisu. W przypadku, gdy konto będzie już gotowe, podatnik będzie miał możliwość weryfikacji wstępnie wypełnionej za niego przez urzędników - deklaracji. Wysyłka zatwierdzonej lub zmienionej deklaracji odbywać się będzie poprzez jego konto. Deklarację wysyłaną poprzez profil podatnik podpisywać będzie tak jak dotychczas - swoimi danymi identyfikacyjnymi  (jeśli chodzi o podstawowe druki rozliczeń rocznych) lub ponownie z użyciem e-podpisu (jeśli chodzi o inne pisma).
Udostępniane konto jest darmowe dla wszystkich podatników.

Podatnik nie będzie musiał zakładać konta, by wysłać deklarację tak jak rok wcześniej z użyciem Internetu bez stosowania e-podpisu. Konto - profil podatnika jest jedynie alternatywą - opcją, z której można, ale nie trzeba korzystać. Podatnicy, którzy przyzwyczaili się do wysyłki elektronicznej z użyciem wtyczki Ministerstwa Finansów lub z użyciem programów do rozliczeń rocznych - nadal będą posiadali taką możliwość. Cały czas mogą również wysyłki dokonać w formie tradycyjnej, bez korzystania z Internetu.

W 2015 roku będzie możliwe przesłanie przez Internet bez korzystania z e-podpisu poniższych zeznań podatkowych:

Dodatkowo, możliwe jest również składanie przez Internet deklaracji podatku VAT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zabezpieczenie powyższych 9 dokumentów składanych bez e-podpisu oparte jest na zestawie informacji o podatniku składającym deklarację lub wniosek:

  1. numer NIP,
  2. imię (pierwsze),
  3. nazwisko,
  4. numer PESEL (jeśli podatnik posiada ten numer),
  5. data urodzenia,
  6. kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za poprzedni rok podatkowy (czyli składając PIT za 2014 rok wpisujemy przychód z PIT-a za 2013) albo wartość "0" (zero) w przypadku, gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym jest składany dokument elektroniczny nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.

Rozliczaj się z małżonkiem przez Internet

PIT za 2014 składany z małżonkiem wystarczy podpisać danymi jednego małżonka. PIT będzie ważny dla obojga małżonków. Rozliczając się wspólnie małżonkowie nie musza udzielać sobie pełnomocnictw do wysyłania deklaracji elektronicznej  (np. listem poleconym oświadczenia o udzieleniu pełnomocnictwa na druku UPL-1). Wniosek o opodatkowanie łącznie z małżonkiem wyrażony jest automatycznie, gdy na druku rocznej deklaracji podatkowej zaznaczymy, że chcemy opodatkować się wspólnie. Wniosek taki traktuje się na równi z oświadczeniem o upoważnieniu wysyłającego przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Stąd w roku 2015, zeznanie za 2014 r. można złożyć łącznie, a jako dane uwierzytelniające (czyli jako informacje podpisujące deklarację) – podać informacje dotyczące jednego z małżonków.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 23-07-2014
  • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz