Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Pomoc eksperta

e-Handel w interpretacjach

Najnowsze interpretacje

Ulga prorodzinna po rozwodzie lub separacji - decyduje faktyczna władza rodzicielska - 2017.03.09

Sprzedaż majątku przedsiębiorstwa możliwa między małżonkami - 2015.06.17

Najem domków rekreacyjnych nie daje prawa do ryczałtu i stawki 8,5% - 2015.06.15

Opodatkowanie liniowe a usługi na rzecz byłego pracodawcy prowadzone przez prezesa spółki - 2015.04.27

Rozliczenie ulgi na dziecko bez polskiego obywatelstwa - 2015.04.24

Roboty budowlane rozliczane etapami na podstawie warunków FIDIC - 2014.11.05

Koszty utrzymania lokalu użyczonego od męża można rozliczać w firmie - 2014.09.18

Sprzedaż darowanego gruntu celem finansowania budowy domu pozostaje zwolniona z podatku - 2014.08.20

Sprzedaż roślin i sadzonek hodowanych w domu może być działalnością rolniczą - 2014.08.12

Zwolnienie z PIT wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu - 2014.06.18

Rozlicz wynagrodzenie członka rady nadzorczej do wartości 200 zł - 2014.06.03

Nabycie rzeczy poprzez licytację komorniczą bez podatku PCC - 2014.05.26

Hodowli ślimaków nie musisz rozliczać przed fiskusem na druku PIT - 2014.05.06

Usługi kosmetyczne, w tym żelowanie paznokci rozliczysz kartą podatkową - 2014.05.06

Zaliczka na poczet nauki jazdy jest przychodem w chwili jej otrzymania - 2014.03.19

Zwolnienie z PIT: własny cel mieszkaniowy nawet przy nabyciu kolejnej nieruchomości - 2014.03.14

Opodatkowanie podatkiem PIT emerytury otrzymywanej z Włoch w Polsce - 2014.02.13

Lokalizacja firmy w strefie ekonomicznej i poza strefą – określenie przychodów - 2014.01.31

Sprzedaż mieszkania a kredyt na nowe mieszkanie - 2014.01.17

Zadając pytanie w interpretacji – precyzyjnie formułuj jego treść - 2014.01.15

Sprzedaż gruntów uprawnych a przychód i podatek PIT - 2014.01.10

Sprzedaż naprawianych telefonów korzysta z preferencyjnej stawki podatku - 2013.12.31

Termin ważności certyfikatu podatkowego - 2013.12.30

50% koszty uzyskania przychodów od wynagrodzenia webmastera i dyrektora IT - 2013.11.28

Nabycie udziałów w spółce w drodze darowizny zwolnione z podatku PIT - 2013.11.14

Opodatkowanie dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci - 2013.10.24

Wycena kosztów wybudowania budynku mieszkalnego przez rzeczoznawcę nie zawsze kosztem - 2013.10.22

Prawo do odliczenia kosztów transportu do szpitala w ramach ulgi rehabilitacyjnej (...) - 2013.10.18

Renta z towarzystwa ubezpieczeń a podatek - 2013.10.17

Zwrot wydatków na remont nie jest przychodem - 2013.10.10

Zaległa dywidenda po zmarłej wspólniczce - opodatkowanie - 2013.09.25

Sprzedaż roślin z własnej działki – małego gospodarstwa a podatki - 2013.09.23

Gdzie płaci podatek dyrektor spółki cypryjskiej? - 2013.09.18

Nabycie nieruchomości od osoby ubezwłasnowolnionej - 2013.09.10

Najem prywatny i firmowy można łączyć, a wycofany z firmy majątek - wynajmować prywatnie - 2013.09.03

Darowizna od macochy a zwolnienie z podatku od spadków i darowizn - 2013.08.26

Sprzedaż gospodarstwa rolnego a podatek dochodowy - 2013.08.21

Brak najemców w lokalu a koszty stałe na lokal i amortyzacja - 2013.08.08

Spłata spadku według wartości rynkowej a przychód podatkowy - 2013.08.09

Korekta zeznania w związku ze zwrotem podatku za pracę za granicą - 2013.08.02

Moment powstania obowiązku podatkowego od opłat za służebność gruntową - 2013.07.19

Zasiłek z Wielkiej Brytanii a podatek w Polsce - 2013.07.18

Partycypacja w TBS może dać prawo do ulgi mieszkaniowej - 2013.07.18

Złożenie zeznania do 20 stycznia nie zwalnia z terminowej zapłaty zaliczki na podatek - 2013.07.09

Dropshopping a PIT pośrednika, czyli wysyłka bezpośrednio od producenta do klienta - 2013.07.05

Czynności doradcze i analityczne Członka Zarządu - 2013.06.27

Dochód z umorzenia udziałów otrzymanych w darowiźnie - 2013.06.25

Sprzedaż ryb z dzierżawionych jezior i stawów - 2013.05.29

Uruchomienie kredytu a data powstania przychodu z pośrednictwa finansowego - 2013.05.28

Ryczałt z najmu a rozliczenie z małżonkiem - 2013.04.22

Sezonowy najem domu letniskowego bez prawa do 8,5% stawki ryczałtowej - 2013.04.22

Licencje na programy na telefony i smartfony udzielane poprzez zagraniczne sklepy internetowe - 2013.04.22

Sprzedaż mieszkania: zwolnienie przedmiotowe i koszty uzyskania przychodów - 2013.04.16

Koszty najmu prywatnego podwyższa jego amortyzacja i odsetki od kredytu - 2013.04.11

Wydatki na zabiegi rehabilitacji ruchowej a ulga rehabilitacyjna - 2013.03.28

Ulga meldunkowa a sprzedaż wydzielonej części gruntu - 2013.03.26

Zalety rozliczania kupna lokalu jako towaru handlowego - 20.03.2013

Nieodpłatny lokal na prywatne przedszkole powoduje powstanie przychodu - 2013.03.15

Kredyty po zmarłej a podatek PIT - 2013.03.07

Stypendium socjalne a PIT-8C - 2013.03.04

Zwrot kosztów badań lekarskich i szczepień może być przychodem - 2013.03.01

Czesne dla nauczycieli bez podatku - 2013.03.01

Limit przychodów w ryczałcie ewidencjonowanym dotyczy wyłącznie działalności gospodarczej - 2013.02.27

Wydobywanie i transport piasku oraz gruzu porozbiórkowego – stawka ryczałtu - 2013.02.22

Dowody świadczące o braku polskiej rezydencji podatkowej - 2013.02.20

Sprzedaż darowanego mieszkania a podatek dochodowy - 2013.02.18

Odsetki z lokaty przedsiębiorcy przychodem prywatnym - 2013.02.15

Spłata spadkobierców nie pomniejsza podatku od sprzedaży uzyskanego w spadku mieszkania - 2013.01.30

Odsetki od przejętego kredytu nie będą kosztem podatkowym - 2013.01.28

Umorzenie odsetek a przychód u umarzającego odsetki - 2013.01.11

Opłaty za najem pojazdu a limit kilometrówki - 2013.01.11

Ulga meldunkowa a grunt - 2012.12.31

Zakup okien i spłata kredytu obniży podatek od własnościowego prawa do lokalu - 2012.12.20

Zagraniczna renta wdowy a podatek w Polsce - 2012.12.20

Umorzenie opłaty za opiekę nad dzieckiem przychodem rodzica - 2012.12.20

Regulacje wewnątrzzakładowe pozbawiające 50% kosztów uzyskania przychodów - 2012.12.18

Podwójne opodatkowanie sprzedaży nieruchomości – VAT i PCC - 2012.12.14

Wypłaty z programów emerytalnych na rzecz rozwodzącego się małżonka - 2012.12.13

Zwolnienie stypendiów z opodatkowania - 2012.12.07

Sprzedaż gruntu rolnego zwolniona z podatku - 2012.11.16

Sprzedaż poza specjalną strefą ekonomiczną również zwolniona z podatku - 2012.11.13

VAT a opłaty pocztowe

Sprzedaż wysyłkowa cieszy się obecnie dużą popularnością. Usługi świadczone przez Pocztę Polską są zwolnione z podatku VAT, ponieważ są wymienione w załączniku nr 4 (poz. 2) do ustawy o VAT. Zwolnienie to ma jednak zdaniem urzędów skarbowych charakter podmiotowy, tj. tylko Poczta Polska może z niego korzystać. Tym samym ...


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj