Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Dropshopping a PIT pośrednika, czyli wysyłka bezpośrednio od producenta do klienta - 2013.07.05

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPB1/415-218/13-4/DS

Przedmiotem działalności gospodarczej podatnika jest pośrednictwo handlowe przez aukcje internetowe, które polega na zbieraniu zamówień, pobieraniu wpłat od klientów w postaci przelewów bankowych na rachunek oraz przekazywaniu zamówień do głównego dostawcy, którego siedziba znajduje się na terytorium kraju trzeciego, poza Unią Europejską (Chiny, Tajlandia, Korea). Zadaniem dostawcy jest wysyłka towaru do ostatecznego klienta. Dostawca realizuje przesyłkę do klienta, pozostając nieujawnionym względem niego. Wysyłki nie przekraczają wartości 40 dolarów. Zakupiony w ten sposób towar nigdy nie trafia do podatnika, czyli do pośrednika handlowego, lecz zawsze bezpośrednio do klienta. Jako pośrednik podatnik nie posiada fizycznie towaru w swojej firmie, a co za tym idzie, nie dysponuje dokumentem zakupu towaru, jakim jest faktura lub rachunek. Klient dokonujący zakupu najpierw przelewa pieniądze na konto bankowe pośrednika, czyli na konto podatnika, który z kolei przekazuje pieniądze do dostawcy, znajdującego się poza terytorium Unii Europejskiej. Kwota przesłana dostawcy to pełna opłata za dany towar na podstawie cennika.

Minister Finansów wskazał, że przedstawiony model nie pozwala na stosowanie w podatku PIT opodatkowania w formie marży (czyli nadwyżki przychodów nad ryczałtowymi kosztami poniesionymi na zakup towarów).

Stwierdzić należy, że za przychód z działalności gospodarczej, zgodnie z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont, pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Natomiast art. 24 ust. 2 ww. ustawy wskazuje, że dochodem z działalności gospodarczej jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu wskazanego wyżej art. 14, a kosztami jego uzyskania. Podatnik powinien udokumentować poniesione koszty i odprowadzać podatek od tak ustalonej różnicy. Nie może przyjąć, że podatek płąci jedynie od nadwyżki lub od uzyskiwanej prowizji ze sprzedaży.

Dla ustalenia przychodu i dochodu nie ma znaczenia, że podatnik nie jest właścicielem towaru, jak również nie jest importerem, ponieważ nie sprowadza towaru na własny rachunek, a jedynie pośredniczy w płatnościach i zamówieniach.


Opracował Piotr Szulczewski, źródło www.sip.mf.gov.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj