Pytania czytelników:

Kiedy ująć korektę faktury?

Często okazuje się, że na fakturze znajduje się błąd, zarówno obliczeniowy czy występujący w stawce podatku, jak i pomyłka w adresie stron umowy. Należy wówczas koniecznie wystawić notę korygującą lub fakturę korygującą. To, jaki dokument wystawimy, zależy zarówno od tego, która ze stron popełniony błąd spostrzeże, jak i od tego, czego on będzie dotyczył. Niestety na tym problem się nie kończy, prawo w szczególny sposób ustala zasady księgowania tak wystawionych dokumentów.

Pytanie: W listopadzie została wystawiona faktura korygująca do faktury sprzedaży (dostawa krajowa) z października. Korekta dotyczyła stawki podatku VAT - było 22% - po korekcie 7%. Czy VAT z tej korekty należy rozliczyć w deklaracji za listopad czy należy zrobić korektę do deklaracji za październik? Posiadamy potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez naszego kontrahenta.

Bankier.pl odpowiada:

Nie trzeba dokonywać korekty wstecznie, wystarczy ująć ją w okresie rozliczeniowym, w którym:

  • nabywca faktury korygującej ją faktycznie otrzymał - jeśli otrzymał Pan potwierdzenie odbioru do momentu upływu terminiu złożenia deklaracji za dany miesiąc, a jeśli tego potwierdzenia Pannie otrzymał do tego terminu to
  • uzyskał Pan potwierdzenie doręczenia do kontrahenta przesyłki listowej z wystawioną fakturą korygującą.

Pokażmy to na przykładzie:

10 listopada wystawił Pan fakturę korygującą w której obniżył Pan stawkę VAT. Fakturę wysłał Pan listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenie odbioru uzyskał Pan 10 grudnia, przy czym z potwierdzenia wynika, że kontrahent otrzymał fakturę korygującą jeszcze w listopadzie (28 listopada).

Fakturę ujmie Pan w deklaracji za miesiąc listopad, składaną do 25 grudnia.

Gdyby w tym samym przypadku z potwierdzenia odbioru wynikało, że fakturę korygującą z 10 listopada podatnik otrzymał dopiero 2 grudnia a potwierdzenie otrzymania dotarło do Pana 10 grudnia, korektę ujmie Pan również w terminie otrzymania korekty faktury przez kontrahenta. Jednak w tym przypadku to kontrahent otrzymał korektę z opóźnieniem (2 grudnia), więc ujmie Pan ją w deklaracji za miesiąc grudzień, składanej do 25 stycznia.

Przyjmijmy jeszcze inny scenariusz

Załóżmy, że wystawił Pan fakturę korygującą 10 listopada, a dopiero 27 grudnia trafia do Pana potwierdzenie pocztowe, że kontrahent otrzymał fakturę korygującą, jeszcze w miesiącu listopadzie. W tym przypadku wiadomość trafiła do Pana już po terminie złożenia informacji za listopad, zatem korekty dokonuje Pan za miesiąc otrzymania potwierdzenia odbioru faktury, czyli w deklaracji za miesiąc grudzień, składanej do 25 stycznia.

Na koniec przypomnijmy, zasadę powyższą stosować można jedynie w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do faktury pierwotnej (pomyłka, udzielony rabat) lub też stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia korekty faktury do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna. Nie można zasady stosować w przypadku, gdy kwoty te na fakturze korygującej ulegają podwyższeniu.

 

Opracował: Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

Data publikacji: 23.03.2011