Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

 

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych jest spółką doradztwa podatkowego wchodzącą w skład grupy Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, jednej z największych firm doradczych w Polsce. Specjalizujemy się w dwóch obszarach: w doradztwie w zakresie prawa podatkowego i prawa bilansowego (rachunkowości), jak również obsłudze sporów z organami podatkowymi. Oferujemy również kompleksowe doradztwo prawne.
 

* zadając pytanie w tytule należy wpisać hasło ,,Bankier"

 

 

Cennik usług prawnych

 

Świadczone przez Spółkę usługi doradztwa podatkowego oraz doradztwa gospodarczego mają charakter odpłatny. Wycena dokonywana jest na podstawie stopnia skomplikowania stanu faktycznego oraz pytania sformułowanego przez klienta. Kwota ta nie może być jednak mniejsza niż 100 zł netto.

  

* zadając pytanie w tytule należy wpisać
hasło ,,Bankier"

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych jest jednostką powołaną między innymi przez Instytut Studiów Podatkowych w Warszawie w celu świadczenia przede wszystkim usług z zakresu doradztwa podatkowego, prawnego, księgowego i ekonomicznego działającą na rynku od ponad 10 lat. Wchodzimy w skład Grupy Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, która w VII Rankingu doradców podatkowych i firm doradztwa podatkowego "Dziennika Gazeta Prawna" zajęła pierwsze miejsce w kategorii: Najlepsze firmy doradztwa podatkowego w 2012 r. oraz Najskuteczniejsza firma doradztwa podatkowego w 2012 r. (wśród firm dużych zatrudniających powyżej 10 doradców).

Specjalizujemy się w dwóch obszarach: w doradztwie w zakresie prawa podatkowego i prawa bilansowego (rachunkowości), jak również obsłudze sporów z organami podatkowymi. Oferujemy również kompleksowe doradztwo prawne. Zajmujemy się ponadto prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

Do tej pory zaufało nam kilkaset firm działających w kilkunastu branżach. Wśród naszych Klientów są i duże spółki giełdowe, jak i mniejsze przedsiębiorstwa.

Usługi świadczone są przez Biegłych Rewidentów, Doradców Podatkowych, Radców Prawnych, Certyfikowanych Księgowych co zapewnia kompleksowe podejście do problemów naszych klientów.