Lista deklaracji
Pomoc eksperta

Druki IPS

Urząd skarbowy

 • AKC2W.F_I ( 59 948B 19-03-2009 )
  AKC-2(1) Deklaracja dla podatku akcyzowego
  AKC-2(2)(VII/2000/DS) Deklaracja dla podatku akcyzowego
  AKC-2(3) Deklaracja dla podatku akcyzowego
  AKC-2(3)(2004) Deklaracja dla podatku akcyzowego
 • AKC2AW.F_I ( 63 358B 19-03-2009 )
  AKC-2/A(1) Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów spirytusowych
  AKC-2/A(1)(2002) Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów spirytusowych
  AKC-2/A(1)(2004) Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów spirytusowych
  AKC-2/A(1)(VII/2000/DS). Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów spirytusowych
 • AKC2BW.F_I ( 60 958B 19-03-2009 )
  AKC-2/B(1) Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów winiarskich
  AKC-2/B(2)(2002) Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów winiarskich
  AKC-2/B(2)(2004) Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów winiarskich
  AKC-2/B(2)(VII/2000/DS) Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów winiarskich
 • AKC2CW.F_I ( 61 726B 19-03-2009 )
  AKC-2/C(1) Informacja o podatku akcyzowym od piwa
  AKC-2/C(1)(2002) Informacja o podatku akcyzowym od piwa.
  AKC-2/C(1)(2004) Informacja o podatku akcyzowym od piwa.
  AKC-2/C(1)(VII/2000/DS). Informacja o podatku akcyzowym od piwa.
 • AKC2DW.F_I ( 70 813B 19-03-2009 )
  AKC-2/D(1) Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych.
  AKC-2/D(1)(2002) Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych.
  AKC-2/D(1)(2004) Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych.
  AKC-2/D(1)(VII/2000/DS) Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych.
 • AKC2EW.F_I ( 62 851B 19-03-2009 )
  AKC-2/E(1) Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych
  AKC-2/E(2)(VII/2000/DS) Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych
  AKC-2/E(3) Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych
  AKC-2/E(3)(2004) Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych
 • AKC2FW.F_I ( 63 286B 19-03-2009 )
  AKC-2/F(1) Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych
  AKC-2/F(1)(2002) Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych
  AKC-2/F(1)(2004) Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych
  AKC-2/F(1)(VII/2000/DS) Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych
 • AKC2GW.F_I ( 63 690B 19-03-2009 )
  AKC-2/G(1) Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych
  AKC-2/G(1) (VII/2000/DS) Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych
  AKC-2/G(1)(2002) Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych
  AKC-2/G(1)(2004) Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych
 • AKC2HW.F_I ( 42 837B 19-03-2009 )
  AKC-2/H(1) Informacja o podatku akcyzowym od energii elektrycznej
  AKC-2/H(1)(2004) Informacja o podatku akcyzowym od energii elektrycznej
 • AKC3W.F_I ( 50 511B 19-03-2009 )
  AKC-3(1)(2004) Deklaracja dla podatku akcyzowego
  AKC-3/AKC-3zh(2)(2005) Deklaracja dla podatku akcyzowego
  AKC-3/AKC-3zh(3)(2006) Deklaracja dla podatku akcyzowego
 • AKC3AW.F_I ( 66 405B 19-03-2009 )
  AKC-3/A(1)(2004) Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego
  AKC-3/A(2)(2005) Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego
  AKC-3/A(3)(2006) Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego
 • AKC3BW.F_I ( 66 415B 19-03-2009 )
  AKC-3/B(1)(2004) Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich
  AKC-3/B(2)(2005) Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich
  AKC-3/B(3)(2006) Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich
 • AKC3CW.F_I ( 65 561B 19-03-2009 )
  AKC-3/C(1)(2004) Informacja o podatku akcyzowym od piwa
  AKC-3/C(2)(2005) Informacja o podatku akcyzowym od piwa
  AKC-3/C(3)(2006) Informacja o podatku akcyzowym od piwa
 • AKC3DW.F_I ( 66 751B 19-03-2009 )
  AKC-3/D(1)(2004) Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych
  AKC-3/D(2)(2005) Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych
  AKC-3/D(3)(2006) Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych
 • AKC3EW.F_I ( 42 844B 19-03-2009 )
  AKC-3/E(1)(2004) Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych
  AKC-3/E(2)(2006) Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych
 • AKC3FW.F_I ( 72 204B 19-03-2009 )
  AKC-3/F(1)(2004) Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych
  AKC-3/F(2)(2005) Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych
  AKC-3/F(3)(2006) Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych
 • AKC3GW.F_I ( 44 785B 19-03-2009 )
  AKC-3/G(1)(2004) Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych
  AKC-3/G(2)(2006) Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych
 • AKC3HW.F_I ( 45 091B 19-03-2009 )
  AKC-3/H(1)(2004) Informacja o podatku akcyzowym od energii elektrycznej
  AKC-3/H(2)(2006) Informacja o podatku akcyzowym od energii elektrycznej
 • AKC3IW.F_I ( 75 997B 19-03-2009 )
  AKC-3/I(1)(2004) Informacja o podatku akcyzowym od olejów opałowych
  AKC-3/I(2)(2005) Informacja o podatku akcyzowym od olejów opałowych
  AKC-3/I(3)(2006) Informacja o podatku akcyzowym od olejów opałowych
 • AKC3JW.F_I ( 70 042B 19-03-2009 )
  AKC-3/J(1)(2004) Informacja o podatku akcyzowym od gazu
  AKC-3/J(2)(2005) Informacja o podatku akcyzowym od gazu
  AKC-3/J(3)(2006) Informacja o podatku akcyzowym od gazu
 • AKC4.F_I ( 127 354B 23-09-2010 )
  AKC-4/4zo(1)(2010) Deklaracja dla podatku akcyzowego
 • AKC4A.F_I ( 125 171B 23-09-2010 )
  AKC-4/A(2)(2010) Podatek akcyzowy od alkoholu etylowego
 • AKC4B.F_I ( 125 588B 23-09-2010 )
  AKC-4/B(2)(2010) Podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich
 • AKC4C.F_I ( 124 923B 23-09-2010 )
  AKC-4/C(2)(2010) Podatek akcyzowy od piwa
 • AKC4D.F_I ( 137 027B 23-09-2010 )
  AKC-4/D(3)(2010) Podatek akcyzowy od paliw silnikowych (z wyłączeniem gazu)
 • AKC4E.F_I ( 114 266B 23-09-2010 )
  AKC-4/E(2)(2010) Podatek akcyzowy od samochodów osobowych
 • AKC4F.F_I ( 126 140B 23-09-2010 )
  AKC-4/F(2)(2010) Podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych
 • AKC4H.F_I ( 113 644B 23-09-2010 )
  AKC-4/H(2)(2010) Podatek akcyzowy od energii elektrycznej
 • AKC4I.F_I ( 136 030B 23-09-2010 )
  AKC-4/I(2)(2010) Podatek akcyzowy od paliw opałowych
 • AKC4J.F_I ( 135 510B 23-09-2010 )
  AKC-4/J(2)(2010) Podatek akcyzowy od gazu
 • AKC4K.F_I ( 125 628B 23-09-2010 )
  AKC-4/K(2)(2010) Podatek akcyzowy od olejów smarowych
 • AKCEN.F_I ( 113 452B 23-09-2010 )
  AKC-EN(2)(2010) Deklaracja podatkowa od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej
 • AKCP.F_I ( 33 733B 13-03-2009 )
  AKC-P(1)(2009) Deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika
 • AKCPA.F_I ( 118 973B 23-09-2010 )
  AKC-PA(2)(2010) Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy
 • AKCR.F_I ( 33 398B 11-03-2009 )
  AKC-R(3) Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego
 • AKCS.F_I ( 32 439B 29-01-2007 )
  AKC-S(2)(2006) Informacja o ilości składów podatkowych, których deklaracja dotyczy
 • AKCU.F_I ( 128 546B 19-09-2011 )
  AKC-U(4) Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego
 • AKCZ.F_I ( 52 124B 08-04-2009 )
  AKC-Z(2)(2009) Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym lub zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej
 • ASOW.F_I ( 28 327B 09-04-2009 )
  ASOW(2009) Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju
 • ASOZ.F_I ( 28 287B 09-04-2009 )
  ASOZ Dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju
 • AZH.F_I ( 30 931B 28-09-2009 )
  ZWR AKC(2009) Wniosek o zwrot akcyzy
 • AZO.F_I ( 30 671B 19-09-2011 )
  AZ-O(1) Oświadczenie potwierdzające uzyskanie przychodów z pracy oraz zapłatę podatku za granicą
 • AZPA.F_I ( 29 317B 07-09-2009 )
  WnZwZA(2009) Wniosek o zwolnienie / przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego
 • AZSA.F_I ( 30 865B 17-09-2009 )
  ZWR AKC SAM(2009) Wniosek o zwrot akcyzy od samochodu osobowego
 • CD.F_I ( 63 513B 05-12-2007 )
  CIT-D(3)(2007) Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach
 • CI10R.F_I ( 54 515B 30-05-2007 )
  CIT-10R(1)(2007) Deklaracja o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników pdop niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP
 • CI10Z.F_I ( 145 883B 07-04-2010 )
  CIT-10Z(1)(2010) Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • CI11R.F_I ( 52 236B 30-05-2007 )
  CIT-11R(1)(2007) Deklar. wys. pod. doch. od dochodów z dywidend oraz innych przych.
 • CIT10.F_I ( 54 097B 29-01-2007 )
  CIT-10(8)(2006) Deklaracja o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników pdop nie mających siedziby lub zarządu na terytorium RP
 • CIT11.F_I ( 51 349B 29-01-2007 )
  CIT-11(3)(2006) Deklar. wys. pod. doch. od dochodów z dywidend oraz innych przych. z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatk. na inne cele niż wym. w ośw. CIT-5 lub dekl. CIT-6A
 • CIT2.F_I ( 59 575B 29-01-2007 )
  CIT-2(17)(2006) Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
 • CIT2A.F_I ( 59 790B 29-01-2007 )
  CIT-2A(6)(2006) Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
 • CIT2B.F_I ( 60 774B 29-01-2007 )
  CIT-2B(5)(2006) Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
 • CIT2O.F_I ( 36 048B 29-01-2007 )
  CIT-2/O(4)(2006) Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku
 • CIT2PW.F_I ( 83 258B 29-01-2007 )
  CIT-2P(1) Deklaracja o wysokości poniesionego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za I półrocze roku podatkowego.
  CIT-2P(3)(MF) Deklaracja o wysokości poniesionego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za I półrocze roku podatkowego.
 • CIT5.F_I ( 50 334B 07-02-2007 )
  CIT-5(9)(od 2007) Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
 • CIT6.F_I ( 53 495B 29-01-2007 )
  CIT-6(12)(2006) Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
 • CIT6A.F_I ( 50 840B 29-01-2007 )
  CIT-6A(3)(2006) Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
 • CIT6AR.F_I ( 52 017B 30-04-2007 )
  CIT-6AR(1)(2007) Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału
 • CIT6R.F_I ( 139 155B 28-06-2010 )
  CIT-6R(2)(2010) Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP
 • CIT7.F_I ( 112 142B 07-04-2010 )
  CIT-7(9)(od 2010) Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
 • CIT8.F_I ( 68 448B 17-02-2009 )
  CIT-8(21)(2007) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
 • CIT8A.F_I ( 64 845B 11-06-2007 )
  CIT-8A(8)(2007) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
 • CIT8B.F_I ( 66 396B 11-06-2007 )
  CIT-8B(7)(2007) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
 • CIT8O.F_I ( 40 270B 05-03-2008 )
  CIT-8/O(8)(2007) Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku
 • CIT9.F_I ( 57 111B 10-01-2011 )
  CIT-9(6)(2006) Deklaracja o wys. przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagr. przeds. żeglugi handlowej od zagr. zleceniod.
 • CIT9R.F_I ( 145 720B 10-01-2011 )
  CIT-9R(2)(2010) Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagr. przeds. żeglugi handlowej od zagr. zleceniod.
 • CITO.F_I ( 38 395B 29-01-2007 )
  CIT-O(2)(MF) Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku.
 • CITS.F_I ( 36 636B 29-01-2007 )
  CIT-S(4)(2005) Informacja o wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (za rok 2005).
 • CITST.F_I ( 85 561B 31-01-2008 )
  CIT-ST(7) Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
 • CITSTA.F_I ( 75 137B 31-01-2008 )
  CIT-ST/A(5a) Informacja o zakładach (oddziałach)
 • DL1.F_I ( 135 450B 19-09-2011 )
  DL-1(1)(2006) Deklaracja na podatek leśny
 • DN1.F_I ( 138 729B 19-09-2011 )
  DN-1(1)(2006) Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • DR1.F_I ( 143 485B 19-09-2011 )
  DR-1(1)(2006) Deklaracja na podatek rolny
 • DRA1.F_I ( 52 925B 11-04-2011 )
  DRA-1(3) Zbiorcza deklaracja miesięczna dotycząca opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych.
 • DT1.F_I ( 126 591B 19-09-2011 )
  DT-1(3)(2008) Deklaracja na podatek od środków transportowych
 • DT1A.F_I ( 121 729B 19-09-2011 )
  DT-1/A(3)(2008) Załącznik do deklaracji DT-1
 • GHD1.F_I ( 134 271B 27-04-2010 )
  GHD-1(1) Informacja o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo
 • GL1.F_I ( 31 020B 12-03-2007 )
  GL-1(1) Wniosek o rejestrację automatu lub urządzenia do gier
 • GL2.F_I ( 31 897B 12-03-2007 )
  GL-2(1) Zgłoszenie przemieszczenia / zawieszenia eksploatacji / wycofania z eksploatacji automatu lub urządzenia do gier
 • IFT1.F_I ( 60 199B 23-03-2011 )
  IFT-1/IFT-1R(7)(od 2011) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania.
 • IFT2.F_I ( 159 125B 11-05-2010 )
  IFT-2/IFT-2R(5)(od 2010) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP
 • IFT3.F_I ( 61 453B 17-01-2008 )
  IFT-3/IFT-3R(4)(2007) Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy
 • IFTA.F_I ( 55 250B 14-02-2008 )
  IFT/A(2)(2007) Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy
 • IGH1.F_I ( 134 559B 03-08-2011 )
  IGH-1 Zestawienie przychodów i kosztów działalności podmiotu oraz stanu zatrudnienia,
 • IGH1A.F_I ( 132 403B 03-08-2011 )
  IGH-1a Zestawienie przychodów i kosztów każdego ośrodka gier oraz każdego rodzaju gry hazardowej objętej podatkiem od gier jak również stanu zatrudnienia,liczby automatów i urządzeń do gier
 • IGH1Z1.F_I ( 133 047B 03-08-2011 )
  IGH-1Z1 Przychody w podziale na rodzaje gier hazardowych cz. I do III
 • IGH1Z2.F_I ( 130 626B 03-08-2011 )
  IGH-1Z2 Przychody w podziale na rodzaje gier hazardowych cz. IV lub VI lub VII
 • IGH1Z3.F_I ( 141 049B 03-08-2011 )
  IGH-1Z3 Przychody w podziale na rodzaje gier hazardowych cz. V lub VIII - XI
 • IKE1.F_I ( 136 575B 19-09-2011 )
  IKE-1(2) Informacja o dokonaniu wypłaty środków zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym
 • IKE1A.F_I ( 55 559B 19-09-2011 )
  IKE-1/A(1) Informacja o wpłatach na indywidualne konto emerytalne
 • IKE1B.F_I ( 132 681B 19-09-2011 )
  IKE-1/B(2) Informacja o przyjętych wypłatach transferowych na indywidualne konto emerytalne
 • IKE1C.F_I ( 51 310B 19-09-2011 )
  IKE-1/C(1) Informacja o dokonanych częściowych zwrotach z indywidualnego konta emerytalnego
 • IKE2.F_I ( 136 703B 19-09-2011 )
  IKE-2(2) Informacja o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym
 • IKE2A.F_I ( 134 929B 19-09-2011 )
  IKE-2/A(1) Informacja o wpłatach na indywidualne konto emerytalne w każdym roku kalendarzowym
 • IKE2B.F_I ( 136 306B 19-09-2011 )
  IKE-2/B(1) Informacja o przyjętych wypłatach transferowych na indywidualne konto emerytalne
 • IKE2C.F_I ( 135 970B 19-09-2011 )
  IKE-2/C(1) Informacja o dokonanych wypłatach transferowych z indywidualnego konta emerytalnego
 • IKE2D.F_I ( 136 795B 19-09-2011 )
  IKE-2/D(1) Informacja o dokonanych częściowych zwrotach z indywidualnego konta emerytalnego
 • IKE2E.F_I ( 130 664B 19-09-2011 )
  IKE-2/E(1) Informacja o indywidualnym koncie emerytalnym oszczędzającego
 • IL1.F_I ( 133 911B 19-09-2011 )
  IL-1(1)(2006) Informacja w sprawie podatku leśnego
 • IN1.F_I ( 136 241B 19-09-2011 )
  IN-1(1)(2006) Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
 • INFA.F_I ( 123 588B 14-09-2010 )
  INF-A(2)(2010) Informacja o alkoholu etylowym w składzie podatkowym
 • INFB.F_I ( 123 613B 13-09-2010 )
  INF-B(2)(2010) Informacja o winie, napojach fermentowanych i wyrobach pośrednich w składzie podatkowym
 • INFC.F_I ( 113 411B 14-09-2010 )
  INF-C(2)(2010) Informacja o piwie w składzie podatkowym
 • INFD.F_I ( 113 723B 14-09-2010 )
  INF-D(2)(2010) Informacja o paliwach silnikowych w składzie podatkowym (z wyłączeniem gazu)
 • INFF.F_I ( 114 771B 17-09-2010 )
  INF-F(2)(2010) Informacja o wyrobach tytoniowych w składzie podatkowym
 • INFI.F_I ( 114 496B 17-09-2010 )
  INF-I(2)(2010) Informacja o paliwach opałowych w składzie podatkowym
 • INFJ.F_I ( 113 938B 17-09-2010 )
  INF-J(2)(2010) Informacja o gazie w składzie podatkowym
 • INFK.F_I ( 113 681B 22-09-2010 )
  INF-K(2)(2010) Informacja o olejach smarowych w składzie podatkowym
 • IPNW.F_I ( 121 045B 09-04-2009 )
  IPNW Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej o dokonanych nabyciach / dostawach wewnątrzwspólnotowych samochodów osobowych
 • IR1.F_I ( 137 217B 19-09-2011 )
  IR-1(1)(2006) Informacja w sprawie podatku rolnego
 • NIP1.F_I ( 167 202B 04-01-2010 )
  NIP-1(6) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą - niebędącej przedsiębiorcą
 • NIP1AW.F_I ( 50 407B 29-01-2007 )
  NIP-1/A(1) Informacja o przedsiębiorstwie prowadzonym przez osobę fizyczną
  NIP-1/A(2) Informacja o wpisach do rejestrów działalności gospodarczej dokonanych w organach rejestrowych
  NIP-1/A(3) Informacja o wpisach do rejestrów lub ewidencji w zakresie prowadzonej działalności
 • NIP2.F_I ( 155 098B 07-02-2011 )
  NIP-2(6) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
 • NIP2A.F_I ( 113 591B 21-10-2009 )
  NIP-2/A(4)(2009) Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu, podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu
 • NIP3.F_I ( 160 076B 04-01-2010 )
  NIP-3(5) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej
 • NIP5.F_I ( 134 657B 23-09-2011 )
  NIP-5/W(5) Wniosek / informacja o nadanym numerze identyfikacji podatkowej
 • NIP6.F_I ( 27 231B 29-01-2007 )
  NIP-6(1) Informacja o zmianie danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym
 • NIPB.F_I ( 118 488B 04-01-2010 )
  NIP-B(4)(2009) Informacja o rachunkach bankowych
 • NIPC.F_I ( 114 029B 04-01-2010 )
  NIP-C(4)(2009) Informacja o miejscach prowadzenia działalności
 • NIPD.F_I ( 114 717B 15-10-2009 )
  NIP-D(4)(2009) Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową
 • NWAZ.F_I ( 31 491B 04-05-2009 )
  NWAZ(2) Zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego
 • OPL1.F_I ( 52 924B 19-09-2011 )
  OPL-1(2) Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • ORDH.F_I ( 34 237B 19-09-2011 )
  ORD-H(2) Oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej
 • ORDM.F_I ( 51 054B 19-09-2011 )
  ORD-M(1) Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej
 • ORDTK.F_I ( 55 732B 19-09-2011 )
  ORD-TK(1)(2006) Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób.
 • ORDU.F_I ( 56 295B 19-09-2011 )
  ORD-U(2)(2008) Informacja o umowach zawartych z nierezydentami
 • ORDW1.F_I ( 55 224B 19-09-2011 )
  ORD-W1(1)(2006) Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy)
 • ORDZ.F_I ( 32 663B 19-09-2011 )
  ORD-Z(1) Oświadczenie o rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego
 • ORHZ.F_I ( 35 969B 19-09-2011 )
  ORD-HZ(1) Oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego
 • ORIA.F_I ( 52 157B 19-09-2011 )
  ORD-IN/A(3) Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
 • ORIN.F_I ( 161 716B 19-09-2011 )
  ORD-IN(3) Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej
 • ORZU.F_I ( 112 197B 19-09-2011 )
  ORD-ZU(2) Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji
 • OSC2.F_I ( 48 111B 29-01-2007 )
  OSC-2 Oświadczenie o zwolnieniu ze składania deklaracji CIT-2
 • PAZZ.F_I ( 164 989B 19-09-2011 )
  PIT-AZ(1z) Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej oraz o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych - kolejny wniosek
 • PCC1W.F_I ( 139 824B 09-09-2011 )
  PCC-1(1)(TZ) Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.
  PCC-1(2) Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.
  PCC-1(3) Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.
  PCC-1(4)(2006) Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych
  PCC-1(5)(2006) Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych
 • PCC1AW.F_I ( 59 983B 19-09-2011 )
  PCC-1/A(1) Informacja o pozostałych stronach czynności cywilnoprawnej
  PCC-1/A(1)(2003) Informacja o pozostałych stronach czynności cywilnoprawnej.
  PCC-1/A(3) Informacja o pozostałych stronach czynności cywilnoprawnej.
  PCC-1/A(3)(2006) Informacja o pozostałych stronach czynności cywilnoprawnej
 • PCC2.F_I ( 54 114B 29-01-2009 )
  PCC-2(4) Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika
 • PCC3.F_I ( 63 114B 19-09-2011 )
  PCC-3(2)(2009) Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych
 • PCC3A.F_I ( 28 688B 19-09-2011 )
  PCC-3/A(1)(2007) Informacja o pozostałych podatnikach
 • PIT11.F_I ( 65 082B 16-11-2011 )
  PIT-11(18)(2011) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 • PIT118BW.F_I ( 83 600B 19-09-2011 )
  PIT-11/8B(12) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
  PIT-11/8B(12)(2005) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
  PIT-11/8B(14)(2006) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 • PIT12.F_I ( 53 340B 19-09-2011 )
  PIT-12(4)(od 2011) Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
 • PIT13W.F_I ( 111 439B 29-01-2007 )
  PIT-13(10)(2003) Deklaracja o wysokości uzyskanego dochodu z odpłatnego zbycia (umorzenia) udziałów w spółkach, akcji oraz obligacji lub innych papierów wartościowych.
  PIT-13(3) Deklaracja o wysokości uzyskanego dochodu ze sprzedaży akcji, udziałów w spółkach oraz obligacji lub innych papierów wartościowych.
  PIT-13(5) Deklaracja o wysokości uzyskanego dochodu ze sprzedaży akcji, udziałów w spółkach oraz obligacji lub innych papierów wartościowych.
  PIT-13(6) Deklaracja o wysokości uzyskanego dochodu ze sprzedaży akcji, udziałów w spółkach oraz obligacji lub innych papierów wartościowych.
  PIT-13(7)(IV/2000/DS) Deklaracja o wysokości uzyskanego dochodu ze sprzedaży akcji, udziałów w spółkach oraz obligacji lub innych papierów wartościowych.
  PIT-13(8)(MF) Deklaracja o wysokości uzyskanego dochodu z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach, akcji, oraz obligacji lub innych papierów wartościowych.
  PIT-13(9)(Dz.U.01.153.1755) Deklaracja o wysokości uzyskanego dochodu z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach, akcji oraz obligacji lub innych papierów wartościowych.
 • PIT14.F_I ( 53 316B 19-09-2011 )
  PIT-14(5) Informacja o: wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego / wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej.
 • PIT16.F_I ( 69 619B 29-01-2007 )
  PIT-16(9)(2004) Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.
 • PIT16A.F_I ( 55 292B 06-01-2009 )
  PIT-16A(5)(za 2008) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
 • PIT18W.F_I ( 47 402B 29-01-2007 )
  PIT-18(2)(2001) Informacja oddziału Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o wypłaconych żołnierzowi świadczeniach pieniężnych
  PIT-18(3)(2002) Informacja oddziału Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o wypłaconych żołnierzowi świadczeniach pieniężnych
  PIT-18(3)(2003) Informacja oddziału Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o wypłaconych żołnierzowi świadczeniach pieniężnych
 • PIT19A.F_I ( 55 044B 19-09-2011 )
  PIT-19A(4)(za 2008) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych
 • PIT2.F_I ( 29 062B 19-09-2011 )
  PIT-2(2)(od 2011) Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • PIT23.F_I ( 55 106B 19-09-2011 )
  PIT-23(5)(2007) Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym
 • PIT24W.F_I ( 45 175B 29-01-2007 )
  PIT-24(1)(V/97/DS) Informacja za I półrocze roku podatkowego o wysokości uzyskanego przychodu objętego zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów.
  PIT-24(4)(MF) Informacja za I półrocze roku podatkowego o wysokości uzyskanego przychodu (objętego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
 • PIT26MW.F_I ( 70 724B 29-01-2007 )
  PIT-26M(1) Informacja o przychodach podatnika oraz o pobranym zryczałtowanym podatku dochodowym.
  PIT-26M(2) Informacja o przychodach podatnika oraz o pobranym zryczałtowanym podatku dochodowym
  PIT-26M(4)(Dz.U. 01.131.1460) Imienna informacja o przychodach podatnika oraz o pobranym ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych
  PIT-26M(4)(II/99/DS) Informacja o przychodach podatnika oraz o pobranym zryczałtowanym podatku dochodowym
  PIT-26M(4)(IV/2000/DS) Informacja o przychodach podatnika oraz o pobranym zryczałtowanym podatku dochodowym
 • PIT26RW.F_I ( 54 205B 05-12-2008 )
  PIT-26R(1) Informacja o przychodach podatnika oraz o pobranym zryczałtowanym podatku dochodowym.
  PIT-26R(2) Imienna informacja roczna o przychodach podatnika i pobranym ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.
  PIT-26R(4)(PG/XI/2001) Imienna informacja roczna o przychodach podatnika i pobranym ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.
 • PIT27W.F_I ( 70 827B 29-01-2007 )
  PIT-27(5) Informacja za I półrocze roku podatkowego o wysokości uzyskanego przychodu (objętego zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych osób fizycznych) oraz wysokości dokonanych odliczeń
  PIT-27(6) Informacja za pierwsze półrocze roku podatkowego o wysokości uzyskanego przychodu (objętego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych) oraz wysokości dokonanych odliczeń
  PIT-27(7)(IV/2000/DS) Informacja za pierwsze półrocze roku podatkowego o wysokości uzyskanego przychodu (objętego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych) oraz wysokości dokonanych odliczeń
 • PIT27AW.F_I ( 41 547B 29-01-2007 )
  PIT-27/A(5) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko
  PIT-27/A(6)(`99) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko
  PIT-27/A(6)(IV/2000/DS) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko
 • PIT27BW.F_I ( 66 440B 29-01-2007 )
  PIT-27/B(5) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej (spółek cywilnych) osób fizycznych
  PIT-27/B(6)(`99) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej (spółek cywilnych) osób fizycznych.
  PIT-27/B(6)(IV/2000/DS) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej (spółek cywilnych) osób fizycznych.
 • PIT28A.F_I ( 35 339B 12-01-2011 )
  PIT-28/A(12)(2010) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
 • PIT29W.F_I ( 73 326B 28-09-2011 )
  PIT-29(2) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu i należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów
  PIT-29(3) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu (wg. art.6 ust.2 ustawy z dn. 20.11.1998r.) oraz należnego ryczałtu
  PIT-29(4)(XI/2000/TZ) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu (wg. art.6 ust.2 ustawy z dn. 20.11.1998r.) oraz należnego ryczałtu
  PIT-29(5)(MF) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, o którym mowa w art.6 ust.2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiaganych przez osoby fizyczne, oraz naleznego ryczałtu.
  PIT-29(6)(Dz.U.160/2002 Poz.1327) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, o którym mowa w art.6 ust.2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz należnego ryczałtu.
 • PIT2A.F_I ( 29 020B 19-09-2011 )
  PIT-2A(2)(od 2011) Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • PIT2BW.F_I ( 38 199B 13-09-2011 )
  PIT-2B(1)(Dz.U.01.153.1755) Oświadczenie osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
  PIT-2B(1)(Dz.U.02.229.1914 zał.3) Oświadczenie osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
  PIT-2B(1)(MF) Oświadczenie osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • PIT2CW.F_I ( 45 252B 06-04-2011 )
  PIT-2C(1)(2002) Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, wg ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.01.153.1755)
  PIT-2C(1)(Dz.U.02.229.1914 zał.4) Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
  PIT-2C(2)(2004) Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, wg ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  PIT-2C(2)(od 2007) Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, wg ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • PIT2K.F_I ( 38 707B 07-01-2011 )
  PIT-2K(5) Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
 • PIT3.F_I ( 27 253B 19-09-2011 )
  PIT-3(2)(od 2011) Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego dla celów obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • PIT30W.F_I ( 102 480B 29-01-2007 )
  PIT-30(6) Zeznanie o wysokości dochodu osiągniętego przez podatnika w 1997 roku
  PIT-30(7) Zeznanie o wysokości dochodu osiągniętego przez podatnika w 1998 roku
  PIT-30(8/99) Zeznanie podatnika o wysokości dochodu osiągniętego w 1999 roku
 • PIT31W.F_I ( 120 429B 29-01-2007 )
  PIT-31(6) Zeznanie o wysokości wspólnych dochodów małżonków osiągniętych w 1997 roku
  PIT-31(7) Zeznanie o wysokości wspólnych dochodów małżonków osiągniętych w 1998 roku
  PIT-31(8/99) Zeznanie małżonków o wysokości wspólnych dochodów osiągniętych w 1999 roku
 • PIT32W.F_I ( 143 529B 29-01-2007 )
  PIT-32(6) Zeznanie o wysokości dochodu osiągniętego przez podatnika w 1997 roku
  PIT-32(7) Zeznanie o wysokości dochodu osiągniętego przez podatnika w 1998 roku
  PIT-32(8/99) Zeznanie podatnika o wysokości dochodu osiągniętego w 1999 roku
 • PIT33W.F_I ( 174 540B 29-01-2007 )
  PIT-33(6) Zeznanie o wysokości wspólnych dochodów małżonków osiągniętych w 1997 roku
  PIT-33(7) Zeznanie o wysokości wspólnych dochodów małżonków osiągniętych w 1998 roku
  PIT-33(8/99) Zeznanie małżonków o wysokości wspólnych dochodów osiągniętych w 1999 roku
 • PIT34W.F_I ( 104 059B 29-01-2007 )
  PIT-34(5) Zeznanie o wysokości dochodu osiągniętego w 1997 roku przez osobę samotnie wychowującą dzieci
  PIT-34(6) Zeznanie o wysokości dochodu osiągniętego w 1998 roku przez osobę samotnie wychowującą dzieci
  PIT-34(7/99) Zeznanie osoby samotnie wychowującej dzieci o wysokości dochodu osiągniętego w 1999 roku
 • PIT35W.F_I ( 143 786B 29-01-2007 )
  PIT-35(1) Zeznanie o wysokości dochodu osiągniętego w 1997 roku przez osobę samotnie wychowującą dzieci
  PIT-35(2) Zeznanie o wysokości dochodu osiągniętego w 1998 roku przez osobę samotnie wychowującą dzieci
  PIT-35(3/99) Zeznanie osoby samotnie wychowującej dzieci o wysokości dochodu osiągniętego w 1999 roku
 • PIT4W.F_I ( 158 192B 09-05-2008 )
  PIT-4(10) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat dokonanych
  PIT-4(10)(IV/2000/DS) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat dokonanych
  PIT-4(11)(XI/2000/TZ) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat dokonanych
  PIT-4(13)(Dz.U. 01.153.1755) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat dokonanych
  PIT-4(14)(MF) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat dokonanych
  PIT-4(15) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat
  PIT-4(16) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat
  PIT-4(17)(2006) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat
  PIT-4(6) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat dokonanych
  PIT-4(8) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat dokonanych
  PIT-4(9) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat dokonanych
  PIT-4(9)(VIII/99/DS) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat dokonanych
 • PIT40.F_I ( 66 089B 19-09-2011 )
  PIT-40(16)(za 2008) Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika
 • PIT40A.F_I ( 58 617B 19-09-2011 )
  PIT-40A/11A(16) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego
 • PIT4R.F_I ( 64 875B 23-03-2011 )
  PIT-4R(3)(od 2011) Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 • PIT5W.F_I ( 292 814B 29-01-2007 )
  PIT-5(10)(XI/2000/TZ) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy
  PIT-5(11)(Dz.U. 01.153.1755) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy
  PIT-5(12) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy
  PIT-5(13) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy
  PIT-5(14) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy
  PIT-5(15)(2006) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy
  PIT-5(5) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy
  PIT-5(7) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy
  PIT-5(8) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy
  PIT-5(8)(I/2000) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy
  PIT-5(8)(IV/2000/DS) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy
 • PIT51W.F_I ( 127 840B 29-01-2007 )
  PIT-51(1) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy
  PIT-51(2) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy
  PIT-51(4) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy
  PIT-51(6)(XI/2000/TZ) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy
  PIT-51(7)(Dz.U.01.153.1755) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy
  PIT-51(8)(MF) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy
 • PIT52W.F_I ( 103 680B 09-05-2008 )
  PIT-52(1) Deklaracja o wysokości dochodu uzyskanego
  PIT-52(3) Deklaracja o wysokości dochodu uzyskanego
  PIT-52(3)(IV/2000/DS) Deklaracja o wysokości dochodu uzyskanego
  PIT-52(4)(2002) Deklaracja o wysokości dochodu uzyskanego
  PIT-52(4)(XI/2000/TZ) Deklaracja o wysokości dochodu uzyskanego.
  PIT-52(5)(2003) Deklaracja o wysokości dochodu uzyskanego.
 • PIT53W.F_I ( 79 570B 26-02-2007 )
  PIT-53(1) Deklaracja o wysokości uzyskanego dochodu bez pośrednictwa płatników
  PIT-53(2)(2005) Deklaracja o wysokości uzyskanego dochodu bez pośrednictwa płatników
  PIT-53(3)(2006) Deklaracja o wysokości uzyskanego dochodu bez pośrednictwa płatników
 • PIT5AW.F_I ( 71 863B 07-02-2007 )
  PIT-5/A(4) Obliczenie dochodu z pozarol.dział.gosp.,w tym również wykonywania wolnego zawodu oraz najmu, podnajmu,dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze
  PIT-5/A(6)(2003) Obliczenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze
  PIT-5/A(6)(Dz.U.01.153.1755) Obliczenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze
  PIT-5/A(6)(XI/2000/TZ) Obliczenie dochodu z pozarolniczej działalności gospospodarczej, oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze
  PIT-5/A(7)(od 2004) Obliczenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze
 • PIT5BW.F_I ( 40 554B 29-01-2007 )
  PIT-5/B(4) Obliczenie dochodu zwolnionego od podatku zgodnie z §3 rozp.Min.Fin. z dnia 6.02.1989 r. (Dz.U.nr.3, poz.20, nr 49, poz.278 oraz z 1991 r. nr 51, poz.222)
  PIT-5/B(4)(VII/98) Obliczenie dochodu zwolnionego od podatku zgodnie z §3 rozp.Min.Fin. z dnia 6.02.1989 r. (Dz.U.nr.3, poz.20, nr 49, poz.278 oraz z 1991 r. nr 51, poz.222)
  PIT-5/B(5)(MF) Obliczenie dochodu zwolnionego od podatku zgodnie z §3 rozp.Min.Fin. z dnia 6.02.1989 r. (Dz.U.nr.3, poz.20, nr 49, poz.278 oraz z 1991 r. nr 51, poz.222)
 • PIT5CW.F_I ( 46 611B 29-01-2007 )
  PIT-5/C(4) Obliczenie podatku, podlegającego odroczeniu, w przypadku zakończenia okresu zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego
  PIT-5/C(4)(DS/I/99) Obliczenie podatku, podlegającego odroczeniu, w przypadku zakończenia okresu zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego
 • PIT5LW.F_I ( 117 669B 29-01-2007 )
  PIT-5L(1) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy według stawki 19%
  PIT-5L(2) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy według stawki 19%
  PIT-5L(3)(2006) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy według stawki 19%
 • PIT5PW.F_I ( 62 377B 29-01-2007 )
  PIT-5P(1)(MF) Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty i o wysokości należnych zaliczek za pierwsze półrocze roku podatkowego
  PIT-5P(2)(MF) Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty i o wysokości należnych zaliczek za pierwsze półrocze roku podatkowego
 • PIT5SW.F_I ( 46 563B 29-01-2007 )
  PIT-5/S(1) Obliczenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
  PIT-5/S(2)(IV/2000/DS) Obliczenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
 • PIT5XW.F_I ( 50 625B 29-01-2007 )
  PIT-5/X(1) Informacja o należnym zryczałtowanym podatku dochodowym
  PIT-5/X(2)(2003) Informacja o należnym zryczałtowanym podatku dochodowym
  PIT-5/X(2)(XI/2000/TZ) Informacja o należnym zryczałtowanym podatku dochodowym
  PIT-5/X(3)(2004) Informacja o należnym zryczałtowanym podatku dochodowym
  PIT-5/X(4)(2006) Informacja o należnym zryczałtowanym podatku dochodowym
 • PIT6.F_I ( 64 460B 17-03-2011 )
  PIT-6/PIT-6L(8)(od 2011) Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
 • PIT8AW.F_I ( 163 322B 26-02-2007 )
  PIT-8/A(4) Zbiorcza deklaracja zryczałtowanego podatku dochodowego
  PIT-8A(10)(MF) Zbiorcza deklaracja zryczałtowanego podatku dochodowego
  PIT-8A(11) Deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym
  PIT-8A(12) Deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym
  PIT-8A(13)(2006) Deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym
  PIT-8A(5) Zbiorcza deklaracja zryczałtowanego podatku dochodowego
  PIT-8A(6) Zbiorcza deklaracja zryczałtowanego podatku dochodowego
  PIT-8A(7) Zbiorcza deklaracja zryczałtowanego podatku dochodowego
  PIT-8A(7)(I/2000/DS) Zbiorcza deklaracja zryczałtowanego podatku dochodowego
  PIT-8A(7)(IV/2000/DS) Zbiorcza deklaracja zryczałtowanego podatku dochodowego
  PIT-8A(8)(XI/2000/TZ) Zbiorcza deklaracja zryczałtowanego podatku dochodowego
  PIT-8A(9)(Dz.U.01.153.1755) Zbiorcza deklaracja zryczałtowanego podatku dochodowego
 • PIT8AR.F_I ( 62 163B 23-03-2011 )
  PIT-8AR(1)(od 2011) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
 • PIT8BW.F_I ( 145 396B 29-01-2007 )
  PIT-8B(10)(2003) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
  PIT-8B(2) Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
  PIT-8B(4) Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
  PIT-8B(6) Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
  PIT-8B(7) Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
  PIT-8B(7)(XI/99) Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
  PIT-8B(8)(IV/2000/DS) Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
  PIT-8B(9)(MF) Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
  PIT-8B(9)(za 2002)(Dz.U. 01.153.1755) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 • PIT8C.F_I ( 58 945B 19-09-2011 )
  PIT-8C(4)(od 2011) Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
 • PIT8G.F_I ( 52 728B 19-09-2011 )
  PIT-8G(1) Informacja o wysokości przychodu uzyskanego na podstawie umowy aktywizacyjnej
 • PIT8RW.F_I ( 60 164B 29-01-2007 )
  PIT-8R(1) Zbiorcza deklaracja ryczałtu od przychodów ewidencjowanych.
  PIT-8R(1)(XI/2000/TZ) Zbiorcza deklaracja ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
  PIT-8R(2)(Dz.U.01.131.1460) Zbiorcza deklaracja ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
  PIT-8R(2)(Dz.U.02.160.1326) Zbiorcza deklaracja ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 • PIT8SW.F_I ( 96 615B 06-04-2011 )
  PIT-8S(1)(Dz.U.01.153.1755 zał. 20) Informacja o wysokości wypłaconego stypendium
  PIT-8S(2) Informacja o wysokości wypłaconego stypendium
  PIT-8S(2)(2004) Informacja o wysokości wypłaconego stypendium
  PIT-8S(3)(od 2007) Informacja o wysokości wypłaconego stypendium
  PIT-8S(3)(za 2006) Informacja o wysokości wypłaconego stypendium
 • PIT9W.F_I ( 50 246B 13-09-2011 )
  PIT-9(1)(Dz.U. 01.153.1755 ) Informacja o wysokości wypłaconych w miesiącu roku zasiłków z ubezpieczenia społecznego związanych z pozostawaniem w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy.
  PIT-9(1)(MF) Informacja o wysokości wypłaconych w miesiącu roku zasiłków z ubezpieczenia społecznego związanych z pozostawaniem w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy.
  PIT-9(2)(Dz.U. 01.153.1755 ) Informacja o wysokości wypłaconych w miesiącu roku zasiłków z ubezpieczenia społecznego związanych z pozostawaniem w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy.
  PIT-9(2)(Dz.U.02.229.1914 z.20) Informacja o wysokości wypłaconych w m-cu roku zasiłków z ubezpieczenia społecznego związanych z pozostawaniem w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy.
 • PITAZ.F_I ( 166 070B 19-09-2011 )
  PIT-AZ(1) Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej oraz o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych
 • PITB.F_I ( 122 159B 13-01-2011 )
  PIT/B(10)(za 2008-2010) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej
 • PITCW.F_I ( 34 126B 29-01-2007 )
  PIT/C(7)(XI/2000/TZ) Informacja o obliczeniu dochodu zwolnionego od podatku zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6.02.1989 r. (dz.u. nr 3, poz.20 z późn.zm.).
  PIT-C(6) Informacja o obliczeniu dochodu zwolnionego od podatku zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6.02.1989 r.
 • PITD.F_I ( 77 640B 13-01-2011 )
  PIT/D(21)(za 2010) Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym
 • PITO.F_I ( 69 700B 17-01-2011 )
  PIT/O(17)(za 2010) Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym
 • PITPW.F_I ( 43 684B 05-12-2008 )
  PIT-P(1) Informacja o pozostałych przychodach
  PIT-P(1/99) Informacja o pozostałych przychodach
 • PITR.F_I ( 59 087B 19-09-2011 )
  PIT-R(14)(od 2011) Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
 • PITSW.F_I ( 43 493B 29-01-2007 )
  PIT-S(2) Informacja o wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
  PIT-S(2/99) Informacja o wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
 • PITZG.F_I ( 49 478B 10-02-2011 )
  PIT/ZG(3)(za 2010) Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku
 • POG1A.F_I ( 53 586B 23-08-2007 )
  POG-1A(5) Deklaracja na podatek od gier
 • POG1B.F_I ( 52 271B 23-08-2007 )
  POG-1B(2) Deklaracja na podatek od gier
 • POG1C.F_I ( 29 347B 29-01-2007 )
  POG-1C(2)(VII/2000/DS) Deklaracja na podatek od gier.
 • POG2A.F_I ( 54 628B 23-08-2007 )
  POG-2A(1) Deklaracja na podatek od gier
 • POG2B.F_I ( 52 849B 23-08-2007 )
  POG-2B(1) Deklaracja na podatek od gier
 • POG2C.F_I ( 55 172B 23-08-2007 )
  POG-2C(1) Deklaracja na podatek od gier
 • POG2D.F_I ( 29 024B 29-01-2007 )
  POG-2D(1)(MF) Deklaracja na podatek od gier.
 • POG3AW.F_I ( 70 033B 10-11-2009 )
  POG-3A(1) Deklaracja dla podatku od gier - kasyna, salony gier na automatach, loterie pienieżne, zakłady wzajemne, telebingo i wideoloterie.
  POG-3A(2) Deklaracja dla podatku od gier - kasyna, salony gier na automatach, loterie pienieżne, zakłady wzajemne, telebingo i wideoloterie
  POG-3A(3) Deklaracja dla podatku od gier - kasyna, salony gier na automatach, loterie pieniężne, zakłady wzajemne, telebingo i wideoloterie
 • POG3CW.F_I ( 68 531B 10-11-2009 )
  POG-3C(1) Deklaracja dla podatku od gier - gry liczbowe.
  POG-3C(2) Deklaracja dla podatku od gier - gry liczbowe
  POG-3C(3) Deklaracja dla podatku od gier - gry liczbowe
 • POG3DW.F_I ( 67 004B 10-11-2009 )
  POG-3D(1) Deklaracja dla podatku od gier - bingo fantowe i loterie fantowe.
  POG-3D(2) Deklaracja dla podatku od gier - bingo fantowe i loterie fantowe
  POG-3D(3) Deklaracja dla podatku od gier - bingo fantowe i loterie fantowe
 • POG4.F_I ( 138 177B 22-04-2010 )
  POG-4(2) Deklaracja dla podatku od gier
 • POG4A.F_I ( 134 844B 19-01-2010 )
  POG-4/A(1) Załącznik do deklaracji POG-4 dla podatku od gier - kasyna gry, salony gier na automatach oraz urządzających zakłady wzajemne, loterie pieniężne, a także podatników prowadzących gry telebingo i wideoloterie
 • POG4C.F_I ( 111 437B 19-01-2010 )
  POG-4/C(1) Załącznik do deklaracji POG-4 dla podatku od gier - gry liczbowe
 • POG4D.F_I ( 50 913B 19-01-2010 )
  POG-4/D(1) Załącznik do deklaracji POG-4 dla podatku od gier - bingo fantowe i loteria fantowa
 • POG4R.F_I ( 131 100B 18-01-2010 )
  POG-4/R(2) Załącznik do deklaracji POG-4 dla podatku od gier - gry na automatach o niskich wygranych i ryczałt
 • POG5.F_I ( 138 372B 18-03-2010 )
  POG-5(1) Deklaracja dla podatku od gier
 • POG5A.F_I ( 133 853B 18-03-2010 )
  POG-5/A(1) Załącznik do deklaracji POG-5 dla podatku od gier - kasyna gry i salony gier bingo pieniężne oraz zakłady wzajemne, loterie pieniężne, audioteksowe, gry telebingo
 • POG5C.F_I ( 110 321B 18-03-2010 )
  POG-5/C(1) Załącznik do deklaracji POG-5 dla podatku od gier - gry liczbowe
 • POGP.F_I ( 133 080B 17-02-2010 )
  POG-P(1) Deklaracja dla podatku od gier
 • POGRW.F_I ( 66 724B 10-11-2009 )
  POG-R(1) Deklaracja dla podatku od gier - gry na automatach o niskich wygranych (ryczałt)
  POG-R(2) Deklaracja dla podatku od gier - gry na automatach o niskich wygranych (ryczałt)
  POG-R(3) Deklaracja dla podatku od gier - gry na automatach o niskich wygranych (ryczałt)
 • SD1.F_I ( 28 639B 29-01-2007 )
  SD-1(1)(MS) Deklaracja o należnościach wpłaconych przez notariusza.
 • SD2.F_I ( 50 701B 02-02-2007 )
  SD-2(3) Deklaracja o wysokości podatku pobranego i wpłaconego przez płatnika
 • SD3.F_I ( 149 188B 08-11-2011 )
  SD-3(4) Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych
 • SD3A.F_I ( 136 471B 08-11-2011 )
  SD-3/A(4) Informacja o pozostałych podatnikach
 • SDZ2.F_I ( 156 855B 08-11-2011 )
  SD-Z2(4) Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych
 • SERA.F_I ( 57 541B 29-01-2007 )
  SSE-R/A(2) Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą
 • SSEA.F_I ( 53 149B 29-01-2007 )
  SSE/A(1)(2005) Wykaz udziałów w spółkach
 • SSEM.F_I ( 56 930B 29-01-2007 )
  SSE-M(2) Informacja o rozliczeniu podatku dochod. od dochodów osiąganych z tytułu prowadz. działaln. gosp. na terenie specj. strefy ekonom. na podst. zezwolenia oraz o rozl. pomocy publ. na inwest.
 • SSER.F_I ( 74 649B 29-01-2007 )
  SSE-R(2) Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
 • TAX.F_I ( 145 216B 20-09-2011 )
  TAX(6)(2011) Wniosek (korekta wniosku) o zwrot VAT
 • TAXZ.F_I ( 107 816B 20-09-2011 )
  TAX-ZAS(5)(2011) Zaświadczenie o rejestracji podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze w kraju siedziby
 • UPL1.F_I ( 134 121B 19-09-2011 )
  UPL-1(2) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • USNP.F_I ( 27 655B 29-01-2007 )
  USNP Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkiem.
 • USPW.F_I ( 106 550B 20-01-2011 )
  USPW(1 odc.)(2005) Polecenie przelewu/wpłaty na rachunek organu podatkowego (dla drukarek igłowych)
  USPW(1x2 odc.)(2005) Polecenie przelewu/wpłaty na rachunek organu podatkowego
  USPW(1x4 odc.)(2005) Polecenie przelewu/wpłaty na rachunek organu podatkowego
 • USRZ.F_I ( 51 877B 29-01-2007 )
  USRZ(5)(2006) Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania dla celu podatku dochodowego od osób fizycznych
 • USW.F_I ( 40 781B 29-01-2007 )
  USW(2x2 odc.) - Wpłata gotówkowa na rachunek organu podatkowego.
 • USWN.F_I ( 51 799B 19-09-2011 )
  USWN(1) Zawiadomienie o zmianie właściwości Naczelnika Urzędu Skarbowego
 • VAT10.F_I ( 52 064B 05-01-2009 )
  VAT-10(2) Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu
 • VAT11.F_I ( 51 651B 03-12-2008 )
  VAT-11(1)(2008) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu
 • VAT12.F_I ( 52 594B 05-12-2008 )
  VAT-12(1)(2008) Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
 • VAT21.F_I ( 57 886B 10-12-2007 )
  VAT-21(2) Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania / o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
 • VAT22.F_I ( 54 130B 29-01-2007 )
  VAT-22(1) Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z Rzeczypospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej
 • VAT23.F_I ( 57 520B 29-01-2007 )
  VAT-23(1) Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu.
 • VAT24.F_I ( 62 474B 19-09-2011 )
  VAT-24(1) Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu
 • VAT25.F_I ( 54 511B 29-01-2007 )
  VAT-25(1) Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu
 • VAT5.F_I ( 46 856B 29-01-2007 )
  VAT-5(2004) Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT
 • VAT5UE.F_I ( 46 368B 29-01-2007 )
  VAT-5UE(2004) Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE
 • VAT6.F_I ( 50 392B 29-01-2007 )
  VAT-6(4) Oświadczenie o wyborze zwolnienia /rezygnacji ze zwolnienia od podatku od towarów i usług
 • VAT7.F_I ( 144 300B 09-06-2011 )
  VAT-7(12) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
 • VAT7D.F_I ( 143 615B 27-04-2011 )
  VAT-7D(3) Deklaracja dla podatku od towarów i usług (kwartalna)
 • VAT7K.F_I ( 144 466B 20-10-2011 )
  VAT-7K(6) Deklaracja dla podatku od towarów i usług (kwartalna)
 • VAT7R.F_I ( 64 791B 29-02-2008 )
  VAT-7R(2)(MF) Kwartalna deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie działalności rolniczej
 • VAT8.F_I ( 134 958B 01-02-2011 )
  VAT-8(4) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
 • VAT9W.F_I ( 71 458B 12-01-2010 )
  VAT-9(1) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy dla której podatnikiem jest nabywca.
  VAT-9(1)(2005) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca
  VAT-9(1)(2006) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca
  VAT-9(2) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca
 • VAT9M.F_I ( 133 834B 01-02-2011 )
  VAT-9M(2) Deklaracja dla podatku od towarów i usług.
 • VATID.F_I ( 53 258B 29-01-2007 )
  VAT-ID(2) Wniosek o potwierdzenie zidentyfikowania podmiotów z terytorium państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • VATIDK.F_I ( 50 021B 29-01-2007 )
  VAT-ID-KONT(2) Załącznik do wniosku o potwierdzenie zidentyfikowania podmiotów z terytorium państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • VATIM.F_I ( 55 021B 31-01-2011 )
  VAT-IM(2) Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług
 • VATIMA.F_I ( 58 185B 31-01-2011 )
  VAT-IM/A(1) Informacja o dokonanym imporcie
 • VATR.F_I ( 147 280B 22-08-2011 )
  VAT-R(11) Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług
 • VATRUE.F_I ( 49 792B 07-02-2008 )
  VAT-R/UE(1)(2008) Informacja dotycząca obowiązku podatkowego w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • VATUE.F_I ( 143 521B 08-11-2011 )
  VAT-UE(2)(2011) Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
 • VATUEA.F_I ( 138 404B 07-10-2011 )
  VAT-UE/A(2) Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów
 • VATUEB.F_I ( 138 725B 07-10-2011 )
  VAT-UE/B(2) Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów
 • VATUEC.F_I ( 137 705B 07-10-2011 )
  VAT-UE/C(1) Informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • VATUEK.F_I ( 138 562B 28-05-2010 )
  VAT-UEK(2)(2010) Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
 • VATZ.F_I ( 51 153B 29-01-2007 )
  VAT-Z(4) Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 • VATZT.F_I ( 131 746B 23-02-2011 )
  VAT-ZT(5) Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku
 • VATZZ.F_I ( 132 302B 18-02-2011 )
  VAT-ZZ(5) Wniosek o zwrot podatku vat
 • VZAA.F_I ( 51 579B 26-09-2011 )
  VZAA(2) Zawiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla współmałżonka o złożeniu wniosku - zał. do VZM-1
 • VZM1.F_I ( 174 150B 26-09-2011 )
  VZM-1(5) Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
 • VZM1A.F_I ( 146 530B 28-09-2011 )
  VZM-1/A(4)(2011) Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków odliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 22%
 • VZM1B.F_I ( 146 400B 28-09-2011 )
  VZM-1/B(4)(2011) Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 22%
 • VZM1C.F_I ( 146 389B 28-09-2011 )
  VZM-1/C(2)(2011) Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 23%
 • WOC1.F_I ( 27 994B 24-06-2009 )
  WOC(1) Wniosek o ustanowienie / zmianę / zniesienie wolnego obszaru celnego lub o ustanowienie / zmianę / zniesienie składu wolnocłowego
 • WT1.F_I ( 38 449B 19-09-2011 )
  WT-1(Dz.U.01.153.1754) Wykaz środków transportowych
 • WZP1K.F_I ( 78 134B 05-03-2008 )
  WZP-1K(3) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe
 • WZP1M.F_I ( 77 964B 11-01-2008 )
  WZP-1M(3) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za miesiąc
 • WZP1R.F_I ( 80 150B 04-01-2008 )
  WZP-1R(3) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe
 • WZS1K.F_I ( 77 618B 05-03-2008 )
  WZS-1K(3) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za kwartał
 • WZS1M.F_I ( 77 536B 30-01-2008 )
  WZS-1M(3) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za miesiąc
 • WZS1R.F_I ( 79 689B 05-03-2008 )
  WZS-1R(3) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za rok obrotowy
 • ZAKC.F_I ( 27 714B 13-03-2009 )
  ZAKC(1) Dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego / zapłaty akcyzy na terytorium kraju
 • ZAL1VAT7.F_I ( 24 983B 29-01-2007 )
  ZAL1-VAT7 Załącznik do deklaracji VAT-7
 • ZAL2VAT7.F_I ( 26 916B 29-01-2007 )
  ZAL2-VAT7 Załącznik do deklaracji VAT-7
 • ZASDF.F_I ( 33 140B 12-09-2007 )
  ZAS-DF(1)(2007) Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych
 • ZASDP.F_I ( 32 912B 11-10-2007 )
  ZAS-DP(1)(2007) Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych
 • ZASE.F_I ( 132 428B 19-09-2011 )
  ZAS-E(3)(2008) Zaświadczenie o potwierdzeniu zgodności danych zawartych w zawiadomieniu o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej z danymi podanymi w zgłoszeniu złożonym przez osobę upoważnioną
 • ZASP.F_I ( 31 014B 19-09-2011 )
  ZAS-P(1)(2007) Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika
 • ZASS.F_I ( 33 652B 19-09-2011 )
  ZAS-S(1)(2007) Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy
 • ZASW.F_I ( 34 738B 19-09-2011 )
  ZAS-W(1)(2007) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
 • ZASZ.F_I ( 33 218B 19-09-2011 )
  ZAS-Z(2)(2009) Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego
 • ZN1A.F_I ( 130 602B 19-09-2011 )
  ZN-1/A(1)(2006) Dane o nieruchomościach - załącznik do deklaracji i informacji
 • ZN1B.F_I ( 135 813B 19-09-2011 )
  ZN-1/B(1)(2006) Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości - załącznik do deklaracji i informacji
 • ZPNM.F_I ( 35 360B 29-01-2007 )
  ZPNM (1) Zeznanie podatkowe o nabyciu majątku
 • ZR1A.F_I ( 77 033B 29-01-2007 )
  ZL-1/A(1)(2006) Dane o nieruchomościach leśnych - załącznik do deklaracji i informacji
  ZR-1/A(1)(2006) Dane o nieruchomościach rolnych - załącznik do deklaracji i informacji
 • ZR1B.F_I ( 81 817B 29-01-2007 )
  ZL-1/B(1)(2006) Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym - załącznik do deklaracji i informacji
  ZR-1/B(1)(2006) Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym - załącznik do deklaracji i informacji
 • ZZKP.F_I ( 50 292B 29-01-2007 )
  ZZKP(1) Zawiadomienie o założeniu księgi podatkowej.

 

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.