W kwestiach związanych z patronatami medialnymi prosimy o kontakt z Biurem Marketingu i PR Bankier.pl:

Dagmara Sapierzyńska
d.sapierzynska@bankier.pl
tel: 22 333 99 04
kom. +48 697 660 688
fax: 22 333 99 98

Wydarzenia pod patronatem PIT.pl

Sądecka Izba Gospodarcza

wspólnie z Małopolskim Instytutem Studiów Podatkowych

Sp. z o.o.

zapraszają na

„Dzień Otwartych Drzwi”

27 lutego 2014 r.

ul. Zielona 27, Nowy Sącz

BUDYNEK C WSB-NLU, I piętro, sala nr 126C

 

 

10.00 Powitanie gości – Tomasz Bania – Dyrektor Biura SIG.

10.05 Omówienie roli Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych jako księgowego i doradcy dla przedsiębiorców, z uwzględnieniem szczególnego okresu zmian w prawie podatkowym.

10.30 „Zmiany w podatku VAT – 2014” - Justyna Zając – Wysocka, radca prawny, doradca podatkowy - Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego MISP, Członek Zarządu MISP.

11.50 Wystąpienie dra Dariusza Woźniaka - Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Informatyki WSB-NLU.

12.00 „Innowacyjne rozwiązania dla przedsiębiorców – bony szkoleniowe” Małgorzata Dudziak – kierownik projektu „PFK – podmiotowe finansowanie kształcenia”.

12.20 „Możliwości pomocy doradczej i szkoleniowej w ramach projektów realizowanych przez Sądecką Izbę Gospodarczą” – Anna Ruchała – Doradca ds. Przedsiębiorczości.

12.30 „Bilansowe zamknięcie roku” – wybrane problemy - Marek Kwinta, biegły rewident, doradca podatkowy, Prezes Zarządu MISP.

14.00 Zakończenie spotkania.

Od 10.00 do 14.00 eksperci MISP – doradcy podatkowi, radcy prawni, biegli rewidenci - będą udzielali Państwu bezpłatnych konsultacji w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz rachunkowości (w tym MSR). Zaproszenie kierujemy do Właścicieli Przedsiębiorstw, Prezesów, Dyrektorów Finansowych oraz Głównych Księgowych.


Udział w spotkaniu jest b e z p ł a t n y !!

Liczba miejsc ograniczona.Zgłoszenia: ul. Św. Gertrudy 7/12, 31-046 Kraków, tel/fax (012) 423-23-00,
429-24-01, 422-42-55, biuro@misp-modzelewski.pl
więcej informacji - www.misp-modzelewski.pl
lub w Sądeckiej Izbie Gospodarczej – tel. 18-4499164 l